Jusstudent Oguz Kalayci, fast advokat Fatima Dahri og partner Georg Engebretsen gleder seg over å være i gang med en ny mentorordning.

Mener minoritetsbakgrunn kan være et konkurransefortrinn

Fatima Dahri skal sammen med fem andre Wiersholm-advokater med minoritetsbakgrunn være mentorer i samarbeid med studentorganisasjonen Mino.Jur.

Publisert Sist oppdatert

– En viktig del av samarbeidet med Mino.Jur er å bevisstgjøre studenter med minoritetsbakgrunn om at deres kompetanse kan være et konkurransefortrinn. I tillegg ønsker vi å skape nettverk, synliggjøre verdien av mangfold og øke studentenes forståelse for hvilke muligheter de har, sier Dahri, som selv har foreldre fra Marokko.

Hun erkjenner at det er begrenset hvor mye hun har fått bruk for sine språkkunnskaper så langt, men mener dette likevel kan gi en stor fordel som advokat.

Advokatbladets mars-utgave har viet mangfold i advokatbransjen stor oppmerksomhet.

– Ved å være flerspråklig og ha kjennskap til en annen kultur kan man bidra med et litt annet perspektiv og andre ideer som kan lede til bedre leveranser for klienten,.

Vil ha de beste

Jusstudent Oguz Kalayci gleder seg til å få en egen mentor via ordningen.

– Som student er det begrenset hva slags innsikt i advokatbransjen vi har, spesielt når man ikke har foreldre eller et nettverk i bransjen. Jeg håper mentorordningen kan bidra til at jeg lærer mer om advokatfirmaet fra innsiden, sier Kalayco, som har tyrkiske foreldre, og har bodd ti år i Tyskland.

– Vi har et sterkt ønske om å tiltrekke oss både de beste og riktigste kandidatene for oss. Da kan vi ikke gå glipp av store grupper basert på kjønn eller etnisk bakgrunn, sier Georg Abudsdal Engebretsen.

Foruten å arbeide med compliance og granskning er han ansvarlig samfunnsansvar-ansvarlig i firmaet.

Systematisert mangfoldsarbeidet

I fjor vant Wiersholm Advokatforeningens talentpris for sitt arbeid for nettopp mangfold.

– I tillegg til likestilling er dette blant firmaets viktigste verdier, og en rettesnor for hvordan vi identifiserer, rekrutterer og investerer i talenter, sier Engebretsen.

– Derfor er det viktig å vise hva vi kan tilby, og synliggjøre hva kandidater med en litt annerledes bakgrunn kan bidra med inn i vårt felleskap. Å sette sammen lag blir lettere når vi er ulike.

Han er klar på at mangfoldsarbeidet også handler om en egeninteresse for firmaet.

Snakker 19 språk

Advokatene i firmaet representerer fjorten ulike land på fire kontinenter, og snakker 19 ulike språk, deriblant albansk, arabisk, engelsk, fransk, tysk, hindi, persisk og russisk.

– Når får dere frem en partner med minoritetsbakgrunn?

– Når den rette kandidaten er der tror jeg det kommer til å skje fort. Dette handler om å bygge opp basen vi kan rekruttere fra – ikke om viljen.

Mål om en av tre kvinnelige partnere

Nesten seks av ti som rykker opp til fast advokat eller senioradvokat i Wiersholm er kvinner. Det skal bidra til at den kvinnelige partnerandelen økes betraktelig de neste årene.

Av Wiersholms 44 partnere er 21 prosent kvinner. I 2018 satte advokatfirmaet seg et håndfast mål om at denne andelen skal øke til minimum 33 prosent i 2028.

– Partnersammensetningen reflekterer i stor grad hvordan vi klarer å holde på de ansatte. Vi er på god vei til å nå det målet. De to siste årene har alle interne partner-opprykk vært kvinner, sier Georg Engebretsen.

Han viser til at Wiersholm i dag har den høyeste andelen kvinnelige equity-partnere blant de best rangerte og største norske advokatfirmaene i Norge.

– Vi har vedtatt at minst førti prosent av hvert kjønn skal være representert ved forfremmelser, sier Engebretsen.

I 2020 var over 58 prosent av opprykkene til fast advokat og 57 prosent av opprykkene til senioradvokat i Wiersholm kvinner.

Powered by Labrador CMS