Heidi Jorkjend er senioradvokat i Thommesen, og arbeider til daglig med konkurranserett.

- En selvfølge at advokatfullmektigene får være med på scenen

- Vi er opptatt av at fullmektigene skal få løpende tilbakemeldinger - og de skal alltid kunne spørre de som har mer erfaring, sier senioradvokat Heidi Jorkjend fra Talentpris-nominerte Thommessen.

Publisert

Heidi Jorkjend

Stilling: Senioradvokat i Thommessen

Alder: 34
Utdannet ved: UiO og utveklsing ved University of Glasgow

Arbeidsfelt: Konkurranserett og markedsføringsrett

I 2017 vant Thommessen Advokatforeningens talentpris for hvordan firmaet verdsetter, utvikler og beholder juridiske talenter.

I år kan firmaet vinne prisen igjen. Vinneren blir klar fredag formiddag og lanseres på Advokatbladet.no.

I dag kan du lese mer om Heidi Jorkjends vei fra nyutdannet til senioradvokat i Thommessen. Hun har bred erfaring fra nasjonale og internasjonale saker der selskaper er under etterforskning for brudd på konkurranselovgivningen.

I tillegg jobber hun med markedsføringsrett, deriblant saker om god forretningsskikk, villedende markedsføring og produktetterligning. Jorkjend er også medlem av Advokatforeningens kvinneutvalg, som nylig ble omprofilert til mangfoldsutvalg.

Advokatforeningens talentpris

  • Prisen deles ut den 20.november av justisminister Monica Mæland.
  • Vinneren offentliggjøres klokken 10.00. på Advokatbladet.no
  • De nominerte firmaene er i år Riisa, Bull & Co, Wikborg Rein, Wiersholm og Thommessen.

- Hvilke forventninger hadde du til faglig utvikling da du begynte i Thommessen?
– Jeg valgte Thommessen fordi jeg ville jobbe med konkurranserett og jeg opplevde at de hadde det sterkeste fagmiljøet. Jeg hadde en klar forventning om at jeg skulle få være med på veldig mange morsomme saker, men jeg visste nok ikke helt hva jeg skulle forvente.

Bistår selskaper i krise

- Kan du trekke frem én sak, et oppdrag eller en situasjon du har opplevd som spesielt lærerik? Hva lærte du av den?
– Jeg har fått jobbe på mange av de største konkurranserettslige etterforskningssakene som har vært i Norge de senere årene. Dette har lært meg mye om hvordan man best bistår selskaper i krise, samt hvordan man jobber langsiktig og strategisk opp mot tilsynsorganer. Konkurranserett er et utrolig spennende fagfelt som kombinerer juss, økonomi og kommersiell forståelse.

- Hva gjør firmaet ditt for at unge advokater skal føle seg flinke, og i praksis bli flinkere?
– Thommessen er flinke til å inkludere alle teammedlemmer fra start, noe som gjør at alle får eierskap til sakene man jobber på. Vi jobber aktivt med prosjektledelse, og har en egen prosjektmodell. Dette bidrar til at alle teammedlemmer vet hvilket mål man jobber mot og hvorfor man gjør det man gjør. Videre bidrar det til at man kan planlegge bedre og således får tilstrekkelig tid til å fullføre oppgavene på en ordentlig måte, noe som kan være en utfordring i en veldig hektisk hverdag. I Thommessen er vi opptatt av at fullmektigene skal få løpende tilbakemeldinger - og de skal alltid kunne spørre de som har mer erfaring.

- Alle med fra start

- Hvordan opplever du at Thommessen arbeider med å løfte frem og synliggjøre talentene?
– Alle blir inkludert i prosjekter fra start. Jeg opplever at også ferske fullmektiger får være med på mye, herunder direkte klientkontakt fra start. Vi inkluderer også fullmektigene aktivt i markedsføringsarbeidet. For eksempel har jeg og fullmektig Charlotte Høgnes akkurat holdt flere foredrag om markedsføringsrett i flere ulike fora. Det var da en selvfølge at Charlotte også skulle være med på scenen, ikke bare jeg .

Advokatbladet samlet én advokat fra hvert av de Talentpris-nominerte firmaene til en fotoseanse i Bjørvika i Oslo sentrum. (F.v.) Oda Ekre (Wiersholm), Aurora Bjørnvold Assev (Riisa & Co.), Patrick Oware (Wikborg Rein), Heidi Jorkjend (Thommessen), Elisabeth Hoffman (Bull & Co.).
Powered by Labrador CMS