– 2015 var et noe krevende år, men det har virkelig tatt seg opp i 2016. Vi har benyttet anledningen til å omorganisere, lage større enheter, og kuttet kostnader, sier Thomas Abrahamsen, partner i Kluge.

Advokatfirmaene i Stavanger lykkes tross oljekrisen

STAVANGER: En forblåst november ettermiddag i Stavanger fortoner seg gråere enn grå. Bygatene er folketomme. I Pedersgata, nærmest en kopi av Torggata i Oslo - før den ble pusset opp, får de ansatte i kebabsjappene ha veien nesten helt for seg selv.

Lenger ned i sentrum har en og annen engelskspråklig forretningsreisende dristet seg ut i duskregnet, på jakt etter spisested etter arbeidsdagen. I byens største advokatselskaper står humøret og tidene i sterk kontrast til både været, og stemningen ellers i byen: Flere av selskapene kan nemlig vise til rekordomsetning – tross oljekrisen.

– Vårt siste regnskap viser de beste tallene vi har sett siden 2008. Og vi vokser ikke på områder som arbeidsrett og konkurs som tradisjonelt går opp i nedgangstider – men på våre tradisjonelle markeder. Jeg vil derfor ikke si at vi skor oss på andres ulykke heller, selv om det ikke er noe uhederlig i det, sier Finn Eide, leder av Deloitte advokatfirma i Stavanger.

På kontoret deres, en drøy kilometer bortenfor industriområdet Forus, arbeider det rundt tretti advokater. Med revisorer og konsulenter arbeider om lag hundre ansatte på huset.

– Vi når nok en smertegrense her i Stavanger hvis vi blir noe særlig større, sier Eide.

– Hvordan er det å drive advokatvirksomhet her i disse dager?

–Gøy! Det har jo faktisk gått veldig bra. Vi har avvikende regnskapsår, og regnskapet vi avla 31.mai i år er vårt beste siden 2008, og viser en vekst på 15 prosent i forhold til samme periode i fjor, påpeker han.

Likevel er selvsagt ikke alt rosenrødt.

– Vi merker et ekstremt press på timeprisene. Det er ikke uvanlig å be om ytterligere rabatter på timepriser som var rabatterte i utgangspunktet. Grunnen til at omsetningen vår likevel har økt, er at vi har fått flere oppdrag. Behovet for mange av våre tjenester er der, enten det går bra eller dårlig. Skal du ha bokettersyn eller gjøre oppkjøp eller salg, er det skatt- og momssider som må håndteres uansett.

Transaksjoner ser de mye færre av enn de gjorde før.

– Tidligere har det vært god butikk å drive transaksjonsrådgivning, det er nok området som har avblomstret mest, selv om vi har vært heldige for vår del og har hatt en del transaksjoner. Advokatene som tidligere drev mest med dette, har nok kanskje fått noe lettere dager enn de hadde. Samtidig fylles dagene deres opp med andre oppgaver.

En faktor til de gode tallene, er at gjennomtrekket blant de ansatte nå er svært lite. I motsetning til tidligere, da ansatte gjerne ble hentet til oljeselskapene.

– De ansatte slutter jo ikke lenger. Tidligere kunne vi miste folk til oljeselskapene, som jo betaler sinnsykt bra – lønninger vi ikke kan forsvare. Nå er det ingen som tør å søke jobb der, de oppfatter det som mye sikrere her. Når vi får beholde våre ansatte, blir driften mer effektiv - og vi får mer ut av arbeidsstokken.

Deloitte bistår mange av de store selskapene, som har arbeidstagere fra store deler av verden, med praktiske oppgaver i forbindelse med jobb, trygd, og oppholdstillatelser.

– Det er ganske omfattende oppgaver å skulle sikre at alle blir behandlet riktig. Når populasjonen reduseres, vil vi nok merke det, men det har ikke skjedd foreløpig, sier advokat-lederen.

En annen faktor, er ifølge Eide, er at det krangles lettere nå, og at terskelen for å gå til domstolen for å teste krav er lavere.

– I dagens marked betyr pengene mer enn det å ha et godt forhold til motparten, sier han.

Hos Kluge, Stavangers største advokatselskap med om lag trettifem advokater, og hovedkontor like ved Viking stadion, merker de samme trend: Lavere timepriser, men større omsetning totalt.

– Vi får et rekordår i år: Opp omtrent ti prosent i omsetning, og en resultatforbedring som blir større enn det. Vi har klart å møte markedet vi har her, og samtidig vokse med bedre lønnsomhet, sier partner Thomas Abrahamsen entusiastisk.

Advokaten jobber med selskapsrett og kontraktsrett, med særlig fokus på energisektoren og internasjonale prosjekter.

– Hvordan er det å oppleve et rekordår akkurat i år?

– På en måte må vi være veldig ydmyke. Vi jobber daglig med klienter som ikke har rekord. Det er et ubehagelig element at når næringslivet sliter, så har de gjerne behov for advokatbistand.

– Men det gjør selvfølgelig inntrykk når man snakker med klienter som har nedgang på opp mot femti, seksti eller sytti prosent av omsetningen. Da må vi tilpasse oss den nye virkeligheten vi også. Vi er for eksempel blitt mer fleksible på timeprisen, sier Abrahamsen.

Saken fortsetter under bildet!

 

 

Kluge har unngått oppsigelser, men stoppet for en tid tilbake inntaket av nye ansatte. I disse dager er de igjen på jakt etter nye hoder.

– Vi skal ansette fire-fem nye advokater nå, og rigger oss egentlig for at markedet er i ferd med å snu. Tidlig i 2015 da to to-tre ansatte sluttet, var vi forsiktige med å erstatte dem. I antall ansatte har vi derfor ikke vokst de siste to årene, men med nyansettelsene vi gjør nå ser vi en vekst, sier han.

– Hvis vi klarer ti prosents omsetningsveksten vi venter i år, vil vi være blant de ti største selskapene i landet målt i omsetning.

Klientene er blitt mer krevende og følger oppdragene enda tettere, forteller han.

– De er tydeligere nå på at partneren skal være involvert, hands on, og følge oppdraget tett – hvis det ikke skjer, finnes andre advokatselskaper de kan bruke. De skal ha kvalitet, det skal være mer partnere- og senior-tid, og er ikke så lett å selge inn juniorer lenger. I tillegg opplever vi en del anbudskonkurranser, men det har vært en trend over mange år, sier han, og understreker at det er stor forskjell på bransjene.

– Oljeservice har for mange nærmest stoppet opp, mens transaksjoner går trått. Vi har flyttet advokater fra transaksjoner til arbeidsrett, som mange andre har gjort også. Tvist og restrukturering er områdene som går opp, sier han.

– Men vi er litt ydmyke for at vi har masse å gjøre mens klientene våre har tunge tider. Sånn sett er det ikke synd på oss. Vi blir påvirket i den grad at det er mer kamp om oppdragene. De lette oppdragene som bare rant inn er borte, nå må det jobbes mer for å få dem inn – og det må jobbes mer for å kunne ta ut prisene man vil ha.

Kluges betraktning er at næringslivet i Stavanger er ganske omstillingsdyktig.

– Jeg tror mange er positivt overrasket: Tilstandene i denne byen kunne faktisk vært mye verre enn den er! Det er mange gründere her, det er en endringsvilje, folk ser etter nye nisjer, om de kan jobbe opp mot havbruk, tunneller eller infrastruktur, sier Abrahamsen.

 

I Stavanger sentrum møter vi leder av Advokatforeningen Rogaland krets, Stian Bråstein. Han arbeider som allmennpraktiserende advokat i Adius advokater, med fokus på næringslivet. Bråstein er en av dem som har tatt konsekvensen av dårlige tider i oljebransjen ved å omstille seg.

– Hvis jeg for fem år siden kalte meg en oljekontrakts-advokat, kan jeg definitivt ikke si det samme i dag. Men jeg jobber fremdeles mye opp mot samme bransje. Oljeavtaler er en stor og viktig del av det jeg driver med. Arbeidsrett har jeg jobbet med hele veien, og er fremdeles viktig. Det er altså de samme rettsområdene nå i dag, men med en annen innfallsvinkel, påpeker han.

– For min del som har jobbet mest med næringsliv og bransjespesifikt opp mot oljen de siste fire-fem årene, så man skulle tro jeg merket nedturen mer. Virkeligheten for min del er motsatt. Ja, det har vært en endring i saksfelt, og i henvendelsene, og klimaet i bransjen har endret seg. Nå må alle snu på hver krone. Da blir det også vanskeligere å slå en strek over mindre kontraktsbrudd, sier Bråstein, og eksemplifiserer.

– Da Statoil skrudde igjen ble det trangere for alle. Nå har vi fått en rettsliggjøring av forretningssamarbeidet som har gjort at det i større grad enn før kommer spørsmål om rettigheter og plikter til kontraktgjennomføring. Før gjorde man det på en enklere måte, og var veldig løsningsorienterte, sier Bråstein, som også ser mye behov for juridisk bistand ved nedbemanninger og permitteringsrunder.

– Vi ser mange virksomhetsovertagelser, og restrukturering av selskaper, at folk tenker nytt, og selger eller kjøper deler av selskapet – gjerne med et ønske om kostnadsreduksjon i bunn.

– Omsetningen vår har ligget ganske stabilt de siste årene på i underkant av ti millioner kroner. I den grad det har vært avvik har det hatt med fødselspermisjoner å gjøre, ikke markedet. Jeg vil si tilgangen på oppdrag har vært ganske lik i år som tidligere. Det er definitivt mer å gjøre nå enn det var for fem år siden, sier han.

Han venter at årets tall skal bli litt bedre enn fjorårets.

– Men en eventuell omsetningsøkning vil i så fall ha med vår kapasitet å gjøre, ikke markedet, understreker han.

Hos Statoil på Forus jobber Ruth Hilde Sætre og Jan Ekeberg som internadvokater, sistnevnte helt siden 1987. Han leder i dag en gruppe på fem advokater som har juridisk ansvar for Statoils virksomhet i Angola, Venezuela, Nigeria, Libya, Aserbajdsjan, Russland, Iran, og Algerie.

– Arbeidsoppgavene her i juridisk avdeling har ikke blitt færre, til tross for at oljeprisen har gått ned. Og selv om Statoil nedbemanner, er antall ansatte advokater stabilt, og vi har mye å gjøre, sier Ekeberg.

– Det du leser om i media nå går mer på det generelle aktivitetsnivået i bransjen som har stabilisert seg på et noe lavere nivå enn i høyaktivitetsperioden for tre-fire år siden, påpeker han.

 

 

Når tidene endrer seg, blir også nye juridiske problemstillinger aktuelle, for eksempel i forbindelse med fornybar-prosjekter, sier Sætre.

De to forteller om travle dager i et godt arbeidsmiljø – ingen krisestemning.

– Jeg får spørsmål om det, fra venninner i Oslo for eksempel: «Hvordan er stemningen på jobb?». Men med travle dager har vi fokus på arbeidsoppgavene fremfor at oljeprisen er lavere nå enn før, sier Sætre.

Hun får støtte av kollega Ekeberg.

– I juridisk avdeling er det god stemning. I andre deler av organisasjonen kan det nok være at aktiviteten har gått litt ned, og at man kan merke et mindre arbeidspress til tider.  Men i oljebransjen er vi vant med aktivitetsnivået går opp og ned som en følge av utviklingen i oljeprisen.

– Blir det like mye å gjøre fremover?

– Jeg har jobbet her i snart tretti år – og aldri hatt en kjedelig dag på jobb. Det vil alltid ligge juridiske problemstillinger der, sier Ekeberg.

- Det har ikke sluttet folk hos oss i Stavanger på tre år, men det går ikke utover arbeidsmiljøet – snarere tvert imot.
- Kompetansen vi leverer er det behov for, både i nedgangs- og oppgangstider, sånn sett vil jeg ikke si at vi skor oss på andres ulykke, sier Thomas Abrahamsen fra Kluge
– Hvis fargen på flisene var feil, kunne en tidligere løse det med en kopp kaffe, og et prisavslag, mens man i dag forfølger det, sier Stian Bråstein.
Statoil-advokatene Ruth Hilde Sætre og Jan Ekeberg forteller om travle arbeidsdager, tross oljekrisen.
Powered by Labrador CMS