- Terskelen for å nekte advokater å besøke klienter i fengsel skal være svært høy

Likevel oppfordrer Kriminalomsorgsdirektoratet forsvarerne til å kontakte de innsatte digitalt fremfor å møte dem fysisk.

Publisert

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har i et brev kommet med oppdaterte retningslinjer for hvordan besøk i fengsel kan gjennomføres.

Direktoratet viser i brevet til at Straffegjennomføringsloven § 45 a gir hjemmel for nektelse av besøk i fengsel som følge av covid-19. (...)

Ber om at mindreårige prioriteres

«På bakgrunn av den nasjonale situasjonen ber KDI om at bestemmelsen nå praktiseres restriktivt, også i områder med lavt smittetrykk. Besøk må nå begrenses så mye som mulig innenfor rammene av § 45 a.

KDI understreker viktigheten av tiltak for å tilrettelegge for en så smittevernmessig forsvarlig besøkssituasjon som mulig, deriblant bruk av glassvegg.

Direktoratet ber om at besøk til mindreårige innsatte gis prioritet, og at det iverksettes tiltak for å tilrettelegge for digital kommunikasjon dersom disse besøkene ikke lar seg gjennomføre».

- Tilsynsmyndigheter kan aldri nektes

I brevet heter det videre at; «KDI vil ellers fremheve at det er en svært høy terskel for å nekte advokat og offentlig myndighetsrepresentant tilgang til fengselet jf. § 45 a annet ledd. Også denne gruppen besøkende bør imidlertid oppfordres til å gjennomføre så mye som mulig av kontakten med innsatte digitalt.

Advokat Bjørn Philipson
Advokat Bjørn Philipson

Dersom fysisk oppmøte er nødvendig skal fengslene imidlertid legge til rette for at besøk kan gjennomføres på en smittevernmessig forsvarlig måte.

KDI presiserer at tilsynsmyndigheter som tilsynsråd, sivilombudsmannen, brannvesen «ikke under noen omstendighet skal nektes adgang til fengselet».

Tidligere i vinter var advokat Bjørn Philipson blant dem som reagerte på at Trondheim fengsel nektet alle advokater besøk.

- For en innsatt er det stor forskjell på å få et besøk med glassvegg, og å måtte kommunisere via iPad eller telefon. Som forsvarer ønsker jeg derfor å besøke klienten fysisk, for å forsikre klienten av at man er der for dem. I tillegg har det en sosial gevinst som er spesielt viktig i den tiden vi er inne i, sa Philipson til Advokatbladet.

Powered by Labrador CMS