Statssekretær Saida Begum, som var ordførerkandidat for Høyre i forrige valg, snakket til studentene i Mino.Jurs mentorordning.
Statssekretær Saida Begum, som var ordførerkandidat for Høyre i forrige valg, snakket til studentene i Mino.Jurs mentorordning.

- Senioradvokat gjorde apebevegelser

Statssekretær Saida Begum (H) mener gode forbilder er helt avgjørende for å få frem minoriteter i advokatbransjen.

Publisert

Saida Begum er statssekretær i arbeids- og velferdsdepartementet.

Til deltagerne i Mino.Jur sin nye mentorordning med Wiersholm fortalte Begum om både gode og mindre gode opplevelser.

– Dere vil møte mange gjennom livet som ikke har tro på dere, som dessverre setter der i en bås ut fra hvordan dere ser ut og navnet deres. På den andre siden vil dere også erfare at så lenge dere jobber hardt og målrettet finnes det ingen grenser for hvor langt dere kan nå, sa Saida Begum til jusstudentene med minoritetsbakgrunn som utelukkende mener det er et gode å være flerkulturell jurist.

Trenger rollemodeller

– Jeg var ni år da jeg bestemte meg for å bli advokat like etter å ha lest et intervju med politiadvokat Selma Ilyas som var den første politiadvokaten med norskpakistansk bakgrunn. Det sier noe om hvor viktig det er med gode rollemodeller der ute.

Hun fortalte om lærere på ungdomsskolen som ba henne jekke ned ambisjonene, og eldre medstudenter på jussen som ønsket førsteklassinger velkommen med at «Dere vil sikkert falle fra!».

– En professor stilte som betingelse at jeg måtte si fra meg alle politiske verv hvis jeg skulle få vit.ass-plass. Det var jeg ikke villig til, sa Begum.

– Snakk om fordelene

I 2017 jobbet hun som advokatfullmektig i et større norsk advokatfirma.

– Der opplevde jeg at en senioradvokat gjorde ape-bevegelser i en samtale med meg. Jeg har venner med en annen bakgrunn som forteller om lignende fordommer og holdninger og erfaringer når vi diskuterer arbeidsplassene våre, sa Begum.

Hun mener minoriteter bør være bevisste på å snakke om fordelene ved mangfold og å bygge hverandre opp. Da hun arbeidet som advokatfullmektig fikk hun god bruk for både språk- og kulturkompetansen.

I jobben som statssekretær kvier Begum seg mer for å bruke bakgrunnen sin, og unngår eksempelvis å delta i debatter på urdu.

– Jeg har ikke lyst til å havne i en bås der jeg blir stemplet som en minoritetspolitiker. Det var ikke derfor jeg ble politiker. Men i advokatverden har jeg kun opplevd bakgrunnen min som et fortrinn. Eksempelvis vil det å kunne urdu eller hindi ofte være en fordel siden mange klienter prater dette, sa Begum.

Powered by Labrador CMS