Slutt for prosjektmidler til lyd- og bildeopptak

Prøveprosjektet fikk 25 millioner i år, men ingen nye midler i 2022.

Publisert

Å gjøre opptak under hovedforhandling vil styrke muligheten for å etterprøve rettsforhandlingen, og dermed også styrke rettssikkerheten, heter det i budsjettet (side 80, for interesserte).

Prøveprosjektet, som har omfattet Nord-Troms tingrett, Jæren tingrett og Hålogaland og Gulating lagmannsretter, er blitt forsinket på grunn av pandemien, spesielt når det gjelder gjenbruk av opptak under hovedforhandling i lagmannsretten, skriver regjeringen.

«Det blir foreslått å ikkje vidareføre løyvinga til å investere i digitale løysingar for lyd- og bilete opptak av rettssaker, og det blir derfor foreslått å redusere løyvinga med 25 mill. kroner», heter det i budsjettet (side 91).

Powered by Labrador CMS