HAN ER NOMINERT TIL ADVOKATFORENINGENS TALENTPRIS 2021

Fredrik Gunhildrud jobber med transaksjoner i Wiersholm.

Talentprisen 2021: - Man må forstå bakgrunnen for klientens ønsker

Wiersholm-fullmektig Fredrik Gunhildrud mener sosialt felleskap kan være nøkkelen til suksess på jobb. Nå er han nominert til Advokatforeningens talentpris.

Publisert Sist oppdatert

I drøyt to år har advokatfullmektig Fredrik Gunhildrud (27) jobbet i Wiersholm. Der driver han hovedsakelig med transaksjoner og oppkjøp.

- Da jeg startet på jussen i Bergen visste jeg ikke at det var transaksjoner jeg ville jobbe med - jeg visste ikke en gang at jeg ville bli advokat. Men underveis i studiene var det en del fagområder jeg synes var spennende. Jeg fikk mulighet til å være trainee, blant annet i Wiersholm. Da gikk det lyset opp for meg om at dette var gøy, og hadde utfordringer jeg ville lære mer av, sier Gunhildrud.

- Nå er jeg veldig glad for at det er det jeg jobber med!

Fredrik Gunhildrud (27)

Advokatfullmektig i Wiersholm siden 2019.

Jobber primært med kontrakts- og selskapsrett.

– Hvorfor tror du at nettopp du ble nominert til Talentprisen?
– Det er utrolig gøy å bli nominert og anerkjent for jobben jeg gjør. Wiersholm har vist meg tillit og gitt meg muligheten til å få en sentral rolle i en rekke transaksjoner, noe som har gjort at jeg har lært mye og utviklet meg raskt. Det er en stor trygghet å vite at man har firmaet i ryggen, og dyktige fagpersoner tilgjengelig for å diskutere de problemstillingene som oppstår. Når man føler seg trygg i situasjonen man er i, presterer man gjerne bedre i jobben.

– Hva har du gjort for å utvikle deg faglig som fullmektig?
– Jeg prøver å vise stor samarbeidsevne da det å jobbe med andre er med på å utvikle meg faglig. Jeg synes det er givende å bistå andre med det jeg kan, enten direkte gjennom saksarbeid, foredrag eller faglige diskusjoner. Dette lærer jeg mye av selv. I tillegg lærer jeg mye av å stille spørsmål for å forstå helheten og motivasjonen bak det klienten ønsker å oppnå. Jeg har hele tiden fokus på å sikre at klienten kommer i mål og oppnår det de ønsker. Jeg bruker en del tid på å forstå «hvorfor» – og mener denne refleksjonen er viktig for å utvikle seg faglig.

Advokatforeningens talentpris

Mens Advokatforeningens talentpris tidligere ble tildelt et firma, skal den i år for første gang tildeles to enkeltindivider. Prisen er todelt og har ulike kriterier, der bare ett punkt er felles: Personen som vinner, skal ha arbeidet for å fremme kjerneverdier ved advokatrollen i det offentlige rom.

Prisen deles ut i forbindelse med foreningens årstale den 18.november.

Disse sitter i juryen:

  • Ingrid Tønnesen (juryleder), dommer i Oslo tingrett.
  • Halvard Østgård, advokat, oppnevnt av Advokatforeningen, tidligere hovedstyremedlem.
  • Thea Susanne Skaug, internadvokat i DNB.
  • Brage Nordgård, advokat, representant for Yngre advokater.
  • Susan Arulanantham, jusstudent ved UiO, nestleder i Mino.jur.

– Kan du trekke frem én sak, et oppdrag eller en situasjon du har opplevd som spesielt lærerik?
- Den første transaksjonen der jeg var prosjektleder. Som prosjektleder har du ansvaret for å få klient trygt gjennom transaksjonsprosessen. Man lærer utrolig mye av å se helheten i transaksjonsprosessen, og samtidig være bindeleddet mellom klient og Wiersholm.

- Gjennom mye klientkontakt har jeg lært mye om hvordan jeg er som advokatfullmektig og hvordan jeg ønsker å være overfor klienter, motparter og andre advokater. Ingen kan forklare deg hvordan du skal gjøre ting, så man må finne sin egen stil. Det kan være litt skummelt første gang man skal ringe en klient, og det er selvfølgelig enkelte samtaler man gruer seg til å ta. Heldigvis har jeg alltid opplevd at det går lettere enn man tror!

Juryens begrunnelse:

Fra begrunnelsen til nominasjonen merket juryen seg at Gunhildrud fremstår som et svært godt forbilde som advokatfullmektig. Han har utviklet seg faglig gjennom kompliserte og krevende juridiske områder og raskt fått store og viktige oppgaver hos Wiersholm.

Samtidig trekkes Gunhildruds bidrag i det sosiale, særlig blant nyansatte, frem. Juryen mener Gunhildrud fremstår som en fullmektig som fyller rollen langt over hva som forventes – både faglig og sosialt. Han blir beskrevet som en som griper sjanser, bygger gode relasjoner til klienter og en som bygger gode team på tvers av firmaets fagområder.

Juryen mener Gunhildruds engasjement for både selskapsretten og arbeidsplassen gjør ham til en god kandidat til Advokatforeningens talentpris 2021.

– Talentprisen skal hedre en fullmektig som har jobbet for å fremme kjerneverdier ved advokatrollen i det offentlige rom. På hvilken måte har du bidratt til dette?
– Siden jeg sitter i Wiersholms rekrutteringskomité, jobber jeg tett på studentene. Jeg står ofte på stand og snakker om advokatrollen, og da får vi ofte masse spørsmål om hva rollen vår innebærer. Jeg prøver å få frem viktigheten av å være redelig – og at vi i Wiersholm lever for å hjelpe klienten på en etisk forsvarlig og god måte. Som advokat og advokatfullmektig mener jeg det er viktig å være tro til sine underliggende verdier.

Tre kjappe

- Hvem er den flinkeste i Norge på ditt felt?
- Jeg synes Tor Bechmann er en veldig flink transaksjonsadvokat. Jeg jobbet med ham på en transaksjon. Han er veldig redelig, ordentlig og pragmatisk. I transaksjonsverden er vi ikke uvenner, men prøver å nå et felles mål. Bechmann er et godt eksempel på en som har dette for øye.

- Har du et forbilde?
- Flere, inkludert Bechmann. Internt ser jeg opp til Harald Hellebust, han er ekstremt dyktig og en jeg liker å sparre med. I tillegg er fast advokat Hannah Advocaat Lund en jeg lærer utrolig mye av. Hun er skikkelig pedagogisk og flink!

- Hva brenner du for?
- I bunn og grunn handler det om å oppnå det klienten ønsker, og klare det på en god, ryddig, og effektiv måte. Jeg er opptatt av å gjøre ting enkelt. Jeg tror ikke man kan si at man er god på et fagfelt før man klarer å forklare det på en enkel måte.

– Hva tenker du er den beste måten å bli en flink advokat på?
– Det viktigste tror jeg er å utfordre seg selv til å forstå hvorfor man gjør som man gjør. Man må forstå bakgrunnen for hva klienten ønsker, hvordan man kan oppnå dette, og hvilken betydning klientens posisjoner vil få i den store sammenhengen. Det er viktig å være i et miljø du føler deg trygg og tør å stille spørsmål.

- Man må få muligheten til å diskutere uten at noen dømmer deg for hva du tenker, og hvilke forslag du kommer med. Vi går ut av jussen som generalister, men i dagens marked bør man også spesialisere seg.

- Som transaksjonsadvokat må du eksempelvis bli god på selve transaksjonsprosessen og avtaleverket rundt, men også ha en forståelse for andre rettsområder som skatt-, konkurranse- og arbeidsrett. Man må tørre å pushe seg selv litt - og å være litt ukomfortabel noen ganger!

– Hvordan vil advokatbransjen endre seg de neste fem årene?
– Vi vil nok se mer digitalisering og automatisering av oppgaver. Vi vil fortsatt være avhengig av gode advokater og rådgivere, men jeg ser for meg at det nok vil bli enda mer spesialisering, og at vi kommer til å se at flere nisjefirmaer dukker opp for å treffe det markedet. Advokater vil få en enda mer sentral rådgiverrolle med krav om å bistå klienten på flere områder, ikke bare svare på de spørsmålene klientene lurer på der og da.

– Hva er det viktigste du har lært i fullmektigtiden så langt?
– Det aller viktigste er å finne seg selv i fullmektigrollen. Som advokater er vi veldig forskjellige. Det finnes ikke ett fasitsvar på hvordan man skal være en god advokat. Jeg lærer mye av, og synes det er utrolig gøy å få lov til å være med på å geleide klienten til deres mål.

– Er det noe i fullmektigordningen som du mener burde endres?
– Som advokat kan man jobbe med et vidt spekter av rettsområder. Jeg tror det er bra at man i fullmektigperioden har en forståelse for hvordan ulike deler av jussen fungerer. Mye av den forståelsen har vi fått gjennom studiet, men det er fortsatt mye mer vi skal lære. Derfor er det viktig å få prøve seg på flere aspekter ved advokatrollen i fullmektigperioden. Som transaksjonsadvokat går jeg ikke mye i retten, men jeg synes det er viktig at jeg som advokat likevel vet hvordan det er å håndtere rettssaker. På den andre siden hadde nok andre advokater hatt godt av å få et innblikk i transaksjonsverden for å få det aspektet også.

Powered by Labrador CMS