Johan Henrik Frøstrup, advokat i Eurojuris Telemark.

HAN KAN VINNE TALENTPRISEN 2023

Sender ingen advokatfullmektiger alene første gang i retten

– Hvis fullmektigene skal bli trygge på seg selv, så bør de også bli trygget på at de til enhver tid har sjefen sin i ryggen.

Publisert

Det sier Skien-baserte Johan Henrik Frøstrup (67) – eller «Bob» som han kalles – som er en av årets tre nominerte til Advokatforeningens talenpris.

I Frøstrups familie har de oppfostret advokater siden 1700-tallet.

– Jeg er femte generasjon advokat i rett nedstigende linje, så etter hvert kan man jo lure på om det finnes et eget advokat-gen!

Disse genene har tydeligvis hatt noe for seg, for Frøstrup fikk møterett for Høyesterett allerede før han hadde satt sine føtter i lagmannsretten.

– I min første prøvesak fikk jeg møte daværende høyesterettsdommer Hans Michelsen, som var kjent for å være tøff med prøveadvokatene. Jeg ble bombardert med spørsmål, og det tok ikke lang tid før manuset mitt lå krøllet på gulvet. Jeg tapte saken og var sikker på at de ville stryke meg. 

– Senere ble jeg oppringt av en smørblid Michelsen som ønsket meg velkommen tilbake til Høyesterett, forteller Frøstrup.

Johan Henrik Frøstrup.

Alltid rettslig medhjelper første gang

Mer enn 30 år har gått siden han fikk møterett som 33-åring. Som erfaren advokat i Eurojuris Telemark har han vært med på å lære opp fullmektiger som selv har endt opp som advokater i Høyesterett.

– Hva liker du best med prinsipalrollen?

– Det mest givende er å se unge jurister utvikle seg til å bli ordentlig flinke. Jeg synes det er stas å kunne hjelpe dem opp og frem, og gleder meg veldig på deres vegne når de lykkes.

– Har du tips til hva en god leder bør gjøre for å utvikle fullmektigene faglig?

– Vær raus med skryt! For å bygge opp selvtilliten til de unge, så er det viktig at de positive tilbakemeldingene henger løst. De fleste fullmektiger blir tidlig eksponert både for klientmøter og for domstolene, og hvis de skal bli trygge på seg selv så bør de også bli trygget på at de har sjefen sin i ryggen.

– Jeg blir for eksempel alltid med som rettslig medhjelper første gang fullmektigene mine skal i retten. Ikke fordi de ikke ville greid seg fint på egen hånd, men fordi jeg synes det er viktig å være til stede for dem i en setting som særlig den første gangen kan oppleves som nokså skummel.

3 kjappe med Johan Henrik Frøstrup

 1. Hvem er den flinkeste advokaten i Norge på ditt felt?
  – Mange enere, men holder en knapp på Anders Brosveet og Elisabeth Stenwig på delt førsteplasss.
 2. Har du et faglig forbilde?
  – Carsten Smith er en av de største vi har hatt. Jeg vil også trekke frem min kollega Peter Hallsteinsen og min gamle studiekamerat, lagmann Dag Bugge Norden, som begge er levende juridiske leksika.
 3. Hva brenner du for, rent faglig?
  – Jeg går ikke rundt og brenner for noe faglig. Jeg tror mer på verdien av det daglige arbeidet for rett og rettferdighet.

Skoleflinke men kunnskapsløse

– Hvilken type kompetanse er det viktig at unge tilegner seg, utover å lese seg opp på selve faget?

– Jeg mener det er et grunnkrav å være god i norsk skriftlig. I tillegg tror jeg det er nyttig å følge med på politikken og sette seg inn i det større samfunnsbildet. Generelt har jeg inntrykk av at unge jurister er veldig skoleflinke, men at mange samtidig er kunnskapsløse fordi de ikke løfter blikket for å få med seg det som rører seg i samfunnet rundt dem.

– Hva er det vanskeligste å lære bort til en fullmektig?

– Det er vel egentlig ingenting som jeg synes det er vanskelig å lære dem. Om jeg skal nevne noe, så må det kanskje være evnen til straks å identifisere hva som er sakens kjerne. «La de ytre fort falle» sa tidligere høyesterettsdommer Michelsen, men det er en kunst som kommer med erfaring.

– Hvis du har et solid argument som bærer godt og som du mener er i sakens kjerne, så bør du kjøre på med det. Ikke pakk det inn i svake støtteargumenter, for det kan ha motsatt effekt og i verste fall svekke saken din. Du skal ikke skrive en praktikumsoppgave med prinsipale og subsidiære argumenter i et prosesskriv!

– Lær riktig rettskildebruk!

– Hva er ditt beste råd til unge advokater på starten av karrieren?

– Jobb seriøst og lær deg å bruke rettskildene riktig. Gjennom årene jeg har vært i retten har jeg sett mye rart: Enkelte serverer rundskriv, lover og lagmannsrettsdommer i en herlig grøt, men uten at hverken relevansen eller vekten av disse kildene presenteres. Rettskildenes vekt og relevans er kjempeviktig, så her bør man alltid legge ned en solid arbeidsinnsats.

– Et annet tips er å holde den etiske fanen høyt gjennom hele karrieren og i alt du gjør. Mange kilder kan være uklare, men ikke anfør juss som du vet er uriktig. Du må heller ikke finne på å jukse med faktum.

Seriøs i alle ledd

Talentprisen skal hedre en leder som har jobbet for å fremme kjerneverdier ved advokatrollen i det offentlige rom. 

– På hvilken måte har du bidratt til dette?

– Jeg har virkelig prøvd å være seriøs i alt jeg har gjort, og jeg har alltid vært opptatt av å gjøre mitt beste. Jeg har også holdt en del foredrag både om styreansvar, advokatetikk og om politisk etikk og moral. Jeg holder også jevnlig gratis foredrag for flyktninger om vår norske statsforfatning.

– Egentlig har jeg vel kanskje ikke vært så veldig bevisst på at jeg ville fremme disse verdiene offentlig, men det er jo på et vis nettopp det jeg har gjort.

Dette er juryen – og dette legger den vekt på

 • Prinsipalens innsats for at det skal være muligheter for å få bevilling i distriktet.

 • Prinsipalens langvarige og kvalitetsbevisste arbeid for å fremme gode advokatfullmektiger, og for å rekruttere jurister som egner seg til å fylle advokatrollen.

 • Prinsipalens evne til å følge opp fullmektigene, sette av tid til dem, involvere dem og gi dem tillit og selvstendighet i store saker.

 • Juryen består av Ingebjørg Tønnessen (leder), dommer i Oslo tingrett, Bartlomiej (Bartek) Mioskowski, leder av studentorganisasjonen Mino.Jur. ved UiO, Thea Susanne Skaug, advokat i DNB og medlem av Advokatforeningens mangfoldsutvalg, Helle Cecilie Lineikro, leder av Yngre Advokater Vest-Agder Krets og advokat i Advokatfirma Tofte i Kristiansand, og Hallvard Østgård, advokat og partner i Advokatfirmaet Østgård.
Powered by Labrador CMS