Mareile Kaufmann er postdoktor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Det juridiske fakultet i Oslo.

UiO-forsker har fått prestisjefullt stipend til å finne flere svar på digitalisering av DNA

Mareile Kaufmann skal analysere hvordan digital hardware, databaser, software og syntetisk biologi påvirker produksjonen av DNA-bevis.

Publisert

- Tidligere forskning har sett på sosiale, juridiske og etiske sider ved slike nyvinninger. Prosjektet mitt ser mer grunnleggende på hvordan teknologi er med på å skape bevis. Den digitale revolusjonen innen naturvitenskapen skjer raskt. Vi har i for liten grad tatt oss tid til å reflektere over teknologiens rolle innen vitenskapelige prosedyrer, sier Mareile Kaufmann til Det juridiske fakultet sine nettsider.

Nye problemstillinger

Hun har mottatt et stipend fra Det europeiske forskningsråd (ERC) til prosjektet «Digital DNA - The changing relationships between digital technologies, DNA and evidence » og skal forske på hva som skjer når biologi, teknologi og bevis møtes.

- Mennesker, datamaskiner og software produserer kunnskap om DNA. Det skaper nye problemstillinger og felt som enda ikke er utforsket. Jeg kommer til å bruke mye tid i laboratorier, med IT-utviklere og politiet i de neste årene for å finne svar på disse praktiske, men også eksistensielle spørsmålene forteller Kaufmann.

Les mer om prosjektet her!

- Vil bli viktig bidrag

Ragnhild Hennum ser frem til å se resultater av forskningen.

Dekan Ragnhild Hennum understreker overfor Jus.uio.no at det er en lang tradisjon ved fakultetet, som strekker seg tilbake til 1970-tallet, å forske på temaer som kobler teknologisk utvikling, informasjonsteknologi og rettsvitenskap.

- Vi er stolte og glade for at forskere som Mareile Kaufmann ikke bare fortsetter denne tradisjonen, men at vårt fakultet fortsetter være i forskningsfronten ikke kun nasjonalt, men i verden. Jeg er sikker på at Kaufmanns forskning ikke kun vil være til stor nytte og glede for den digitale kriminologien og kriminalvitenskapen, men også et viktig bidrag til pågående forskning ved fakultetet om forholdet mellom juss og teknologi, sier Hennum.

Powered by Labrador CMS