Justisminister Monica Mæland.
Justisminister Monica Mæland.

35 millioner ekstra til fjernmøter i domstolene

- Vil gjøre det mulig å avvikle flere saker uten fysisk oppmøte under koronasituasjonen, opplyser justisminister Monica Mæland

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag la regjeringen frem revidert statsbudsjett. Regjeringen foreslår å bevilge 35 millioner kroner ekstra til innkjøp av teknisk utstyr i domstolene.

– Koronasituasjonen gjør det vanskelig å avvikle sakene i domstolen på vanlig måte, men det er viktig for folks rettssikkerhet at saksbehandlingstiden i domstolene ikke blir for lang. Derfor bevilger vi nå 35 millioner kroner for å kunne legge til rette for at flere rettssaker kan gjennomføres ved hjelp av fjernmøteteknologi, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en melding.

Bevilgningen skal bidra til å gjennomføre flere rettssaker ved bruk av fjernmøteteknologi og i saker der noen aktører fysisk i rettssalen, mens andre deltar via fjernmøte.

Regjeringen opplyser at koronautbruddet har gitt et mer alvorlig risikobilde for seksuelle overgrep mot barn over Internett, og foreslår derfor å sette av 10 millioner kroner til politiets forebyggende innsats mot overgrep på Internett.

– Internettrelaterte overgrep mot barn og unge er alvorlig kriminalitet som vi må gjøre vårt ytterste for å forhindre, sier Mæland.

Styrker Namsmannen

Regjeringen foreslår også å bruke 10,2 millioner kroner for å følge opp sakene som knytter seg til NAV-skandalen.

Midlene skal gå til påtalemyndigheten, gjenopptakelseskommisjonen, Statens sivilrettsforvaltning, og Fylkesmannen.

Regjeringen foreslår også å bevilge 17,5 millioner kroner til 45 midlertidige stillinger hos namsmannen til å håndtere store restanser i utleggsforretninger og nye saker som kommer som følge av de iverksatte tiltakene mot Covid-19.

Det er forventet at tiltakene mot koronapandemien vil gi en ekstraordinær økning i saker til namsmannen i 2020.

Sikrer innsatte advokat-kontakt

Som en følge av koronaepidemien har fengslene vært lukket for besøkende.

Regjeringen foreslår også å bevilge 7 millioner kroner til blant annet innkjøp av sikret IKT-utstyr som nettbrett og telefoni.

– Innkjøp av sikret IKT-utstyr som nettbrett og telefoner har vært nødvendig for å sikre de innsette kontakt med pårørende og advokat, samtidig som kriminalomsorgen ivaretar de pålagte smittevernhensyn, sier Mæland.