HUN ER NOMINERT TIL TALENTPRISEN 2021

Advokatfullmektig Karina Kviebakk Mauren.
Advokatfullmektig Karina Kviebakk Mauren.

Talentprisen: Vil bruke jussen for å bedre klimaet

Hun er oppvokst mellom fjord og fjell på Vestlandet, og interessen for samfunn, klima og miljø har hun hatt med seg siden ungdomstiden i hjembyen Ålesund. Nå er Karina Kviebakk Mauren (26) nominert til Advokatforeningens talentpris.

Publisert

Det var på videregående at Karina Mauren fikk øynene opp for jussen som et fleksibelt verktøy for å skape endringer i samfunnet. I studietiden hadde hun en sommerjobb i Plan- og bygningsetaten i Oslo, der hennes interesse for miljørett ble vekket.

Advokatforeningens talentpris

Mens Advokatforeningens talentpris tidligere ble tildelt et firma, skal den i år for første gang tildeles to enkeltindivider. Prisen er todelt og har ulike kriterier, der bare ett punkt er felles: Personen som vinner, skal ha arbeidet for å fremme kjerneverdier ved advokatrollen i det offentlige rom.

Prisen deles ut i forbindelse med foreningens årstale den 18.november.

Disse sitter i juryen:

  • Ingrid Tønnesen (juryleder), dommer i Oslo tingrett.
  • Halvard Østgård, advokat, oppnevnt av Advokatforeningen, tidligere hovedstyremedlem.
  • Thea Susanne Skaug, internadvokat i DNB.
  • Brage Nordgård, advokat, representant for Yngre advokater.
  • Susan Arulanantham, jusstudent ved UiO, nestleder i Mino.jur.

– Etter hvert fikk jeg også en stilling som vitenskapelig assistent på Nordisk institutt for sjørett, og her valgte jeg å skrive masteroppgaven min om havvind. Jeg var ansatt på et prosjekt om kystsoneforvaltning, og lærte mye om klimarett og tung energirett, forteller Mauren.

– Faglig nysgjerrighet

Hun bidro til boken «Klimarett» av jussprofessor Hans Christian Bugge ved UiO ved å skrive et eget kapittel om havenergiretten.

I dag jobber hun som fullmektig i Advokatfirmaet Adviso i Ålesund.

– Jeg er faglig nysgjerrig, og har egentlig ingen klar plan for hva jeg ønsker å oppnå videre i karrieren min. Jeg prøver å tenke at veien blir til mens jeg går, men jeg håper jo at arbeidet med klima og miljø kommer til å være med meg videre, også i tiden som fullmektig her i Ålesund.

– Hvorfor tror du at nettopp du ble nominert?

– Jeg er jo veldig fersk, og har kun vært fullmektig siden mars i år, men jeg håper jo det er fordi jeg har gjort en god jobb. Jeg har virkelig prøvd å være en aktiv medspiller både internt på kontoret og utad i lokalsamfunnet i Ålesund. Juryen har jo også vist til engasjementet jeg har vist på bærekraftsfeltet, noe jeg synes er veldig stas.

– Hva har du gjort for å utvikle deg faglig som fullmektig?

– Advokatfullmektigrollen gir muligheter for å lære, stille spørsmål og grave litt. Jeg prøver å tenke selv, og være aktiv i min egen læringsprosess. Det er også spennende å teste egne resonnement på prinsipalen.

– Hva tenker du er den beste måten å bli en flink advokat på?

– Jeg tror ikke det finnes en fast på hvordan man blir en god advokat. Men jeg tror et viktig skritt på veien vil være å finne ut hvordan man kan utnytte sine interesser, sin personlighet, og de styrkene og svakhetene man har, på en best mulig måte i rollen som advokat.

Juryens begrunnelse:

«Mauren har til tross for sin korte erfaring som advokatfullmektig gjort seg bemerket på flere områder. Hun engasjerer seg i flere samfunnsaktuelle saker som klima og miljø og utlendingsrett. Hun har vist til jussens plass i klimaspørsmålet ved å bidra til boken «Klimarett», samt masteravhandlingen om havvind.

Juryen synes spesielt at kandidatens engasjement i nærmiljøet, og hennes nettverk på tvers av bransjer gjør henne til en god kandidat.»

– Kan du trekke frem én sak, et oppdrag eller en situasjon du har opplevd som spesielt lærerik?

– Jeg fikk i vår og i sommer være med i team med kollegaer på rettsprosesser fra start til slutt. For meg var dette en utrolig fin måte å lære om prosess på. Jeg har hatt mye klientkontakt, vært med i utformingen av prosesskrivene og sett andre advokater i aksjon i retten. Dette var en god trygghet å ha med seg når jeg selv gikk i retten. Generelt lærer jeg masse av følge med på og diskutere med de rundt meg som har mer erfaring.

– Hva er det viktigste du har lært i fullmektigtiden så langt?

– Det må nok være det å stole mer på meg selv. Jeg forsøker hele tiden å lære av kollegaene mine og de jeg har rundt meg, men har også vært opptatt av å bli trygg i mine egne vurderinger.

Er det noe i fullmektigordningen som du mener burde endres?

– Jeg er veldig glad for den oppfølgingen jeg har fått på kontoret, men har inntrykk av at det generelt kan være varierende hvor god oppfølging fullmektigene får av prinsipal. Man burde kanskje hatt klarere retningslinjer for hva som forventes av folk i disse rollene, for forholdet mellom prinsipal og fullmektig er så veldig viktig.

Tre kjappe:

Hvem er den flinkeste advokaten i Norge på ditt felt?

– Jeg føler egentlig at jeg fortsatt prøver å finne ut hva mitt felt er. Men hvis man tenker bærekraft, så vi jeg trekke frem Henrik Bjørneby, som er utrolig faglig dyktig. I dag er han partner i BAHR, men jeg jobbet med ham på universitetet i Oslo da jeg skrev masteroppgaven min.

Har du et faglig forbilde?

– Jeg har flere, faktisk. Blant annet Hans Christian Bugge, som var redaktør for boka som jeg var med på å skrive. Men også partnerne her i Adviso, som inspirerer meg masse i arbeidshverdagen: De tør virkelig å ta sjanser – de startet for seg selv, og har hele veien hatt aktive og klare formeninger om hvordan de ønsker å bidra til næringslivet her i regionen.

Hva brenner du for, rent faglig?

– Jeg synes det er veldig spennende med den konstante avveiningen mellom klima og miljø på den ene siden, og ulike interesser på den andre, som man ser at går igjen i store deler av jussen på dette feltet. I masteroppgaven min skrev jeg jo om utvelgelse av områder for havvind, og i dette arbeidet fikk jeg virkelig bryne meg på denne typen vurderinger. Så man kan vel kanskje si at dette er noe jeg brenner for.

– Hvordan vil advokatbransjen endre seg de neste fem årene?

– Vi kommer nok til å få oppleve enda sterkere det vi allerede ser: Digitalisering, nye arbeidsmetoder og en klientgruppe i endring. Dette tror jeg vil påvirke bransjen mye de kommende årene. Klientgruppen blir stadig mer differensiert, og da må advokatpraksisen følge etter. Retten blir også mer komplisert og spesialisert, noe som stiller krav til advokatene.

– Talentprisen skal hedre en fullmektig som har jobbet for å fremme kjerneverdier ved advokatrollen i det offentlige rom. På hvilken måte har du bidratt til dette?

– I den korte tiden jeg har vært fullmektig, har jeg forsøkt å ta de mulighetene som kommer – vært en del av lokalsamfunnet og det lokale næringslivet, og vist et faglig engasjement som jeg håper at skinner igjennom. For meg har det vært viktig å prøve å etablere en god og tett dialog med lokale næringer, for det er jo nettopp disse som er kundene våre og det vi lever av.

Powered by Labrador CMS