Foran fra v. Martin Svendal Aase fra Insa Advokater, reiseleder Gohar Holden Sheikh, Tomas Erdis (kontorfelle med Insa) og Suleman Abbas fra Insa. Bak fra v. Muhammad Talha Riaz og Muhammad Mohsin og Hashim Aziz Sheik fra Axis, Tina Jenwankit Smith, Farooq Ansari og Veronica Viktil fra Insa, Fadil Syed Hashmey og Nurayn Qasim Ali fra Axis, Mads Meidell Løsnes fra Insa og barnevernspedagog Hilde Stang og Anne Mathilde Laland Hystad (kontorfelle med Insa).

Satser på Pakistan som egen nisje

Insa advokater i Oslo har spesialisert seg på skifteoppgjør, arv og formueskartlegging i Pakistan, og bistår også norske bostyrere, domstoler og politi. Nylig reiste seks av firmaets ansatte til landet for å lære mer om det lokale rettssystemet.

Publisert Sist oppdatert

- Pakistanere er en av de største minoritetsgruppene i Norge, og det er veldig mange mennesker i Norge som har et behov for å få løst saker i Pakistan, sier Farooq Ansari.

Han er grunnleggeren av Insa advokater, et Oslofirma som ble grunnlagt i 2022, og som i dag består av totalt fire advokater, en jurist, fire advokatfullmektiger og en advokatsekretær.

- Jeg har i mange år jobbet med saker som har forgreininger til Pakistan, og er godt kjent med kompleksiteten knyttet til å få utført arbeid der, sier Ansari.

Firmaet har siden oppstart samarbeidet med en norsk advokat i Pakistan, og inngikk i fjor et samarbeid med forretningsadvokatfirmaet Axis Law Chamber i Lahore.

Insas advokatteam på møte hos Axis Law Chamber i Lahore, hovedstaden i Punjab-provinsen i Pakistan.

- Dette er et veletablert firma, der flere av advokatene er utdannet ved Harvard, Yale og andre store utdanningsinstitusjoner.  Vi mener at vi sikrer god kvalitet ved å inngå et samarbeid med et såpass anerkjent advokatfirma, sier Ansari.

De første faller fra

Det er nå i overkant av førti tusen norsk-pakistanere i Norge, ifølge SSB. De første kom for om lag femti år siden.

- Den generasjonen pakistanere som kom til Norge på 1970- og 1980-tallet begynner å falle fra. Derfor har oppdragsmengden vår økt. Mange pakistanere i Norge har store verdier i Pakistan, men det kan være vanskelig å få oversikt over verdiene. Andre- og tredjegenerasjon her hjemme har ofte liten kunnskap om systemene i Pakistan, sier Ansari.

Fra et fjellområde i Nord-Pakistan.

Det pakistanske systemet er både veldig byråkratisk og til tider korrupt, forteller Ansari.

- Dette er en av årsakene til at det er viktig å ha en lokal, velansett samarbeidspartner. Vi har strenge interne complianceregler, og vi påtar oss ikke saker som ikke passerer disse.

Kartlegger formuesgoder

Firmaet bistår blant annet norske bostyrere med å kartlegge formuesgoder til avdøde personer i Pakistan, og påtar seg blant annet oppdrag som bistandsadvokater i straffesaker, opplyser Ansari.

- Vi har hatt saker både for næringsdrivende, institusjoner, domstoler og politiet. Arbeidet begynner å bli ganske omfattende, og vi har fått en bra mengde med saker.

- Den pakistanske ambassaden i Oslo har engasjert oss flere ganger. Vi ser også muligheter for å påta oss saker fra Sverige og Danmark.

Dødsdømt gikk fri

Nylig var seks av de ansatte på en ukestur til Pakistan, der de blant annet besøkte storbyen Lahore og fjellområder nord i landet. 

Aktørene i drapssaken der to av de norske advokatene steppet inn som medforsvarere: Fra v. advokat Veronica Viktil, barnevernspedagog Hilde Stang, advokat Farooq Ansari, Chief Justice Malik Shahzad Ahmad Khan, dommer Shakil Ahmad og advokat Arshad Virk.

Da gruppen besøkte High Court i Lahore, fikk Ansari og hans kollega Veronica Viktil tillatelse fra justitiarius til å bistå forsvaret i en drapssak der alt foregikk på engelsk. Nordmennene stod for prosedyren.

Fikk hederspris

På Advokatforeningens årstalearrangement i 2021 ble Farooq Ansari tildelt en hederspris for å ha bidratt til å bevare, befeste og utvikle en fri og uavhengig advokatstand i Norge.

- I underinstansen hadde mannen blitt dømt til døden for drap. Vi prosederte på at bevisene ikke holdt for domfellelse, og overbeviste retten om viktigheten av å bruke internasjonale og lokalt anerkjente bevisregler. Vi ble imponert over rettsprosessen, som var ganske lik den norske, men formen var mer muntlig, og dommerne svært aktive, sier Ansari.

Saken endte med at den tiltalte mannen ble frifunnet.

- Han ble frifunnet fordi retten ikke fant det bevist utover enhver rimelig tvil at han hadde begått den straffbare handlingen.

Norske og pakistanske domstoler bør knytte tettere bånd og dele erfaringer for å øke rettssikkerheten for enkeltpersoner, mener han.

Tror markedet vil vokse

Ansari har tro på at nisjen bare vil vokse.

Tjenester i Pakistan

Insa Advokater tilbyr blant annet følgende tjenester i Pakistan:

  • Formueskartlegging ved dødsfall og ektefelleskifte.
  • Skifteprosess ved dødsfall.
  •  Eiendomssalg.
  • Arveoppgjør.
  • Verifisering av dokumenter.
  • Bistand til DNA-testing.

- Vi ser et kjempestort marked i Pakistan, også utover personjussen. Landet har over 235 millioner mennesker og en veldig ung befolkning. Vi tror at både norsk og europeisk næringsliv vil rette øynene mot denne type land. Men norsk næringsliv har ikke noe forhold til hvordan de skal operere der. Sammen med Axis Law Chamber håper vi å komme i posisjon til å være det mellomleddet næringslivet trenger.

Barnevernkurs i Pakistan

Det norske teamet hadde en fantastisk reise til Pakistan, forteller Ansari. Med på turen var advokat Veronica Viktil og de tre advokatfullmektigene Mads Meidell Løsnes, Martin Svendal Aase og Suleman Abbas, pluss advokatsekretær Tina Jenwankit Smith.

Også barnevernspedagog Hilde Stang var med på turen, og holdt et kurs om barnevernet for advokatene.

- Vi opplevde mye og hadde det kjempegøy. Det var et tett program, både faglig, sosialt og kulturelt. Vi fikk også feiret den muslimske høytiden id, noe som var veldig stas, og reiste også til fjellområdene i Nord-Pakistan, sier Ansari.

Her er Hilde Stang, Veronica Viktil og Farooq Ansari sammen med aktører fra drapssaken de prosederte i Lahore.
Vinnerne av rebusløpet i Lahores gater. Insa Advokater deltok sammen med advokater fra samarbeidsfirmaet Axis Law.
Badashimoskeen i Lahore.
Powered by Labrador CMS