Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) og Andreas Sjalg Unneland (SV).
Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) og Andreas Sjalg Unneland (SV).

STATSBUDSJETTET 2023

Venstre og SV mener regjeringen burde sørget for at rettshjelpssatsen følger prisutviklingen

- Jeg er skuffet over at regjeringen ikke legger seg på minstekravet til Advokatforeningen for økning av rettshjelpssatsen, sier Andreas Sjalg Unneland (SV). Ingvild W. Thorsvik (V) er svært overrasket over at regjeringen ikke skriver om konsekvensene av at den nye voldsoffererstatningsloven. - En skjult bombe, sier hun.

Publisert Sist oppdatert

Opposisjonspartiene SV og Venstre mener regjeringen setter av for lite penger til å styrke rettssikkerheten i sitt forslaget til statsbudsjett for 2023.

- Regjeringen følger ikke opp med å pris- og kostnadsjustere inntektsgrensene for fri rettshjelp. Det svekker ordningen. Jeg er også skuffet over at regjeringen ikke legger seg på minstekravet til Advokatforeningen for økning av rettshjelpssatsen, sier justispolitisk talsperson i SV, Andreas Sjalg Unneland.

Budsjettet er litt som en twistpose, her er det ting vi liker og ting vi ikke liker, fortsetter han.

- For SV blir det viktig å jobbe for at dette blir et budsjett som styrker rettssikkerheten.

- Nå skal vi snart i gang med å forhandle med regjeringen. Vi er opptatt av at dette blir et budsjett som får ned de økonomiske forskjellene og blir grønnere. På justisfeltet er noe av det viktigste at flere får tilgang til rettssystemet uavhengig av størrelsen på lommeboken, understreker Unneland.

- Fortsetter å skape uro og mangel på forutberegnelighet

Regjeringen varslet et stramt budsjett, men det har de ikke levert, mener Venstres justispolitiske talsperson, Ingvild Wetrhus Thorsvik.

- Likevel finner ikke regjeringen rom for å sørge for at salærsatsene følger prisveksten, eller kompensasjon for økte kostnader i domstolene. Dette svekker rettssikkerheten og domstolenes uavhengighet, konstaterer hun til Advokatbladet.

- De siste månedene har jeg besøkt flere domstoler og alle er entydige i budskapet om at de ønsker en avklaring rundt reversering av domstolsreformen. Regjeringen velger likevel å fortsette å skyve på beslutninger knytta til strukturen. Dette fortsetter å skape uro og mangel på forutberegnelighet for de ansatte i domstolene. Ikke minst er det helt absurd å bruke penger på å reversere reformen fremfor å bruke midlene på noe som faktisk styrker sektoren.

- En skjult bombe

Thorsvik er svært overrasket over at regjeringen ikke skriver noe om konsekvensene av at den nye voldsoffererstatningsloven som trer i kraft i januar.

- Dette er en skjult bombe som ikke reflekteres i budsjettet. Det virker som om regjeringen med vilje og viten dysser ned den massive svekkelsen av voldserstatningsordningen som regjeringen presset igjennom før sommeren. Over nyttår vil 47 år med henlagte saker være foreldet, og de voldsutsatte dette gjelder vil dermed miste muligheten til å søke om erstatning.

- Burde satset mer på økt bemanning i Kriminalomsorgen

Ifølge Thorsvik har Kriminalomsorgen blitt behandlet stemoderlig i en årrekke.

- De siste årene har man gjort flere løft i justissektoren, og sørget for økte bevilgninger til politiet, til PST, og til beredskap. Venstre mener at tiden er inne for å se på om Kriminalomsorgen bør gis et tilsvarende løft, sier hun.

- Kriminalomsorgen står overfor store utfordringer som må løses. En betydelig del av de innsatte har sammensatte utfordringer og trenger psykiatrisk hjelp. Tilstrekkelig bemanning i kriminalomsorgen er også viktig for å forebygge og redusere isolasjon.

Powered by Labrador CMS