Justisminister Emilie Enger Mehl(Sp) forklarer at den vanskelige økonomiske situasjonen fører til et stramt statsbudsjett.
Justisminister Emilie Enger Mehl(Sp) forklarer at den vanskelige økonomiske situasjonen fører til et stramt statsbudsjett.

STATSBUDSJETTET 2023

Justisministeren ønsker ikke å prioritere en større økning av rettshjelpssatsen

– Det er et krevende budsjett, og jeg mener det ikke er riktig å prioritere en økning i rettshjelpssatsen utover forslaget på 1140 kroner, sier justisminister Emilie Enger Mehl(Sp) til Advokatbladet.

Publisert Sist oppdatert

I en tid hvor inflasjonen i landet er høyere enn på flere tiår, var det flere som rettet kritikk mot regjeringens forslag til en økning av rettshjelpssatsen på 19 kroner.

Emilie Enger Mehl mener at et stramt budsjett ikke ga rom for en høyere økning av rettshjelpssatsen.

– Jeg forstår at det er delte meninger om hva rettshjelpssatsen bør være, men jeg mener at det er satt på et riktig nivå i den økonomiske situasjonen som landet befinner seg i, forteller hun til Advokatbladet.

En helt annen situasjon

Frode Sulland, som var pådriver av advokatstreiken, mener departementets forslag er et brudd på forpliktelsen om å sikre en bærekraftig økning av rettshjelpssatsen.

Mehl ber om forståelse, og forteller at rettshjelpssatsen er et utslag av en svært utfordrende nasjonal situasjon.

– Vi må som samfunn ta innover oss alvoret i den økonomiske situasjonen. Jeg er klar over at den rammer hele samfunnet, også vår sektor. Det er for eksempel høy kostnadsvekst som treffer samfunnet også justissektoren på lik linje med alle andre i både offentlig og privat sektor. Dette er jo i stor grad forutsetninger vi ikke visste om for et års tid siden.

Hun peker på flere faktorer som er med på å gjøre det svært krevende å få årets statsbudsjett til å gå opp.

– Krigen har fått konsekvenser for absolutt alle og det må regjeringen ta ansvar for ved å budsjettere trygt og stødig. Videre er flyktningstrømmen til Norge historisk høy.

– Vi har hatt en enorm økning i statens utgifter som er høyere enn økningen i inntektene. Videre bruker vi mange milliarder på strømstøtte på grunn av de høye strømprisene for å berge norske husholdninger, sier hun.

Flere satsingsområder i justissektoren

Regjeringen har foreslått en økning i flere av postene innenfor justissektoren.

– Vi har prioritert å fortsette med digitaliseringsarbeid i domstolene, og vi gir elleve millioner til påtalejuristene for å styrke deres saksbehandling og etterforskning. Ikke minst har vi prioritert flere dommere for å redusere bruken av fullmektiger i domstolene, forteller Mehl.

Årets statsbudsjett er først og fremst viktig for å skape trygghet for folks økonomi, samt nasjonal sikkerhet og beredskap, mener hun.

– Det er et krevende budsjett. Det er mange som opplever at vi har måttet være generelt sparsomme fordi vi må dempe presset på økonomien og forhindre en situasjon hvor statens pengebruk øker.

Positiv til samarbeid med salærrådet

I kjølvannet av advokatstreikens opphør tidligere i år, ble det bestemt at det skulle bli opprettet et nytt, uavhengig salærråd som blant annet skal komme med en anbefaling til Justis- og beredskapsdepartementet om nivået på rettshjelpssatsen.

Justisministeren trekker frem salærrådet som en god løsning, som hun ser frem til å jobbe tett med.

– Jeg er glad for at vi har fått på plass et salærråd som vil gi oss en godt samarbeid om temaet i løpet av budsjettprosessene i årene som kommer. Videre legger det et grunnlag for tettere dialog med Advokatforeningen, sier hun.

Ser på løsninger for fengsel i Oslo

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å bevilge 75 millioner kroner til å utvide Romerike fengsel avdeling Ullersmo. Dette er en del av prosjektet med å erstatte Oslo fengsel, forteller Mehl.

– Regjeringen er veldig opptatt av at vi får erstattet de eksisterende plassene fordi det er dårlige soningsforhold i Oslo fengsel. Det er også et stengingsvarsel som gjør at vi ikke vet hvor lenge vi har de plassene. Det er viktig å komme i gang, og derfor har vi begynt med å bygge denne modulen på Ullersmo, slik at vi har noen plasser i beredskap nært Oslo.

Hun forteller at ønsket om å bygge et nytt fengsel på Bredtvet, nå er skrinlagt.

– Regjeringen gikk en runde med Oslo kommune tidligere i år for å finne ut om det kunne være politisk mulig å bygge et nytt fengsel på Bredtveit, men det ønsket ikke Oslo kommune. Derfor har vi sagt at vi nå ser oss om etter andre muligheter og har utelukket den lokasjonen.

Powered by Labrador CMS