Håvard Wiig Andersen, Christian Fredrik Michelet og Cecilie Langva deler sine erfaringer med å starte eget foretak.

Advokat-gründerne som fulgte drømmen

Uansett hva grunnen til å starte for deg selv er – her får du rådene fra eksperten og erfaringene fra dem som allerede har prøvd.

Publisert

– Jeg var i grunnen usikker på det meste, sier Håvard Wiig Andersen. Mange av svarene fant han hos Advokatforeningen.

 – Jeg tror at mange advokater overvurderer risikoen, sier Andersen. Noen måneder etter at han etablerte eget firma, ser han at det ikke var så risikabelt likevel.

– Det ligger i advokaters natur å vurdere risiko, og jeg tror at den i mange tilfeller kan bli overvurdert. Rådet mitt er å tørre å hoppe ut i det. Jeg tror de fleste kommer godt ut av det. Men en må jo ha de sentrale egenskapene som en advokat forventes å ha: En evne til å skape relasjoner, sier Håvard Wiig Andersen.

Han har vært ansatt hos Berglie & Villum, som etter hvert ble en del av kontorfellesskapet Larvikadvokatene. Men allerede fra han begynte der for fire år siden, var det klart at ansettelsen var en overgang. Han skulle bygge opp en portefølje og starte egen virksomhet.

– Det gikk raskt og smertefritt, sier han.

Nå er han den sjette advokaten i Larvikadvokatene. Der arbeider han bredt med forskjellige felt, men hovedfokus på å bistå bedrifter.

– Det er en viktig vurdering å se på økonomien; om en har tilstrekkelig sakstilfang. Jeg har over en tid sett at porteføljen var tilstrekkelig, og da er dette en naturlig vei å gå.

[caption id="attachment_6525" align="alignright" width="777"] Veien til eget firma lå i kortene allerede fra Håvard Wiig Andersen ble ansatt.[/caption]

– Jeg har brukt de retningslinjene som Advokatforeningen har for å starte opp; på nettsidene under «Medlemsrådgivning». Det er en meget god side. Følger du den til punkt og prikke, så er jobben gjort når det gjelder de praktiske forholdene, sier Håvard Wiig Andersen.

De formelle forholdene er jo det han tenker minst på i det daglige.

– Her fikk jeg en veldig systematisk gjennomgang av hva som er viktig både med registrering av foretak, bank og regnskap, kontakt med Tilsynsrådet, sikkerhetsstillelse og praktiske råd som har gjort at jeg har glidd gjennom denne fasen på en veldig enkel måte. Hadde ikke disse retningslinjene vært her, hadde jeg brukt mye tid på det, sier han.

Kontorfellesskapet er organisert slik at hver advokat driver et enkeltpersonforetak, og så har advokatene aksjer i et driftsselskap der sekretærene og en advokatfullmektig er ansatt.

LES OM ALT DU MÅ HUSKE PÅ HER!

[caption id="attachment_6527" align="alignright" width="777"] Ikke helt innflytningsklart ennå, men snart er Cecilie Langva og partnerne i Judicia i full gang.[/caption]

Det var på tide å gjøre noe med partnerambisjonene. Cecilie Langva kom seg hjem til Ålesund samtidig.

En stabel med gipsplater, halvferdige skillevegger, håndverkere i full aktivitet og en skranke med et helt annet firmanavn. Når Advokatbladet er innom de nye lokalene, står det igjen litt arbeid før Advokatfirmaet Judicia kan ta imot klienter.

– Alt tar tid. Mye mer tid enn man tror, sier Cecilie Langva. Hun var forberedt. Hun har en far som er gründer. Han hadde forberedt henne på at det ville bli krevende å starte eget firma, og altså at det ville ta tid.

Langva har startet Judicia sammen med de tidligere Steenstrup Stordrange-kollegene Håkon Rasmussen og Trond Svinø.

– For min del var motivasjonen todelt. Det var et naturlig karrierevalg. Jeg hadde vært senioradvokat i Steenstrup Stordrange noen år, og da har man jo etter hvert valget mellom å spesialisere seg som senioradvokat eller å ha partnerambisjoner. Jeg hadde et uttalt mål om partnerskap, men så ble det også et livsstilsvalg, sier hun.

Det vil si: Hun ville tilbake til Ålesund, etter studier og fire års jobbing i Bergen og så fem år i Oslo.

– Jeg kommer herfra og ønsket meg tilbake til fjord og fjell, sier hun. De to partnerne var allerede i arbeid i Ålesund.

De tre partnerne i Judicia har spesialisert seg på eiendom, driver også innenfor forretningsjus og satser på å bistå offentlige og private klienter.

De kommer fra et stort firma der alle driftsfunksjonene er ivaretatt uten at de har behøvd å tenke på det.

– Det første vi måtte gjøre, var å begynne å orientere oss om hva som er rammeverket - alt fra organisasjonsform til lovgivning. Men vi har rådført oss med erfarne kolleger som har gjort dette før oss, og fått god hjelp fra rådgivningstjenesten hos Advokatforeningen, sier Cecilie Langva.

– Man skal jo orientere seg om mye på kort tid. Den erfaringen foreningen sitter med, oppstarttilbudene deres og boken «Organisering av advokatvirksomhet» er nyttig. Du må jo plutselig tenke på alt fra hvilket dokumenthåndteringssystem og regnskapssystem du skal bruke, til hvilken revisor som kan levere på våre bransjekrav.

Nok en gang har de kunnet diskutere med bransjekolleger. Det har vært en positiv overraskelse i en bransje som er så konkurransepreget.

Langva mener det er viktig å ha en klar visjon om hva slags firma man ønsker å starte. Ut fra det kan man vurdere hvem man eventuelt skal starte sammen med. Så trengs det startkapital, og det må legges en forretningsplan så tidlig som mulig.

Hun skulle gjerne hatt et sted å henvende seg for å få enda mer praktisk rådgivning. Om dokumenthåndtering, lokaler og regnskap.

– Mest krevende er det å ha en klar plan og jobbe trinnvis med å gjøre den mer og mer detaljert, sier hun.

Judicia blir en ny utfordrer i et relativt etablert marked.

– Det å være advokat er mye mer enn bare det å levere juridiske tjenester. Man skal også selge inn firmaet og sin egen kompetanse. Markedsarbeidet blir mer og mer viktig også i advokatbransjen, konstaterer Cecilie Langva.

 

[caption id="attachment_6528" align="alignright" width="777"] Christian Fredrik Michelet er overbevist om at det er rom for små "boutique-firmaer" ved siden av de store.[/caption]

Christian Fredrik Michelet synes det er engasjerende og spennende å være entreprenør. Samtidig har han måttet dukke dypt ned i praktiske detaljer.

 – Man må få mye mer skitt på fingrene og gå ned i alle detaljene som et fungerende advokatfirma ikke trenger å tenke på, sier Michelet.

I høst gikk han og tre erfarne kolleger ut av Arntzen de Besche, slo seg sammen med to engelske kolleger og etablerte Michelet & Co. De spesialiserer seg innenfor olje og offshore.

– Det er rom for den typen konsepter ved siden av de store firmaene. Allerede etter tre måneder synes vi at vi får bekreftet det fra markedet, sier han.

– Det beste rådet vi har, og det som vi gjorde veldig tidlig, var å kontakte Advokatforeningen. Foreningen har vært en veldig god samtalepartner. Men vi var nøye på at vi ikke gjorde noe før vi var ute av vårt tidligere firma. Det er viktig å være korrekt i alle henseender, understreker Christian Fredrik Michelet.

Det gjelder klientene, også. Partnerne har ikke tatt med seg annet enn avtalte saker over fra tidligere firma. Det er en risiko i å starte på nytt, men advokatene i firmaet er overbeviste om at det er rom for små «boutique-firmaer» ved siden av de store.

Det første de gjorde, var å tegne ansvarsforsikring og ordne opp med registreringen i Advokatforeningen og Tilsynsrådet. I neste omgang skaffet de lokaler. Så har de arbeidet selv med å få på plass hvitvaskingsrutinene, mens regnskapsbyrået har hjulpet til med moms- og skatteregistreringen.

Michelet & Co har valgt å sette bort veldig mange av støttefunksjonene. Slagordet til firmaet er «lean and mean». Outsourcingen av data og regnskap har vært en positiv opplevelse.

– Vi synes vi har fått veldig profesjonelle samarbeidspartnere. Jeg tror i det hele tatt at den typen leverandører leverer mer og mer helhetlige produkter og pakker. Det er litt dyrere i starten, men så langt har det vært veldig viktig for å komme i gang med selve jobben, så vi ikke skulle bruke veldig mye tid på organisering, sier Michelet.

Foreløpig har firmaet én ansatt; en kontorleder. Planen er litt flere advokater, men det er ikke et mål i seg selv å bli mange. De skynder seg langsomt. Det skal ikke være mange fullmektiger per partner, og på hjemmesiden er alle titulert som «lawyer» uavhengig av om de er partnere eller fullmektiger. Visittkortene er uten titler. Å være medarbeider i firmaet skal i seg selv borge for kvaliteten.

Firmaet har hatt en ekstra utfordring ved at det kombinerer engelske og norske advokater i ett partnerskap.

– Vi må riktignok være to nasjonale selskaper på grunn av advokatlovgivningen i begge landene. Men vi har en overliggende struktur med et overnasjonalt «partnership». Det er ikke mange som har dette så gjennomført som vi har, så vi måtte gjøre litt nybrottsarbeid, forteller Michelet.

Men i det store og det hele har det ikke vært noe hokus pokus. Det gjelder bare å gjøre tingene riktig i starten, selv om det er en kostnad å ta.

– Du må være villig til å ta litt risiko. Man må kunne ha en periode hvor man lever uten lønn, sier han, og bekrefter det han hadde fått vite på forhånd, at det er greit å være tålmodig.

Michelet er opptatt av at du som starter nytt firma, lager to ting med én gang: Forretningsplan og budsjett. Så må du være lojal mot begge deler.

Les rådene fra oppstarts-ekspert Elisabeth Wille her!

Larvikadvokatene er organisert som et kontorfellesskap der hver advokat driver enkeltpersonforetak.
Veien til eget firma lå i kortene allerede fra Håvard Wiig Andersen ble ansatt.
Ikke helt innflytningsklart ennå, men snart er Cecilie Langva og partnerne i Judicia i full gang.
Christian Fredrik Michelet er overbevist om at det er rom for små "boutique-firmaer" ved siden av de store.
Powered by Labrador CMS