Berit Reiss-Andersen har i en årrekke hatt sentrale verv i IBA.

- Advokater har en rolle å spille også under krig og konflikt

Berit Reiss-Andersen har nylig møtt ukrainske advokater på et møte i den internasjonale advokatforeningen IBA i Vilnius. - Vi må forsøke å identifisere ukrainske advokater som har flyktet og oppholder seg i Norge, og invitere dem inn til advokatkontorene våre, skriver hun i dette innlegget.

I krigens fjerde måned har de synlige konsekvenser av den russiske angrepskrigen vokst. Seks millioner ukrainere har flyktet og det antas å være åtte millioner internt fordrevne.

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

I den sydøstlige delen av Ukraina er det pågående krigshandlinger, i andre deler av landet føres livet så normalt som mulig for en krigførende nasjon styrt av unntakslover.

I dagene etter 17. mai har jeg vært på IBA møte i Vilnius og snakket med representanter for den ukrainske advokatforeningen (Ukrainia National Bar Association - UBA). Foreningen har 65.000 medlemmer og er en paraplyorganisasjon som representerer ikke bare advokater, men også jurister generelt.

Det er ikke vanlig at jeg publiserer rapporter fra IBA-møter i Advokatbladet, men jeg tror situasjonen for ukrainske advokater kan ha allmenn interesse, i det minste ha interesse for andre advokater.

- Et rettsoppgjør må komme

Det antas at tretti prosent av ukrainske advokatvirksomhet er nedlagt fordi advokater har flyktet eller deltar i krigen som soldater. Det er fortsatt advokater igjen i landet som går på jobb hver dag, men for mange advokatfirmaer er det ikke lenger bærekraftig eller mulig å opprettholde driften.

Advokater har en rolle å spille også under krig og konflikt. Det viktigste er å påse at rettsstatsprinsipper og menneskerettigheter respekteres. Grunnleggende menneskerettigheter suspenderes ikke under krig og konflikt.

Berit Reiss-Andersen

  • Partner i Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma.
  • Ledet inntil 2018 Advokatforeningens delegasjon til CCBE (The Council of Bars and Law Societies of Europe).
  • I IBA er hun medlem av Bar Issues Commision som jobber med spørsmål som angår advokatbransjen globalt.
  • Hun var Advokatforeningens leder fra 2008 til 2012, og har også vært statssekretær i Justisdepartementet fra 1996 til 1997 i Torbjørn Jaglands (Ap) regjering.
  • Hun har vært leder av Nobelkomiteen siden 2017.

Krigen må følges av et rettsoppgjør, som allerede er i gang. Ukraina kommer til å tiltale en rekke russiske soldater for krigsforbrytelser. Den 23. mai ble en 21 år gammel russisk soldat dømt til fengsel for livstid for drap på en sivilist.

- Er rettferdig rettergang mulig?

Hvordan vil forbrytelser begått av høytstående russiske offiserer eller politikere bli straffet, når en menig soldat blir straffet så strengt? Er det mulig for ukrainske domstoler å gi en rettferdig rettergang under de rådende forhold? Det er viktig at først og fremst ukrainerne stiller seg disse spørsmålene, men det må også for oss andre være en del av diskusjonen om Ukraina i dag.

IBA har utviklet en app som heter «Eye Witness Program» som skal sikre troverdig bevisinnsamling til senere rettsoppgjør. Et praktisk, men svært så viktig hjelpemiddel. (Se nærmere om dette på IBAs hjemmesider.)

Rettsoppgjøret er allerede i gang og vil fortsette i lang tid fremover. Gjenoppbygging er påbegynt, men full reparasjon og gjenoppbygging kan ikke finne sted før det er etablert fred. Respekt for rettsregler også under krigen, vil på lang sikt styrke freden.

Krigsbytte

Det er krevende å snakke om rettsstat og respektere menneskerettigheter under en angrepskrig hvor sivile blir drept og hele landets infrastruktur ser ut til å være et militært mål.

Våre ukrainske kolleger er opptatt av om midler som konfiskeres med hjemmel i sanksjonsregelverk kan benyttes til reparasjon av skadene som landet har blitt påført. Midler som fryses som en følge av sanksjoner mot Russland, er å regne som et krigsbytte. En slik operasjon vil være en folkerettslig utfordring. Poenget er at enhver løsning som velges må ha en rettslig forankring. Det er ikke mulig å opprettholde rettsstaten, hvis man velger rettsreglene bort når det er opportunt eller krenkelsen stor nok.

Anna Ogrenchuk og Valentin Gvozdiy representerte Ukraina Bar Association på IBAs møte i Vilnius.

Det største problemet er selvsagt at aggressor sitter med fast sete i FNs sikkerhetsråd, og slik kan blokkere en rekke tiltak som ellers kunne vært i iverksatt. UBA krever at Russland ekskluderes fra Sikkerhetsrådet.

Advokater trenger hjelp

Ukrainske advokater trygler oss om hjelp. De trenger pengestøtte til å opprettholde rettshjelpvirksomhet i hjemlandet, mens infrastrukturen rundt er i ferd med å gå i oppløsning.

Advokater på flukt trenger hjelp. Vi må forsøke å identifisere ukrainske advokater i som har flyktet og oppholder seg i Norge. Vi må invitere dem inn til advokatkontorene våre, slik at de kan få en arbeidsplass for å bistå landsmenn.

Med en porsjon velvilje burde vi kunne finne oppgaver til våre kolleger på kontorene våre, selv om de ikke kan utføre juridisk arbeid her. Det aller viktigste er at vi tar kontakt, gir oss til kjenne og kanskje inviterer en advokat hjem på middag?

Powered by Labrador CMS