Professor Erik Røsæg ved Universitetet i Oslo underviser i konkurs- og panterett og er kritisk til at faget skal legges ned. Foto: Advokatbladet

Schjødt og Handelshøyskolen BI skal tilby konkurs- og panterett: - Et skrikende behov for denne kompetansen

Mens Universitetet i Oslo dropper konkurs- og panterett fra neste semester skal faget nå tilbys ved Handelshøyskolen BI i samarbeid med Advokatfirmaet Schjødt. Også UiO-professor Erik Røsæg vurderer å undervise i faget i samarbeid med et annet advokatfirma dersom det blir nødvendig å undervise i faget utenom fakultetet.

Publisert Sist oppdatert

Advokatfirmaet Schjødt og Handelshøykolen BI opplyser i en melding at de har inngått et samarbeid om å undervise i konkurs- og panterett, og vil tilby trettifem scholarships til de mest kompetente jusstudentene som søker. Bakgrunnen er at faget ikke lenger skal tilbys ved Universitetet i Oslo, noe som har skapt reaksjoner.

- Jeg synes det er flott at de nå vil undervise i dette faget på BI, sier professor Erik Røsæg til Advokatbladet, som er den som har undervist i faget ved Universitet i Oslo (UiO).

Etter planen skal faget starte opp fra høsten 2019. Røsæg har nylig foreslått å bake inn faget han i dag underviser i et annet fag.

- Som jeg har sagt tidligere, har jeg tro på finne en løsning som innebærer at vi ved UiO vil tilby faget i sjette semester, sammen med dynamisk tingsrett. Jeg tror forslaget vil gå gjennom, fordi man da totalt sett vil spare penger, ettersom man da kan ha felles eksamen i de to fagene, tillegger professoren.

- Må gjenreise troverdigheten

Røsæg har også selv vurdert et samarbeid med et annet advokatkontor, dersom det skulle bli nødvendig å undervise i faget utenom fakultetet.

- Dette viser et skrikende behov for denne kompetansen i næringslivet, og initiativet viser at advokatkontorene gjerne er med å finansierer det. Men de velger nok helst en samarbeidspartner som i utgangspunktet forstår viktigheten av faget. Her må vi gjenreise troverdigheten, mener Røsæg.

Studiedekan: - Overrasket

Studiedekan og professor Erling Hjelmeng ved Det juridiske fakultet i Oslo reagerer på at BI opplyser at de vil «videreføre» faget.

- Jeg må si jeg er overrasket over at BI og Schjødt skal «videreføre» et av våre fag, dette er selvsagt ikke riktig. Utover dette skal ikke jeg legge meg opp i hvilke fag BI ønsker å tilby og i samarbeid med hvem, påpeker Hjelmeng.

Han understreker at Konkurs- og panterett fremdeles er en del av den obligatoriske utdanningen en jurist får fra Universitetet i Oslo, og inngår i emnet formuerett II som gis i tredje studieår.

- Her ble det foretatt en grundig vurdering tilbake i 2011, som førte til at selskapsrett kom inn blant de obligatoriske fagene. Hvilket fag som er viktigst opplever jeg som et lite fruktbart spørsmål, dette er helt avhengig av hvem man spør, og hva man skal arbeide med. Vår ambisjon er å utstyre studentene med tilstrekkelig bred kunnskap til at de kan fungere innenfor alle rettsområder, tillegger Hjelmeng.

Ny vurdering i 2022

Fakultetet har ifølge ham gjort en prioritering av ressursbruken, noe som har ført til at valgemnet Konkurs- og panterett er blant de emnene som ikke vil bli tilbudt fra og med kommende høst.

- I 2022 skal det foretas en ny vurdering av hvilke emner som skal tilbys i fireårsperioden 2023-2026. De prioriteringer som er gjort for kommende fireårsperiode er et resultat av en prosess der alle fagmiljøene har hatt mulighet til å komme med innspill, og hvor fakultetets fem institutter har gitt uttrykk for sine prioriteringer før beslutningen ble fattet.

Professor Røsæg mener en innføring i faget ikke er nok.

- Større behov

- Hjelmeng sier at det fortsatt undervises i konkurs- og panterett, selv om faget er nedlagt. Dette dreier seg om en kjapp innføring til dynamisk tingsrett. Læringskravet i konkurs er at man skal ha «kjennskap» til «hva en konkurs innebærer». Mener studiedekanen virkelig dette overhodet er relevant i en diskusjonen som foregår? Etter mitt skjønn er det viktig at fakultetet tar inn over seg at behovene for helt vanlige forretningsjurister er langt større enn som så, påpeker Røsæg.

- Hjelmeng støtter seg videre til en innstilling fra 2009, som fjernet konkurs- og panterett fra det obligatoriske pensumet. Dette blir misvisende om man ikke samtidig får frem at innstillingen uttrykkelig forutsatte at konkurs- og panterett skulle tilbys som valgfag. Verken da eller nå har jeg hørt om noen som driver med forretningsjuss som synes avveiningene fakultetet i Oslo nå har gjort, er forsvarlige. På fakultetet er nå konkurs og panterett er tatt ut, mens for eksempel to varianter av sjørett, to varianter av petroleumsrett og to varianter av forsikringsrett er inne. Dette er en svært uheldig avveining, fastslår professoren.

Røsæg mener det er viktig at fakultet tilbyr den undervisningen studentene trenger når de skal ut i praksis.

- Det er ikke likegyldig hvilke fag dette er. Pant og konkurs er så praktisk at det bør være mulighet til å lære om det, sier Røsæg.

Professor og studiedekan Erling Hjelmeng forsvarer løsningen med å legge med faget konkurs- og panterett. Foto: Henrik Skjevestad
Powered by Labrador CMS