Raser mot regjeringens forslag til ny salærsats:

Advokatforeningens leder Jens Johan Hjort er alt annet enn fornøyd med forslaget til ny salærsats. Foto: Geir Egil Skog

- Jeg er rystet, rett og slett. Dette er alt, alt for dårlig!

- Jeg er overbevist over at våre medlemmer som jobber med disse rettsområdene er rasende og frustrerte over et så dårlig forslag, sier Advokatforeningens leder.

Publisert Sist oppdatert

Mandag morgen kom regjeringens forslag til statsbudsjett, og forslag om at den offentlige salærsatsen for 2020 settes til 1060 kroner. Det får Advokatforeningens leder til å steile.

- Jeg er rystet, rett og slett. Dette er alt, alt for dårlig. Det vi opplever nå, og har sett de senere årene, er at dette temaet behandles som en slags berg og dalbane-øvelse. Advokatene på dette feltet har ingen form for sikkerhet om hva fremtiden bringer, eller hvor regjeringen lander, sier Hjort til Advokatbladet.

Krevde 1069 kroner

Han mener forslaget viser at Regjeringen ikke har noen politikk for å sikre at fri rettshjelp skal fortsette å være en hjørnesten i rettsstaten vår.

- Jeg er overbevist over at våre medlemmer som jobber med disse rettsområdene er rasende, og frustrert over et så dårlig forslag, tillegger Hjort.

Det opprinnelige kravet til Advokatforeningen var 1069 kroner, et krav Hjort omtaler som «nøkternt». Han er derfor overrasket over at dette ikke ble fulgt.

- Advokatforeningen har år etter år gjort et svært grundig arbeid, og forklart hva behovet er, og hvilke forutsetninger som ligger til grunn for rettshjelpsatsen, og behovet som er der ute, sier Hjort.

- Gir dårligere advokater

- Jeg har stor forståelse for at dyktige advokater som jobber på offentlig salærsats opplever det som en uholdbar situasjon. Dette vil gå ut over rettssikkerheten til de aller svakeste. Inntil nå har det vært veldig mange dyktige advokater som har jobbet på offentlig salærsats. Det vil vi oppleve at vil endre seg med denne politikken, mener Hjort.

Han peker på at halveringen av reisesalæret i 2017 allerede har lagt et stort press på disse advokatene.

Stilte tre krav

Advokatforeningen stilte i sine konsultasjoner tre krav overfor Justisdepartementet: Å øke salarsatsen i tråd med lønns- og prisutviklingen, å reversere kuttet i reisesalæret, samt å heve stykkprisene. Advokatforeningen har utarbeidet et detaljert notat om behovet for å øke stykkprissatsene som ble oversendt til Justis- og beredskapsdepartementet i desember i fjor. Der heter det blant annet at minstesatsen for stykkpriser bør være fem timer.

- Skal bli mer treffsikker

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Kristoffer Sivertsen (Frp), sier til Advokatbladet at regjeringen mener advokater har en avgjørende rolle i rettsstaten, og er viktige bidrag i samfunnet.

- Regjeringen foreslår en økning i salærsatsen, men etter en helthetsvurdering er det blant flere andre viktige hensyn ikke rom for en større økning enn dette, sier Sivertsen, og legger til:

Statssekretær Kristoffer Sivertsen (Frp). Foto: Thea N. Dahl
Statssekretær Kristoffer Sivertsen (Frp). Foto: Thea N. Dahl

- Regjeringens forslag ligger ikke så langt fra det Advokatforeningen krevde. Regjeringen har nedsatt Rettshjelpsutvalget, der Advokatforeningen er representert, for å vurdere endringer i rettshjelpsordningen. Regjeringen vil i oppfølgningen av denne legge vekt på at det gjøres endringer som gjør ordningen mer treffsikker, understreker Sivertsen.

Når det gjelder Advokatforeningens krav om reversering av kutt i reisegodtgjørelsen og økning i stykkprissatsene, viser Sivertsen til at det nå pågår henholdsvis en evaluering og en utredning om disse temaene.

- Oppdraget med å evaluere konsekvensene av kutt i reisegodtgjørelse er tildelt Vista analyse, og rapporten skal foreligge i desember i år. Når det gjelder stykkprissatsene, så følger det eksplisitt av det ovennevnte Rettshjelpsutvalgets mandat at de skal «vurdere nivået på stykkprisene slik at disse reflekterer advokatenes gjennomsnittlige tidsbruk», sier Sivertsen.

- Regjeringen må naturlig nok avvente de pågående arbeidene og gå grundig gjennom disse før den tar stilling til hvordan arbeidene skal følges opp, og om det er behov for endringer, avslutter Sivertsen.

Vil si fra

De øverste tillitsvalgte i Advokatforeningen skal samles til et møte i neste uke. Jens Johan Hjort tror salærsatsen blir et hett tema på møtet.

- Hovedstyremøtet neste uke skal gå grundig gjennom dette forslaget. Jeg kan si allerede nå at grensen er nådd for vår del, og at Advokatforeningen kommer til å si kraftig fra. Jeg er helt sikker på at jeg har hovedstyret og medlemmene med meg når jeg sier at dette forslaget til salærsats er alt, alt for dårlig, gjentar Hjort.

- 1060 kroner er ikke veldig langt unna Advokatforeningens krav om 1069 kroner?

- Når vi nå ser at det vi får er betydelig mindre enn det, er det åpenbart at den form for politikk fra vår side ikke vil være fornuftig fremover. Det er et betydelig etterslep å ta igjen, og vi savner også en konsultasjonsordning, som regjeringen har lovet. At advokatene på dette feltet stadig sakker akterut, er helt uholdbart.