UDI anslår at det vil komme om lag 45.000 ukrainske flyktninger til Norge i år.
UDI anslår at det vil komme om lag 45.000 ukrainske flyktninger til Norge i år.

Søker advokater som kan gi ukrainere i Norge gratis rettshjelp

Advokatforeningen har etablert en rettshjelpstelefon for ukrainske flyktninger. Debatt om tilbudet bør omfatte alle flyktninger, ikke bare ukrainere.

Publisert Sist oppdatert

Hver mandag, tirsdag og onsdag fra klokka 16 til 17 skal advokater være tilgjengelige på telefon for å bistå ukrainske flyktninger.

«Ukrainske flykninger er mennesker i en svært vanskelig livssituasjon, der mange har lite kjennskap til norske lover og regler. Denne gruppen har kollektiv beskyttelse i ett år. Det juridiske akuttbehovet vil derfor rette seg mot temaer som bolig, arbeid, helse, rettigheter og krav overfor kommunal og statlig forvaltning, med mer», skriver Advokatforeningen på sine nettsider.

Den oppfordrer advokater til å melde seg til tjeneste, og informerer om at telefonsamtalene i all hovedsak vil foregå på engelsk.

«Men skulle du beherske ukrainsk eller russisk, er du selvsagt ekstra kjærkommen», skriver Advokatforeningen.

Advokatene skal svare på rettshjelp-telefonen fra sitt eget kontor, men Advokatforeningen skal ha det overordnede ansvaret for ordningen.

Debatt på Facebook

I Advokatforeningens Facebook-gruppe Ingen rettssikkerhet uten rettshjelp debatterer advokater om tilbudet bare bør gjelde ukrainske flyktninger, eller alle.

Advokat Hanne Wesche på Hamar spør om det er greit at bare ukrainske flyktninger skal gis et slikt rettshjelpstilbud.

«Burde ikke Advokatforeningen gå foran, og vise at alle flyktninger har rett til lik behandling», spør hun.

Advokatforeningen svarer at foreningen gir gratis rettshjelp gjennom Advokatvakten over tretti steder i landet.

45.000 flyktninger

UDI anslo i begynnelsen av mai at det vil komme 45.000 ukrainske flyktninger til Norge i løpet av året.

Norge har også besluttet å ta imot sårede ukrainske soldater.

Søndag 12. juni ankom de tre første soldatene Gardermoen. De skal få medisinsk hjelp i Norge.

«Her kan også flyktninger få rettshjelp. Advokatforeningen hadde også for en del år siden et stort prosjekt der vi førte saker gratis for asylsøkere. Vi mottok over tusen saker, og førte mange titalls saker for domstolene», skriver Advokatforeningen.

Advokat Åshild Langhelle Fløisand i Bergen mener at det nye tilbudet forskjellsbehandler flyktninger.

«Fint at foreningen gjør flere tiltak men det utgjør overhodet ikke grunnlag for å diskriminere mellom ukrainske flyktninger og andre flyktninger. Oppfordrer til å utvide ordningen til å omfatte alle flyktninger», skriver hun.

Les mer om opplegget på Advokatforeningens nettsider her.

Powered by Labrador CMS