Streike-støtte fra DN og Adresseavisen

«Jo lenger underbetalingen pågår, desto lenger kommer vi på veien mot et samfunn der rettssikkerhet er et gode som reserveres for den som kan betale for det», skrev DN på lederplass i helgen. Adresseavisen mener at reisesalæret bør økes.

Advokat-streiken i Høyesterett har fått mye omtale i mediene, og lørdag ga Dagens Næringsliv sin støtte til Advokatforeningen på lederplass.

«Det spørs om advokatene får noe større sympati i befolkningen enn det landets journalister fikk da de i sin tid streiket for å få mer ferie enn andre folk fordi de mente de hadde en så slitsom jobb.

Advokatene har imidlertid en adskillig bedre sak. Mange vil nok tenke at en drøy tusenlapp per time burde holde, men denne satsen går ikke bare til lønn, den skal også dekke alle kostnader forbundet med å drive et advokatkontor, som leie av lokaler, utgifter til datautstyr og andre ting», skriver DN.

Avisen mener det skal godt gjøres å finne kompetente advokater som er villige til å jobbe for det staten tilbyr.

«Ser man kynisk på det trenger ikke staten betale mer så lenge det finnes noen som er villig til å gjøre jobben. Problemet er at denne praksisen på et punkt vil gå ut over rettssikkerheten. Noen vil mene at det punktet allerede er passert med god margin», skriver DN.

Adresseavisen: Fortalte om timelønn på 24 kroner

Adresseavisen skrev leder om streiken mandag 15. november.

«Fri rettshjelp er en viktig velferdsordning. I dag må advokater nærmest jobbe dugnad for å ivareta rettssikkerheten til sårbare mennesker. Det bidrar til å svekke en ordning som snarere trenger å styrkes og oppdateres», skriver Adressa.

Avisen har skrevet en artikkel om kretsleder i Trøndelag, Anita Rian Lykken, som fortalte om tolv til tretten timers arbeidsdager og en reell timelønn på 24 kroner, etter at faste kostnader var trukket fra.

«I slike saker blir reallønnen svært lav når timesatsen også skal dekke utgifter», påpeker avisen.

«Støre-regjeringen gikk til valg på å redusere ulikheten i samfunnet, og burde derfor prioritere fri rettshjelp høyere enn i dag. Reisesalæret som Solberg-regjeringen halverte bør også økes, slik at oppdrag i distriktene ikke blir nedprioritert.»

Powered by Labrador CMS