Direktør i Hjort, Christopher Helgeby.
Direktør i Hjort, Christopher Helgeby.

- Teknologiske løsninger kan skape en jevnere konkurranse blant store og små advokatfirmaer

- Teknologien skaper rom for at store og små bedrifter kan gå inn i det samme markedet – et marked der de største advokatfirmaene tradisjonelt har vært i en særstilling, sier direktør Christopher Helgeby i Hjort.

Publisert Sist oppdatert

I forrige uke ble TechTorget arrangert for tredje gang, som en arena for advokater til å holde seg oppdatert på hvilke IT-løsninger som er relevante for juridisk sektor. I tillegg til ulike foredrag og paneldebatter, tok 45 utstillere turen til Gyldendalhuset i Oslo for å presentere sine produkter og tjenester for advokatbransjen.

Blant aktørene som åpnet programmet for dagen, var statssekretær John-Erik Vika (Sp) ved Justis- og beredskapsdepartementet.

- Den digitale verdenen er viktig, og det er viktig at ulike fagmiljøer møtes og kommuniserer på tvers for å lage gode og brukervennlige løsninger. Det krever en innsats å holde tritt med utviklingen og for å kunne ta i bruk de nye løsningene på ulike samfunnsområder. TechTorget er et verdifullt bidrag nettopp for å få til dette i advokatbransjen, sa Vika i sitt innlegg for forsamlingen.

Statssekretær John-Erik Vika på TechTorget 2022 i Gyldendalhuset i Oslo.
Statssekretær John-Erik Vika på TechTorget 2022 i Gyldendalhuset i Oslo.

Advokatloven som springbrett for innovasjon

For politikerne er det viktig ikke å være til hinder for innovasjonsutviklingen, men heller å legge til rette for at fordelene som teknologien tilbyr kan utnyttes på best mulig måte, understreket han.

Den nye advokatloven, som nylig ble vedtatt i Stortinget, inneholder flere forslag er ment å imøtekomme denne utviklingen, og betydningen den har for markedet for juridiske tjenester, ifølge Vika.

- Advokatene har en sentral rolle for å ivareta det rettssøkende publikums behov for juridisk bistand, og her er innovasjon et avgjørende element. Å tilrettelegge for at advokater tar i bruk nye teknologiske løsninger er derfor viktig – ikke bare fordi det kan gjøre arbeidshverdagen for advokater enklere og mer effektiv, men også fordi den kan bidra til å dekke behovet for juridisk bistand i samfunnet generelt, forklarte han.

Juridisk online-bistand

Et av forslagene som ble vedtatt i Stortinget er å oppheve rettsrådsmonopolet, slik at enhver kan yte rettslig bistand utenfor rettergang.

- Dette vil åpne for nye måter å levere juridiske tjenester på, blant annet for bruk av digitale juridiske tjenester. Nye teknologiske løsninger som online-tjenester og applikasjoner kan være et supplement til advokattjenester, særlig i de mindre komplekse sakene. Nå er det selvfølgelig mange problemer som ikke kan løses i en app, men med de nye tjenestene vil en kunne bidra til å avdekke om man har et juridisk problem som man vil trenge advokatbistand for å løse.

- Vi er glade for at advokatbransjen endelig får en egen lov, og at det er en lov som er teknologinøytral og som i stor grad imøtegår den teknologiske utviklingen og følgene av den, påpekte Vika.

Ved åpningen av TechTorget ble det arrangert en paneldebatt om digital samhandling mellom advokater og domstolene. I panelet satt tingrettsdommer Espen Bjerkvoll (t.v.), Simonsen Vogt Wiig-partner Christian Reusch, avdelingsdirektør Ingrid Olsen i DA og Hjort-direktør Christopher Helgeby. - Vi er avhengig av enkle løsninger som er forståelige og som alle kan bruke, som ikke oppleves som en ekstra komplikasjon for det vi gjør og som gjør at vi får kommunisert med domstolene, motparter og forvaltningen på en god måte, sa advokat Christian Reusch under debatten.
Ved åpningen av TechTorget ble det arrangert en paneldebatt om digital samhandling mellom advokater og domstolene. I panelet satt tingrettsdommer Espen Bjerkvoll (t.v.), Simonsen Vogt Wiig-partner Christian Reusch, avdelingsdirektør Ingrid Olsen i DA og Hjort-direktør Christopher Helgeby. - Vi er avhengig av enkle løsninger som er forståelige og som alle kan bruke, som ikke oppleves som en ekstra komplikasjon for det vi gjør og som gjør at vi får kommunisert med domstolene, motparter og forvaltningen på en god måte, sa advokat Christian Reusch under debatten.

- Teknologien skjerper konkurransesituasjonen

Direktør Christopher Helgeby i Hjort tror at mange advokater fremdeles sliter med det helt basale, som handler om effektivisering og hvordan man kan gjøre ting enklere og samtidig med enda bedre kvalitet. På sikt må vi sørge for at vi tar et steg videre, understreker han.

- Dette steget kan for eksempel dreie seg om økt bruk av kunstig intelligens (AI), automatisering og den type ting. For å komme til dette nivået tenker jeg at advokater bør engasjere seg på innovasjonsfeltet i enda større grad enn det de gjør i dag. Det lønner seg å tenke langsiktig, og ikke bare fokusere på at «jeg vil gjøre det litt enklere akkurat her og nå», påpeker han.

Helgeby tror også at teknologi kan bidra til å skape en jevnere balanse mellom advokatfirmaene.

Hjort-direktør Christopher Helgeby.
Hjort-direktør Christopher Helgeby.

- Ved smart bruk av teknologiske løsninger blir du mer effektiv, og kan oppnå gode resultater ved bruk av færre ressurser. Et lite advokatfirma som er sultent og teknologivåkent, vil derfor kunne hevde seg i toppen på en arena som tidligere var forbeholdt de største firmaene. Sistnevnte har vært i en særstilling fordi de ofte har ressurser til å drive egen research, men den nye konkurransesituasjonen vil absolutt virke skjerpende og skape rom for at flere aktører kommer på banen, forklarer han.

Nytt verktøy for å møte kravene etter hvitvaskingsloven

Et av selskapene som presenterte sine tjenester for advokatbransjen på TechTorget, var Beaufort Solutions med produktet «Kjenn Din Kunde».

De tilbyr en digital løsning som hjelper advokater og andre aktører med å etterleve kravene etter hvitvaskingsloven.

- Vi driver med screening mot PEP-lister, sanksjonslister, negative nyheter, forskjellige terrorlister, brønnøysundregisteret, aksjonærregisteret og andre typer register for å få oversikt blant annet over rettighetshavere og rolleinnehavere i ulike foretak, forteller Kristina Marveux, som sammen med kollega Cecilie Eian var til stede i Gyldendalhuset.

Både navn på personer og foretaksnummer kan søkes opp i systemet for en automatisk screening, ifølge utstillerne.

Utstillerne Cecilie Eian og Kristina Marveux var på TechTorget på vegne av Beaufort Solutions.
Utstillerne Cecilie Eian og Kristina Marveux var på TechTorget på vegne av Beaufort Solutions.

- Advokaten kan foreta en risikovurdering av klienten basert på all informasjon som fremkommer av screeningen, og slipper dermed å bruke mye tid og ressurser på å innhente all data manuelt på egen hånd, forklarer Eian.

Hun mener det er en fordel å jobbe tett opp mot de relevante aktørene i bransjen som man utvikler produkter for.

- En av våre største kunder er advokatfirmaet Tofte, og flere av funksjonene har vi også fått utviklet i samarbeid med dem. Vi hører deres innspill og tar med oss tilbakemeldinger på hva de trenger, og så gjør vi utviklingen basert på dette, forteller Eian.

I tillegg til paneldebatter og presentasjoner fra ulike leverandører, kunne man ta turen gjennom produktutstillingen og bli bedre kjent med IT-løsninger designet spesielt for advokater, levert av 45 forskjellige utstillere.
I tillegg til paneldebatter og presentasjoner fra ulike leverandører, kunne man ta turen gjennom produktutstillingen og bli bedre kjent med IT-løsninger designet spesielt for advokater, levert av 45 forskjellige utstillere.
Powered by Labrador CMS