Studentene
Studentene "lider i stillhet", sier akademikerne.

Alarmerende funn i fersk undersøkelse av jusstudenter

Dagens jusstudenter sliter i betydelig større grad med psykiske helseutfordringer enn hva som var tilfellet for bare syv år siden, ifølge en nylig publisert undersøkelse i USA.

Publisert

Jusstudenter fra 39 ulike universiteter rundt om i USA, herunder offentlige, private og religiøse utdanningsinstitusjoner, deltok i undersøkelsen publisert av American University Washington College of Law.

Undersøkelsen - «The 2021 Survey of Law Student Well-Being» - skrevet av akademikerne David Jaffe, Katherine M. Bender, og Jerome Organ, viser at nærmere 70 prosent av de deltakende jusstudentene har hatt problemer med mental helse det siste året. Dette er en økning på hele 42 prosent sammenlignet med i 2014, da en tilnærmet identisk undersøkelse ble foretatt.

Majoriteten av deltakerne som slet med sin mentale helse pekte på depresjon og angst som årsaksfaktorer, og et stort antall av deltakerne opplyste at de hadde et behov for helsehjelp.

Flere selvmordstanker

Det var dessuten en betydelig økning i selvmordstanker de siste årene. Antall studenter som hadde tenkt på å ta livet sitt økte med hele 7 prosentpoeng på 7 år, fra omtrent 4 prosent i 2014, til 11 prosent i 2021.

Videre ble det funnet en betydelig økning i antall studenter som brukte ulike apper i et forsøk på å forbedre sin mentale helse. Det var også et overveldende antall studenter som hadde opplevd traume i løpet av livet, og én av fem var aktuelle for nærmere undersøkelser for Posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Sammenlignet med i 2014 var det også et større antall studenter som pekte på dårlig økonomi som det største hinderet for å oppsøke helsehjelp.

Bekymret

I sin sammenfatning konkluderte akademikerne med at «dersom universitetene fortsetter å la studentene lide i stillhet ved ikke å gå inn for konkrete endringer, vil institusjonene unndra sitt eget ansvar for å hjelpe studentene til å kunne bli den beste versjonen av seg selv.».

Les undersøkelsen her.

Powered by Labrador CMS