Ifølge studentene er det masterprogrammet i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø som har best kvalitet.

Jusstudiet i Tromsø er best likt av studentene

Nå har resultatene av Studiebarometerets studentundersøkelse for 2019 kommet.

Publisert

Hver høst mottar over 60.000 studenter i hele landet Studiebarometeret, en spørreundersøkelse med mål av seg å kartlegge studentenes meninger om kvaliteten på studieprogrammene ved høyskoler og universiteter i Norge. Målet er å styrke studiekvaliteten.

Undersøkelsen inkluderer også jusstudentene, og ved de tre masterprogrammene i henholdsvis Oslo (UiO), Bergen (UiB) og Tromsø (UiT), ligger svarprosenten i snitt på 41,9 prosent.

Ifølge tallene er det mye som tyder på at det er jusstudentene i Nordens Paris, altså Tromsø, som er mest tilfreds med studiet - med unntak av i én kategori.

Bergen og Oslo dårligst på faglig veiledning

På en skala fra en til fem har studentene rangert hvor enig eller uenig de er i en rekke påstander innenfor ulike kategorier.

Når det kommer til formidling og undervisning, får Tromsø best score med 4,1, før Bergen med 3,8 og til slutt Oslo med 3,5.

I kategori to, om tilbakemelding og veiledning fra faglige ansatte, er det igjen Oslo som ser ut til å ha mest å hente. Tromsø ender på 3,6, Bergen på 3,1 og Oslo på 2,8. Dette er kategorien hvor både det juridiske fakultet i hovedstaden og i Bergen presterer aller dårligst, ifølge studentene.

I den tredje kategorien, faglig ansattes forventninger til studentene, scorer Tromsø 4,1, Bergen 4,0 og Oslo 3,7.

I kategorien om læringsmiljø, om sosialt og faglig miljø, fasiliteter og utstyr, ligger gjennomsnittsscoren på 3,7 - fordelt på 4,0 i Tromsø, 3,7 i Bergen og 3,2 i Oslo.

Inspirerende studieprogrammer

Kategori fem om organisering, herunder informasjon, administrasjon og faglig sammenheng, er den eneste kategorien hvor Bergen scorer best med 4,0. Tromsø får 3,8 og Oslo 3,6.

Når det kommer til studiets tilknytning til arbeidslivet, er det liten variasjon mellom studiestedene. Likevel havner Tromsø på sin dårligste score med 3,5, Bergen ender på 3,2 og Oslo på 3,3.

I den siste kategorien om inspirasjon, om hvorvidt studiet utfordrer og engasjerer, ender Tromsø på 4,3, Bergen på 4,2 og Oslo på 3,9.

Selv om det er litt variasjonen mellom studentenes oppfatning av de ulike studiestedenes kvaliteter, virker det som om de alt i alt er ganske fornøyd. I en helhetsvurdering havner alle de tre masterprogrammene på firetallet - Tromsø på 4,5, Bergen på 4,3 og Oslo på 4,0.

Powered by Labrador CMS