- Dette er direkte provoserende

Advokatene reagerer sterkt på at den offentlige salærsatsen ikke øker med mer enn en 20-kroning til neste år. - Nå må Advokatforeningen vurdere kraftigere tiltak for å synliggjøre at vi ikke lenger finner oss i å bli avspist på denne måten, sier Else-Marie Merckoll.

Publisert Sist oppdatert

I formiddag kom forslaget til statsbudsjettet for neste år, hvor det ble klart at regjeringen vil øke den offentlige salærsatsen med 20 kroner - fra 1040 til 1060 kroner.

Det er ni kroner mindre enn det Advokatforeningen ba om da de møtte Justis- og beredskapsdepartementet til et drøftelsesmøte for ti måneder siden.

Når man kommer med et så forsiktige krav og ikke blir møtt på det, er det direkte provoserende, mener leder av Advokatforeningen Oslo krets, Else-Marie Merckoll.

- Økningen er ikke en gang i samsvar med den generelle lønns- og prisveksten. Advokatforeningen har lagt ned et omfattende og grundig arbeid som dokumenterer at satsen er altfor lav og trenger en kraftig oppjustering. Kravet som ble framsatt var likevel svært forsiktig, og når regjeringen ikke møter oss på det, vitner det om særs liten forståelse. Nå må Advokatforeningen vurdere kraftigere tiltak for å synliggjøre at vi ikke lenger finner oss i å bli avspist på denne måten.

Advokatbladet har spurt en rekke advokater om hva de mener om neste års statsbudsjett, og det korte svaret er: De er ikke imponert.

- Advokater som arbeider med fri rettshjelp fortjener en anerkjennelse

Marius Dietrichson, leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen, mener den snaue økningen er dramatisk.

- Vi er svært skuffet, sier Marius Dietrichson om regjeringens forslag til neste års statsbudsjett.

- Vi forsetter i dette budsjettet en lang produksjon med underregulering. Det som kompenseres er driftskostnadene. Den lønnsveksten resten av samfunnet har, får ikke vi ta del i. Vi får ingen lønnsvekst. I realiteten får vi en lønnsnedgang i forhold til alle andre. Det er dramatisk at det skjer i år igjen.

Dietrichson mener det særlig skuffende fordi regjeringen i tidligere statsbudsjett har snakket om at både lønns- og prisvekst bør kompenseres.

- Advokater som arbeider med fri rettshjelp fortjener en anerkjennelse for sitt arbeid for de aller svakeste. Dette statsbudsjett er alt annet enn det.

- Fremstår som veldig dårlig så lenge reisegodtgjørelsen er halv

Forsvarsadvokat og tidligere leder av Oslo krets, Marte Svarstad Brodtkorb, er klar på at Advokatforeningen burde blitt hørt.

- Det var enda godt at regjeringen hvert fall hevet salærsatsen med 20 kroner, men når vi holder en så saklig form som vi gjør, og har en så god begrunnelse for hvorfor den bør være enda høyere, synes jeg man burde blitt hørt på det.

- Så er det fortsatt sånn at dette fremstår som veldig dårlig all den stund reisegodtgjørelsen fremdeles er halv. Selv om den skal evalueres i løpet av høsten, er den fremdeles en vesentlig del av dette bildet.

- Ingen opplevelse av å bli hørt

- Jeg får ti kroner mer når jeg skal reise. Virkelig halleluja, sier Trude Marie Wold ironisk til Advokatbladet.

Hun er leder for Advokatforeningen Midt-Hålogaland krets, og mener regjeringens halvering av reisesatsen er det mest fiendtlige de har gjort mot advokater i distriktet.

Leder av Midt-Hålogaland krets, Trude Marie Wold, er hverken fornøyd med eller overrasket over økningen av salærsatsen i statsbudsjettet for 2020. Foto: Henrik Skjevestad

- Det første som slår meg er at vi ba om 1069 kroner, og den edruelige strategien der kan vi vel egentlig sette en strek over. Det er jo som forventet. Jeg er ikke overrasket på noen måte. Det ville være å ta kraftig i. Jeg har ingen opplevelse av å bli hørt når vi snakker med regjeringsapparatet.

- Hadde vi hvert fall fått full sats når vi reiser i kontortiden, kunne man levd med halv sats utenom. Alt dette må sees under ett; ingen reell lønnsøkning, halv reisesats, ny domstolstruktur, sier Wold.

- Politikerne innser ikke konsekvensene

Advokat Arild Dyngeland sitter i Advokatforeningens hovedstyre. Han er på ingen måte fornøyd med regjeringens forslag til neste års statsbudsjett.

- Jeg er litt skuffet over at man hele tiden opprettholder etterslepet. Jeg tror ikke at justisdepartementet og politikerne for øvrig helt forstår misnøyen med den satsen. Jeg tror heller ikke de innser konsekvensene dette vil få for rekruttering, arbeidet som legges ned, for rettsikkerheten og for tilgangen til kvalifiserte advokater.

- Jeg er litt forundret over at man ikke setter dette inn i en større sammenheng. Nå har man hatt flere utredninger om dette, og man skulle etter hvert tro at man kunne identifisere andre utgiftsposter istedenfor å holde satsen nede på alle rettsområdene som er omfattet av fri rettshjelp.

- Vi sakker akterut

Det er demotiverende og trist å se hvordan staten ikke verdsetter forsvarergjerningen, mener Haugesund-advokat Erik Lea.

- Jeg har jobbet med straff siden 80-tallet, og det er klart at det sliter. Det er tunge saker, mange skjebner og for flere står nærmest livet på spill - og så blir man avspist av disse 1060 kronene. Mine kolleger som jobber med kontraktsrett, forretningsjuss og eiendomsjuss tjener langt mer, og det er vanskelig å forstå hvorfor det skal være slik. Det er helt åpenbart at når det kommer unge, fremadstormende advokater - hvem er det som orker å jobbe seg halvt ihjel med dette når man kan gjøre noe annet og tjene det dobbelte. Jeg klarer meg utmerket, men det er demotiverende og trist å se hvordan staten ikke verdsetter forsvarergjerningen. Sånn er det over hele fjøla.

- Når man nå får 1060 kroner reagerer man bare med et skuldertrekk, men vi sakker jo akterut. Det blir dårligere og dårligere betalt, og det blir vanskeligere og vanskeligere å få det til å gå rundt.

Powered by Labrador CMS