– Å bli en god advokat handler fremdeles om faglig kompetanse og evne til å løse problemstillinger, sier Christine Haugstvedt Downing.

HUN KAN VINNE TALENTPRISEN 2023

– Jeg har et ansvar for å være en rollemodell som viser at det går an

Deloitte-partner Christine Haugstvedt Downing brenner for mangfold og inkludering. Nå er hun en av tre nominerte til Talentprisen 2023. 

Publisert

Deloitte-partner Christine Haugstvedt Downing (45) elsker mennesker. Nettopp mellommenneskelige ferdigheter, som empati, tillit, raushet og evnen til å være en god kollega, er noe av det viktigste å ha på plass for å bli en god advokat, mener hun. I tillegg til en solid faglig grunnmur, selvfølgelig.

– Man må være genuint interessert, man må like å være med mennesker, man må ha kommersiell forståelse, og man må være en god kollega. Det er nok underkommunisert hvor viktig det er å være en som bidrar positivt inn i en team-kultur. Det er de rette team-medlemmene som sammen skaper suksess, sier Downing.

Det er også menneskene hun selv liker best i rollen som prinsipal og leder.

– Å få jobbe med mennesker, og det å få bidra til at mitt team lykkes. Ikke bare teamet som helhet, men alle individene i det. Det gir meg energi å være med å fremme og utvikle potensial hos mine kolleger.

Downing er en av tre nominerte til Talentprisen som deles ut under Advokatforeningens årstalearrangement torsdag 16. november på Grand Hotel i Oslo.

Mangfoldsengasjementet

Downing var sentral i oppbygningen av firmaets kontor i Bergen, og har siden 2019 vært leder av Deloitte Advokatfirma Vest. Juryen har merket seg hennes engasjement for inkludering og mangfold i sitt ledervirke.

– Jeg er en kvinnelig leder som lenge har arbeidet i en mannsdominert bransje. Jeg har et ansvar for å være en rollemodell som viser at det går an. Mangfold, i bredere forstand enn bare kjønn, er helt nødvendig, både for at vi skal kunne yte best mulig til klientene våre, og for gjøre advokatbransjen til et mer inkluderende sted, mener hun.

Mangfoldsengasjementet er hun opptatt av å snakke høyt om.

– Jeg brenner for å vise at det går an å kombinere livet med en karriere på en fornuftig måte. Det er viktig å være transparent på at mangfold betyr at det er plass til alle, uten at alle nødvendigvis passer til å være forretningsadvokat.

Tre kjappe

Hvem er den flinkeste advokaten i Norge på ditt felt?
Min kollega Thorvald Nyquist.

Har du et faglig forbilde?
Min gode venn og statsadvokat Kristine Herrebrøden.

Hva brenner du for, rent faglig?
Eiendomsrett. Det å være en god rådgiver for klienter med utfordringer i et for tiden krevende marked.

– Bruk lederne aktivt

Downings beste tips til en advokatfullmektig, er å være interessert, sulten og nysgjerrig.

– Unge talenter må finne ut av hva som engasjerer dem, og bruke tid på å skape den faglige kompetansen der hvor engasjementet er. Samtidig må de ikke være redde for å stille spørsmål, og de må tørre å kreve plass. Man må aktivt bruke lederne man har.

– Hva er det vanskeligste å lære bort til en fullmektig?

– Den kommersielle kompetansen. I arbeidslivet er det ikke alt en klient er villig til å betale for, og man må spisse arbeidet inn mot det klienten faktisk ber om, samtidig som man er trygg på at svaret man gir er rett. Den kommersielle tanken rundt det å nå målet uten å drøfte alle perspektiver med klienten slik man lærer på studiet, er nok en av de største utfordringene.

– Må være hvassere enn før

Deloitte Advokatfirma har et eget team som sørger for at opplæringsløpet til unge talenter, er oppdatert. Selv om verktøyene har blitt flere og mer effektive, mener Downing at den faglige biten forblir mer eller mindre den samme.

– Det viktigste man tar med seg ut av jussen, er metodene man trenger for å løse en problemstilling. Måten man lærer opp noen til å bli en god advokat, handler fremdeles om faglig kompetanse og problemløsning, sier hun.

– Det som er nytt, er at klientene nå har flere tilgjengelig verktøy som gjør at de ikke trenger advokat på samme måte som før. Det gjør at vi må løfte oss opp et hakk og spisse kompetansen. Metoden er altså lik, men som advokat må man nå være hvassere enn før.

– Nye digitale verktøy gjør også at problemstillinger kan løses raskere, og det skaper et spennende mulighetsrom, men det er ikke gitt at man fortere blir en god advokat av den grunn. 

Dette er juryen - og dette legger den vekt på

  • Prinsipalens engasjement og innsats for å skape en god faglig og personlig utvikling hos fullmektiger og advokater.
  • Prinsipalens bidrag til å tiltrekke, utvikle og beholde et bredt mangfold av talentfulle advokater og advokatfullmektiger.
  • Prinsipalens bidrag til å skape god oppmerksomhet rundt advokatrollen gjennom å fremme dens kjerneverdier i det offentlige rom.
  • Juryen består av Ingebjørg Tønnessen (leder), dommer i Oslo tingrett, Bartlomiej (Bartek) Mioskowski, leder av studentorganisasjonen Mino.Jur. ved UiO, Thea Susanne Skaug, advokat i DNB og medlem av Advokatforeningens mangfoldsutvalg, Helle Cecilie Lineikro, leder av Yngre Advokater Vest-Agder Krets og advokat i Advokatfirma Tofte i Kristiansand og Hallvard Østgård, advokat og partner i Advokatfirmaet Østgård.
Powered by Labrador CMS