Ubetinget fengsel minsker risikoen for at unge lovbrytere begår ny kriminalitet

Sannsynligheten for tilbakefall faller med 30 prosent, ifølge ny rapport.

Publisert

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har Oslo Economics, i samarbeid med Manudeep Bhuller (UiO) og Ole Røgeberg (Frischsenteret), utarbeidet rapporten «Kjennetegn ved barn og unge som begår kriminelle handlinger og virkninger av straff».

Målet var å kartlegge kjennetegn ved barn og unge som begår kriminelle handlinger, hvilke straffereaksjoner de får og konsekvenser for livssituasjonen deres i etterkant. Analysene er i hovedsak basert på data fra Statistisk sentralbyrå, Sekretariatet for konfliktrådene og Domstolsadministrasjonen, skriver regjeringen i en pressemelding.

Hovedfunn:

  • Ungdom som begår kriminalitet har dårligere oppvekstsvilkår enn andre. Faktorer som lavere skoleprestasjoner, foreldre med kriminell bakgrunn og kontakt med barnevernet har stor betydning.
  • For dem som begår gjentatt kriminalitet er det en tydeligere opphopning av levekårsproblemer, og det er en særlig bekymring for barn og unge som begynner å begå lovbrudd tidlig.
  • Livssituasjonen i etterkant av straffereaksjonen er også betydelig dårligere enn for den øvrige befolkningen.
  • For unge (mellom 18 og 24 år) på grensen mellom å bli idømt en ubetinget fengselsstraff og en annen form for straff, så vil ubetinget fengsel redusere sannsynligheten for tilbakefall med 30 prosent.

Hele rapporten kan du lese her!

Powered by Labrador CMS