Faksimile fra Advokatbladet og Osloadvokatenes Facebook-oppdateringer. Foto: Skjermdump
Faksimile fra Advokatbladet og Osloadvokatenes Facebook-oppdateringer. Foto: Skjermdump

Dette advokatfirmaet er størst på Facebook

Advokatfirmaet Oslo-advokatene, som har over åtte tusen følgere på Facebook, går ikke av veien for å kritisere ulike motparter i sosiale medier, så sant motparten er en stor instans.

Publisert

– En av kjerneverdiene i Osloadvokatene er å stå opp for våre klienter som kjemper mot instanser med ubegrensede ressurser, sier managing partner Arne Heiestad.

«Osloadvokatene er det advokatfirmaet i Norge som er best likt. Ingen andre advokatfirmaer i Norge har like mange følgere på Facebook», reklamerer firmaet på sine hjemmesider.

«Det er ikke uten grunn. Osloadvokatene består av 28 advokater og vi har eksperter som kan nesten alt du trenger advokat til», skriver firmaet på Facebook.

Ut mot Barnevernet

Firmaet jobber med familierett, erstatningsrett, kontraktsrett og eiendomsrett, og legger vekt på å være lett tilgjengelige for klientene, og lover svar på henvendelser i løpet av samme dag.

Mens kjente advokatfirmaer som Elden har i underkant av to tusen følgere, og Advokatfellesskapet Mette Y. Larsen & Co. har 474 følgere, har Osloadvokatene hele 8457 følgere på Facebook.

I et Facebook-innlegg som omhandler en sak firmaet vant mot barnevernet, spør de seg blant annet følgende: «Kan man stole på at barnevernet gjør en god jobb?».

I en annen post skriver de dette:

«Mange opplever at det er vanskelig å nå frem med krav ovenfor Protector forsikring på egenhånd når selger har tegnet eierskifteforsikring. I denne saken ble Protector dømt til å betale kr 1.700.000 til kjøperen. Vi tar gjerne en samtale med deg om du har problemer med Protector».

– Kritiske i konkrete saker

I regler for god advokatskikk heter det i punkt 2.4.1 blant annet at «en advokats reklame skal i form og innhold være saklig og korrekt og følgelig ikke inneholde noe som er uriktig, misvisende eller villedende.»

Osloadvokatene bruker ofte Facebook for å fortelle om saker de har vunnet. I ulike poster har de blant annet kritisert NAV, Protector og barnevernet. Men firmaet har ikke en strategi om å kritisere motparten på Facebook i saker de vinner, sier managing partner Arne Heiestad til Advokatbladet.

– Ser dere noen advokatetiske betenkeligheter med slike Facebook-oppdateringer?

– Det er ikke riktig at vi kritiserer Nav, Protector eller barnevernet på generelt grunnlag. Vi kan imidlertid være kritiske i forbindelse med en konkret sak. Som regel skal det en del til før vi uttaler oss kritisk i en sak. En av kjerneverdiene i Osloadvokatene er å stå opp for våre klienter som kjemper mot instanser med ubegrensede ressurser, sier Heiestad.

– Firmaet omtaler fortrinnsvis omtaler saker vi har hatt, eller saker vi oppfatter som prinsipielle, sier han.

Ifølge Heiestad benytter ikke Osloadvokatene Facebook som en rekrutteringskanal. Mens firmaet tidligere la ut meldinger hyppig, er siden kun blitt oppdatert en håndfull ganger siden mars måned.

– Hvorfor har dere sluttet å oppdatere Facebook så hyppig?

– Det har vært sommerferie, og vi har en svært hektisk periode for tiden.

– Ser dere noe behov for egne regler eller retningslinjer om hva advokater kan publisere i sosiale medier?

– Det er viktig at advokater har ytringsfrihet, og at denne brukes forstandig, sier Heiestad.

Powered by Labrador CMS