800 i soningskø. Soningskøen er blitt kortere, men er fortsatt lang

Publisert Sist oppdatert

«Definisjonen av soningskø tar utgangspunkt i at alle typer straffereaksjoner skal starte innen seksti dager etter at kriminalomsorgen har mottatt en rettskraftig dom.

Domfelte som har gjort alvorlig kriminalitet, medregnet domfelte som er dømt for seksuallovbrudd, skal ha den høyeste prioritet ved innkalling til gjennomføring av straff», heter det i statsbudsjettet for justissektoren (side 95).

I midten av september i år var soningskøen på i overkant av 800 dommer. Til sammenligning var den på 1400 dommer i juni 2020.

Ved nyttår i 2018 var antall mottatte dommer til soning i underkant av 200.

Powered by Labrador CMS