Henrik Taubøll (b.fv), Lars Albert Jøstensen, Gry Bratvold, Kenneth Steffensen, Elisabeth Lian Haugsdal (f.fv), Anders Nordli, Vegard Ø. Steine og Julius Berg Kaasin.

EKSPERTENE TIPSER: DEL 1

Dette er spesialistenes råd til unge advokater

De er mellom 29 og 49 år, og er alle kåret til landets mest lovende talent innen sitt fagområde i årets advokatundersøkelse. Hvorfor skal man velge et bestemt fagområde, og hvordan blir man god? I denne serien har Advokatbladet snakket med 22 talenter om hva som er deres beste tips til unge som vil opp og frem.

Publisert Sist oppdatert

Et flertall av talentvinnerne i årets advokatundersøkelse kommer fra landets 25 største advokatfirmaer, men også advokater fra mindre nisjefirmaer er godt representert. De fem største firmaene har til sammen seks vinnere.

Det er Kapital JUS som har kåret landets beste forretningsadvokater i en hovedkategori og en talentkategori for 25. gang.

Hvorfor velger man et bestemt fagområde, og hva skal til for å bli god? Og hvilket råd har man til unge som vil opp og frem?

I denne tredelte miniserien har Advokatbladet snakket med 22 enere innen sine respektive fagfelt om hva som er deres tips til unge advokater på starten av karrieren.

I seriens første del får du møte:

 • Gry Bratvold, partner, Kvale
 • Elisabeth Lian Haugsdal, partner, Wiersholm
 • Lars Albert Jøstensen, senioradvokat, DLA Piper
 • Julius Berg Kaasin, assosiert partner, Brækhus
 • Kenneth Steffensen, partner SANDS
 • Vegard Ø. Steine, advokat, Nordea
 • Henrik Taubøll, partner, Haavind
 • Anders Nordli, partner, Grette

– Må forstå markedet og aktørene

Kenneth Steffensen (46) er partner i SANDS og spesialist på fiskeri og havbruk.

– Det var litt tilfeldigheter som gjorde at jeg begynte å jobbe med særlig havbrukssektoren for en del år siden, men det viste seg raskt at dette var et felt som var interessant og spennende. Særlig kombinasjonen av interessante forvaltningsrettslige problemstillinger og en spennende bransje under stadig utvikling sgjør det artig å jobbe med dette feltet.

Kenneth Steffensen.

– Innenfor fiskeri og havbruk er det særlig viktig å utvikle de faglige juridiske ferdighetene parallelt med en forståelse av bransjen, markedet og aktørene som det spesielle regelverket omfatter. Dette betyr at man både må se og forstå de store linjene innenfor bransjen og de mer driftsmessige detaljene som skjer ombord eller på merdkanten.

– Denne forståelsen må man opparbeide seg gjennom saksarbeidet i enkeltsaker, men også gjennom å følge med på hva som rører seg, og delta i de bransjefora som aktørene selv deltar i.

– Engasjer deg i faglige nettverk

Lars Albert Jøstensen (29) er senioradvokat i DLA Piper og jobber med forsikringsrett. Han mener det er vanskelig å komme utenom mye og målrettet arbeid om man ønsker å bli god.

Lars Albert Jøstensen.

– Jeg skrev masteroppgave om et forsikringsrettslig tema uten å ha hatt valgfaget, og syntes kombinasjonen kontraktsrett og erstatningsrett var veldig spennende. Jeg var tidlig i karrieren innom både lånetransaksjoner og entreprise, men tilfeldighetene gjorde at jeg ble flyttet til forsikringsteamet da dette hadde et akutt behov.

– Dette var et lykketreff, da forsikringsrett er et ideelt fagområde når man har interesse for kontraktsrett, ansvar og tvisteløsning. Forsikring er også veldig internasjonalt, og nye produkter utvikles gjerne i USA og London-markedet før de tilbys her hjemme.

– For å bli ordentlig erfaren, er det vanskelig å komme utenom mye og målrettet arbeid. Jeg vil også anbefale å søke kunnskap hos andre, og å engasjere seg i faglige nettverk. Å forstå risikoen forsikringsprodukter er tiltenkt å avlaste, er også viktig.

– Må forstå tekniske løsninger

Kvale-partner Gry Bratvold (44) jobber med olje og gass. Hun ønsket tidlig å jobbe internasjonalt, og tok blant annet sjørett som valgfag.

Gry Bratvold.

– Jeg begynte som fullmektig i shipping/offshore-avdelingen til Wikborg Rein, før jeg hadde noen år som internadvokat hos et stort offshore-rederi. Betydningen av energi kan knapt overvurderes. Det er et veldig spennende felt, med krevende problemstillinger på mange fagområder. Jeg er veldig glad i å jobbe tett med ingeniører på prosjekter, og er fascinert av faget deres. I Kvale jobber jeg i stadig større grad med prosjekter for fornybar energi, som etter hvert omfatter veldig mye.

– Fagområdet mitt er primært store kommersielle kontrakter og prosjekthåndtering. I tillegg til å kunne kontraktsretten godt, er det en fordel å ha vært med i større forhandlingsteam med mange ulike aktører og etter hvert også ledet disse.

– For å være en god rådgiver i forhandlingsfasen, er det en greit å forstå den tekniske løsningen partene har valgt, hvorfor de har valgt den og hvilke risikoer den eventuelt medfører.

– Man bør også kunne litt om finansiering. Jeg har også mange ganger jobbet i team med utenlandske advokater, og det har gitt meg et nytt blikk på norsk jus og norsk kontraktstradisjon.

– Tror veldig på bredde

Grette-partner Anders Nordli (36) startet å jobbe med skatterett ved en ren tilfeldighet.

Anders Nordli.

– Som ung trainee i Thommessen ble jeg på en forutgående traineemiddag anbefalt av min bordmakker, Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen, partner i Thommessen i dag, å være trainee i skatteavdelingen. Da ble det slik. Traineeoppholdet ble til skriveplass for masteroppgaven, som igjen ble til fullmektigstilling. Og plutselig har det gått 13 år. Ofte blir veien til mens man går!

– Jeg tror veldig på bredde før man snevrer inn. Tidlig i karrieren trenger man å bygge bred kompetanse, fordi det hjelper voldsomt på juss-forståelsen, selv om man skulle ha et ønske om å jobbe smalt senere. Du trenger den ballasten videre i yrkeslivet.

– For skatt spesielt er dette et fagområde som har betydelige kontaktflater mot en rekke andre fagområder, som selskapsrett, regnskap, merverdiavgift, fast eiendom og så videre. Jeg tror det er vanskelig å bli en god skatteadvokat hvis man har skylapper som blokkerer ut alt som grenser til skatteretten.

– For øvrig er skatteretten så dynamisk og politisk drevet at fullt utlært blir man aldri.

– Må tørre å stikke seg litt frem

Julius Berg Kaasin (36) er assosiert partner i Brækhus og ekspert på varehandel. Han mener det viktigste er å finne et fagområde man er genuint interessert i.

Julius Berg Kaasin.

– Hovedårsaken til at jeg arbeider mye med varehandel og retail er at jeg i flere år var konsernadvokat i barneutstyrsprodusenten Stokke. I tillegg er varehandel og retail både som fag- og markedsområde nært knyttet til immateriell- og markedsføringsretten, som jeg arbeider mest med. Her var det nok interessen for klær, møbler og design som var avgjørende.

– For å bli god, er det aller viktigste å velge et fagområde som du virkelig er interessert i og som engasjerer deg. Hvis ikke, tror jeg det blir vanskelig å holde på motivasjonen og holde seg faglig oppdatert. Det er også viktig å profilere seg gjennom å holde foredrag, skrive artikler og generelt tørre å stikke seg litt frem og mene noe innimellom.

– Å skaffe seg førstehånds bransjeerfaring gjennom et opphold som konsernadvokat i en relevant bedrift, gjerne gjennom et utlån/utleie (secondment), er å anbefale. Dette gir også uvurderlige kontakter og nettverk fra andre fagområder enn juss, som kan bli avgjørende for å lykkes i fremtiden.

– Ulike sakstyper en fordel

Elisabeth Lian Haugsdal (37) er en av Wiersholms ferskeste partnere. Hun er konkurranseretts-spesialist, og omtaler faget som både «utrolig spennende» og «dynamisk».

Elisabeth Lian Haugsdal.

– Det gjør arbeidshverdagen variert. Man bistår foretak i etterforskningssaker, klageprosesser, avtaleforhandlinger, i søksmål for domstolene, samt med rådgivning rundt markedsopptreden og i forbindelse med fusjoner og oppkjøp.

– Det er også et internasjonalt rettsområde som gjelder på tvers av bransjer. Jeg var med på en konkurranserettssak allerede som trainee under studiene, og synes det var veldig gøy. Det førte til at jeg valgte konkurranserett som spesialisering og senere som karrierevei, det anbefales!

– Som konkurranserettsadvokat jobber man mye opp mot tilsynsmyndighetene. Det krever at man har god forståelse for hva klientene ønsker å oppnå, samtidig som man må kunne ta innover seg myndighetenes ståsted.

– Da er det en forutsetning å ha oversikt over regelverksutviklingen nasjonalt og i EU, god bransjeforståelse. Erfaring bygges over tid, men jeg tror engasjement, initiativ og faglig integritet er nøkkelingredienser.

– Må ut av komfortsonen

Henrik Taubøll (38) er partner i Haavind. Han har spesialisert seg i fast eiendom, og mener bransjeinnsikt er essensielt for å bli en god rådgiver.

Henrik Taubøll.

– Innen eiendom landet jeg først i BAHR, hvor jeg som ung og nyutdannet hadde Stig Bech som en slags mentor, og jeg jobbet også tett med Anne Sofie Bjørkholt i mange år, og så til sist Tom Rune Lian i Wiersholm. De var alle veldig inspirerende mennesker som formet meg som eiendomsadvokat.

– Det å lære av flinke folk tidlig i karrieren, gir ikke bare innsikt i fagområdet, men også i bransjen. Bransjeinnsikt er utrolig undervurdert når det kommer til å bli en god rådgiver. Når man forstår mer om byutvikling, innovasjoner som nye bokonsepter og politiske prosesser, blir man en mye bedre juridisk rådgiver også. Man må kunne faktum for å kunne gi presise juridiske råd.

– Nå møter jeg daglig spennende problemstillinger som gjør at jeg får utfordret meg selv. Jeg tror virkelig på at man må ut av komforsonen så ofte man kan og pushe seg selv til videre utvikling.

– Mengdetrening må til

Vegard Østgaard Steine (38) jobber som internadvokat i Nordea.

– At jeg ble internadvokat, var nok litt tilfeldig. Jeg syntes pengekravsrett og panterett var spennende fag på studiet og hellet mot å jobbe innen formueretten. Jeg hadde sommerjobb i Sogn Sparebank, den lokale banken hjemme i Aurland, og fikk da litt innsikt i bankfaget.

Vegard Østgaard Steine.

– I masteroppgaven valgte jeg å fokusere på en bankjuridisk problemstilling. Gjennom en studiekamerat som hadde begynt å jobbe i Selmer, kom jeg i kontakt med deres bank- og finansavdeling, hvor jeg endte opp med å jobbe med lånetransaksjoner i bank og obligasjonsmarkedet, som jeg har fortsatt med i Group Legal i Nordea.

– Nå jobber jeg med lånetransaksjoner og nordisk koordinering av faggruppa i Juridisk, men også med mer generelle spørsmål knyttet til bankens virksomhet mot storkundesegmentet. Felles for begge områdene er at man må være detaljfokusert og grundig. Det er ofte snakk om store beløp og komplekse strukturer, eller et juridisk område som er veldig detaljregulert. For transaksjoner er det som med så mye annet; det er mengdetrening som må til.

I seriens andre del får du møte:

  • Ruben Skifjell Hoffgaard, partner, Tenden
  • Espen Furuholt, partner, SANDS
  • Anne Dahl Frisak, partner, BAHR
  • Hugo Munthe-Kaas, partner, DLA Piper
  • Emanuel Feinberg, partner, Glittertind
  • Yngve Øyehaug Opsvik, partner, GjessingReimers
  • Jeppe Songe-Møller, partner, Schjødt
  • Frank C. Aase, partner, Brækhus
Powered by Labrador CMS