Pamir Ehsas (28) stiftet foreningen Brighter Tomorrow sammen med sine brødre.
Pamir Ehsas (28) stiftet foreningen Brighter Tomorrow sammen med sine brødre.

TALENTPRISEN 2022

Har laget læringsplattform for å lære afghanske barn å lese og skrive

Advokatfullmektig Pamir Ehsas i Brækhus har vært ungdomsdelegat i FN, skribent for Aftenposten og har talt menneskerettighetenes sak i Stortinget. Nå er han nominert til Advokatforeningens talentpris 2022.

Publisert Sist oppdatert

Pamir Ehsas ble som 24-åring utpekt som en av Norges ledestjerner under 30 år av Dagens Næringsliv, og ble hyllet for å ha sikret utdanningen til over to tusen barn i Afghanistan. Han er utdannet jurist fra UiO og har også en master i offentlig politikk fra Oxford.

Han har fått utmerkelser av FN og Amnesty, og ble kåret til årets unge leder i 2014 av organisasjonen Leadership Foundation.

Men å bli nominert til en advokatpris, det setter han spesielt pris på.

– For en som alltid har drømt om å bli advokat, er det surrealistisk å bli nominert til en slik pris av advokatstanden. Jeg er veldig takknemlig for nominasjonen, sier Ehsas.

Advokatforeningens talentpris 2022

Advokatforeningen kårer for andre gang Årets prinsipal og Årets advokatfullmektig.

Prisutdelingen skjer torsdag 17. november under Årstale-arrangementet i Oslo.

Tre advokatfullmektiger og tre prinsipaler er nominerte.

Faren hans var statsadvokat i Afghanistan og flyktet til fots gjennom Europa da islamistiske ekstremistgrupper tok makten i landet sent på 1990-tallet. Som seksåring kom Pamir til Norge, og vokste opp i Lier utenfor Drammen.

– Min far er mitt aller største forbilde. Da vi først kom til Norge, tok han oss med til Universitetsplassen i Oslo. «Det er her man kan bli utdannet som advokat, og det er advokater som er forkjempere for rettferdighet», fortalte han oss. Jeg er den sjette generasjon med jurister i vår familie, så det lå i kortene.

Faren livnærer seg som drosjesjåfør i Norge, og har aldri jobbet som jurist her.

– Hans mål da han kom hit, var å gi sine fem barn en god utdannelse. For å få autorisasjon, måtte han mer eller mindre ha studert juss på nytt, og det hadde han ikke mulighet til.

Liker å lære

Pamir har fire brødre; tre jevnaldrende voksne, og en yngre attpåklatt som går på ungdomsskolen.

De fire voksne brødrene har alle satset på utdanning; En tar juristutdanning, én er løsningsarkitekt innen skyteknologi, den tredje er teknologistudent.

– Vi er en familie som er glad i utdanning, sier Ehsas.

Kronprins Haakon var prisutdeler i Oslo rådhus da Pamir Ehsas ble kåret til Årets unge leder i 2015. Året etter fikk han Jusstudentenes menneskerettighetspris av Amnesty International.
Kronprins Haakon var prisutdeler i Oslo rådhus da Pamir Ehsas ble kåret til Årets unge leder i 2015. Året etter fikk han Jusstudentenes menneskerettighetspris av Amnesty International.

Etter å ha fullført jusstudier i Oslo, studerte han offentlig politikk ved University of Oxford.

– Det var en drøm som gikk i oppfyllelse, jeg hadde ingen realistiske forventinger om å få tildelt studieplass. Jeg setter stor pris på alle som hjalp meg på veien dit.

Studentlivet i Oxford var inspirerende, forteller han.

– For meg var Oxford en utopisk drøm som jeg alltid kommer til å lengte etter. Under en studentdebatt kunne du møte Malala, som vant fredsprisen i 2014, eller høre foredrag av ulike statsledere. Den daværende presidenten i Afghanistan holdt for eksempel et foredrag for oss tre måneder før staten kollapset.

Ville hjelpe andre

I 2014 – lenge før han dro til Oxford, stiftet Pamir og de tre eldste brødrene hans den veldedige foreningen Brighter Tomorrow. Formålet er å bidra til grunnleggende menneskerettigheter for kvinner, barn og krigsofre i Afghanistan.

I Brækhus jobber Pamir Ehsas med IT-kontrakter, anskaffelser og andre saker knyttet til juss og teknologi.
I Brækhus jobber Pamir Ehsas med IT-kontrakter, anskaffelser og andre saker knyttet til juss og teknologi.

– Vi jobber blant annet for å sikre kvalitetsutdanning til barn i Afghanistan. Brødrene mine og jeg har utviklet en applikasjon som lærer barn å lese på to måneder.

Den såkalte EdTech-plattformen er spillbasert og lærer barn å lese og skrive på de to afghanske språkene pashto og dari. Løsningen er offline-basert, og lades med solenergi.

– Den norske Afghanistankomiteen tok med nettbrett med vår applikasjon til en landsby i Badakshan der barn ikke kunne lese og skrive. Etter knappe to måneder hadde 84 prosent av barna tilegnet seg lese- og skriveferdigheter, sier Ehsas.

Brødrene jobber på flere plan: De samarbeider nå med Flyktninghjelpen og andre aktører for å skalere opp løsningen.

– Målet er å sikre kvalitetsutdanning til ti tusen barn de neste fem årene.

Mange hjelpere

Brighter Tomorrow ble til i barndomshjemmet i Lier.

– Vi brødrene satt hjemme og tenkte over hvor idyllisk tilværelsen vår var. Vi har det beste utdanningssystemet, og drømmene våre hadde gått i oppfyllelse, en etter en. Vi ønsket å gjøre noe for de som ikke var like heldig og ble frarøvet alle sine grunnleggende rettigheter. Først forsøkte vi å jobbe gjennom andre veldedige organisasjoner, men så bestemte vi oss for å lage vår egen. Vi tenkte at om vi bare klarte å hjelpe ett barn, så hadde vi gjort noe av betydning.

Dette er juryen

Dette er juryen
  • Ingebjørg Tønnessen (leder), dommer ved Oslo tingrett (til høyre på bildet over)
  • Thea Susanne Skaug, internadvokat i DNB og medlem av Advokatforeningens mangfoldsutvalg (til v. på bildet)
  • Brage Nordgård, advokat og leder for Yngre Advokater i Sør-Rogaland
  • Ariba Butt, leder av Mino. Jur. Oslo
  • Hallvard Østgård, advokat og partner i Advokatfirmaet Østgård.

Brødrene mobiliserte alle de kjente, og startet innsamlingsaksjoner. Gradvis bygget de opp teknologikompetanse, og EdTech-plattformen, som inneholder over tretti spill med mange små oppgaver som barnet må løse.

Applikasjonen distribueres direkte til skoler i Afghanistan, og foreningen har én person ansatt på heltid i landet. Nettbrettene rullerer mellom tre-fire barn i året, og hvert brett har en levetid på cirka fire år.

Pamir har også bistått afghanske krigsofre ved Den internasjonale straffedomstolen, og deltatt på en rekke stortingshøringer. Nylig deltok han på en høring i Stortingets utenrikskomité om afghanske jenters rett til utdanning.

- Der fikk vi politiske løfter om øremerket støtte over statsbudsjettet for å skalere opp vår EdTech-løsningen i Afghanistan, sier Pamir.

Var ungdomsdelegat i FN

– Hva tenker du er årsaken til at du er nominert til talentprisen?

– Jeg antar at det skyldes arbeidet mitt for å sikre rettighetene til afghanske barn, jenter og krigsofre; både ved å ta i bruk kompetansen min som teknologiadvokat for å skalere EdTech-løsningen vår til afghanske barn, men også ved å være deres talerør. Jeg har snakket deres sak i FN, i Stortinget, i forskningsmiljøer og ved den internasjonale straffedomstolen i Haag.

Pamir Ehsas konkurrerte med tusenvis av andre om å bli ungdomsdelegat i FN, et verv han søkte på og fikk. Han har møtt to av FNs generalsekretærer og flere av lederne for FNs største organer.

– Hva har du gjort for å utvikle deg faglig som fullmektig?

– Jeg ser på hele fullmektigperioden som en skole. Det er en bratt læringskurve, og jeg forsøker å tilegne meg kunnskap etter beste evne. Det er viktig for meg at kompetansen min kommer til nytte for samfunnet. Vi er blitt utdannet til å ivareta det grunnleggende løftet «sikre rett, og hindre urett». Det er dette løftet jeg strekker meg etter som fullmektig.

Pamir har blant annet vært med i en forskningsgruppe ved det juridiske fakultet ved University of Oxford. Sammen utarbeidet de en rapport om internt fordrevne til FNs spesialutsending for internt fordrevne.

- Håper å bli en flink advokat med tiden

– Hva tenker du er den beste måten å bli en flink advokat på?

– Jeg er ikke helt der selv, men tendensen jeg ser hos de jeg ser opp til, er at de er faglig nysgjerrige, jobber veldig hardt og drives av en høy etisk standard. Det er idealene jeg forsøker å strekke meg etter. Så håper jeg å bli en flink advokat med tiden.

TRE KJAPPE SPØRSMÅL TIL PAMIR EHSAS

– Hvem er den flinkeste advokaten i Norge på ditt felt?

– Christian Bendiksen i Brækhus. Hans teknologinnsikt og faglige tyngde er i særklasse. Jeg føler meg heldig som har fått følge arbeidet hans med kunstig intelligens.

– Har du et faglig forbilde?

– Det er uten tvil min far. Han jobbet med å bekjempe korrupsjon. Han har viet store deler av livet sitt til å opprettholde rettssikkerhetsprinsippene i Afghanistan, og som følge av dette satte han livet sitt i fare.

– Hva brenner du for, rent faglig?

– Juridiske problemstillinger knyttet til informasjonssikkerhet finner jeg særlig spennende. Dette er et felt som er under rask utvikling. Jeg håper å kunne bidra til rettsutviklingen på dette området, slik at vi blir godt beskyttet mot digitale angrep.

– Kan du trekke frem én sak, et oppdrag eller en situasjon du har opplevd som spesielt lærerik?

– Det var et oppdrag i forbindelse med et stort dataangrep og opprydning, det var juridisk og teknisk krevende, og jeg lærte veldig mye. Det var også betydningsfullt på et personlig plan. Jeg har bakgrunn fra et land i krig, og det føltes derfor meningsfylt å jobbe med å avverge moderne digital krigføring her i Norge.

Tilleggsdimensjon

– Hva er det viktigste du har lært i fullmektigtiden så langt?

– Det aller viktigste jeg har lært er å ikke begrense den jeg er. Jeg trodde at jeg som fullmektig måtte dempe engasjementet mitt og fokusere på «tradisjonell juss». Gjennom fullmektigtiden derimot har kollegaene mine verdsatt at jeg er engasjert, og fått meg til å innse at det er viktig å ikke gå på akkord med seg selv – både personlig og faglig.

– EdTech arbeidet gjennom Brighter Tomorrow henger i dag tett sammen med rollen som teknologi-advokatfullmektig i Brækhus. Det gir meg en tilleggsdimensjon fra gründer- og teknologisiden. Dette er viktige egenskaper som kommer til gode for klienter, kollegaer, meg personlig og viktigst av alt; sårbare grupper som har behov for kompetansen vår.

- Utfordrende med kravet om tre rettssaker

– Er det noe i fullmektigordningen som du mener burde endres?

– Jeg håper det ikke er for kontroversielt å si dette, men jeg opplever at kravet om tre rettssaker for å få bevillingen som utfordrende. Ordningen er viktig og har stor verdi for oss, men det hadde kanskje vært mulig å redusere omfanget, uten at ordningen fravikes helt.

– Hvordan vil advokatbransjen endre seg de neste fem årene?

– Jeg håper at juridisk bistand skal bli mer kostnadseffektivt og tilgjengelig for vanlige folk, ved at enkle prosesser blir automatisert. Dette vil forhåpentligvis gi de fleste advokater mulighet til å spesialisere seg innenfor sine respektive fagområder.

Juryens begrunnelse:

«Pamir Ehsas har i løpet av studietiden og i arbeidet med masteroppgaven spesialisert seg innen teknologi, herunder offentligpolitiske vurderinger av digitalisering, informasjonssikkerhet og personvern.

Pamir bruker også sin juridiske kompetanse til å sikre barns rett til utdanning i Afghanistan. Gjennom foreningen Brighter Tomorrow, som han stiftet med broren sin, har over 2200 afghanske barn fått et godt utdanningstilbud.

Pamir har også bistått afghanske krigsofre ved Den internasjonale straffedomstolen i Haag.

Juryen ser en ung og engasjert fullmektig som benytter sin faglige kunnskap og engasjement til å ivareta deres rettssikkerhet.

For sitt arbeid har han mottatt prisen «Outstanding Youth Delegate» av FN under en seremoni ved FNs generalforsamlingssal (2017). Juryen mener at Pamirs arbeid med å fremme advokatens kjerneverdier i det offentlige rom gjør han til en verdig kandidat til Talentprisen 2022.»

Powered by Labrador CMS