Berit Reiss-Andersen overrakte prisen til Farooq Ansari under Advokatforeningens årstalearrangement.

Hederspris til advokat Farooq Ansari - hyllet for å gi rettshjelp til lave priser

- Han har viet sitt liv til å gi rettshjelp til dem som ikke har tilgang på advokat, og som kanskje heller ikke visste at deres problemer kunne løses på juridisk grunnlag, sier Berit Reiss-Andersen.

Publisert Sist oppdatert

Under Advokatforeningens årstalearrangement 18.november, ble Oslo-advokat Farooq Ansari tildelt Niels og Dina Espelands legat, en pris som går til en advokat som har bidratt til å bevare, befeste og utvikle en fri og uavhengig advokatstand.

- Årets vinner er en sosial entreprenør og stifteren av et advokatfirma som driver annerledes enn mange andre; et lavterskeltilbud i Schweigaardsgate med lave kostnader, og rettshjelp ytes individuelt og kollektiv til interessegrupper, som organisasjoner som fremmer integrering og kvinners rettigheter, sa prisutdeler Berit Reiss-Andersen.

Arveoppgjør i Pakistan

Ansaris firma har fokus på rettsspørsmål som kan være særlig aktuelle i innvandrermiljøer, som arveoppgjør i Pakistan eller arbeidsgivers ansvar for å undersøke om arbeidstakerne har gyldig arbeidstillatelse, fortalte hun.

Aasmund Espeland: Hjalp mennesker som noen hadde noe imot

Niels og Dina Espelands legat ble opprettet av parets sønn, advokat Aasmund Espeland (f. 1915).

- I studietiden knyttet han seg til kamerater som senere ble svært betydelige jurister i det norske samfunnet, som Jens Chr. Hauge, Torstein Eckhoff, Sven Gisvold, Sigurd Lorentzen og Rolv Ryssdal, fortalte Berit Reiss-Andersen under prisutdelingen.

- Espeland engasjerte seg ikke på den store scenen i norsk samfunnsliv som hans kamerater, og han ble forretningsadvokat og høyesterettsadvokat. Han bistod først og fremst pakistanske og vietnamesiske næringsdrivende, og han skal ha bistått homeopater som var anklaget for kvakksalveri og folk fra Jehovas Vitner, og en lang rekke andre mennesker som noen hadde noe imot.

- Det som kjærkjennet Aasmund Espeland, var et grunnsyn at alle skulle ha tilgang på rettshjelp og at advokatens plikt var å tale klientens sak på en uredd og uavhengig måte.

- Vinneren har en forretningside om at det lar seg gjøre å drive rettshjelp til lave priser. Når prisvinneren oppsøker klientene, analyserer han rettshjelpsbehovet, og utformer et tilbud som når frem til målgruppen. Prisvinneren har skapt et miljø med dyktige og engasjerte medarbeidere, og har i tillegg engasjert seg i samfunnsdebatten for mer mangfold i advokatbransjen, og mot rasisme, sa Reiss-Andersen.

Prisen er det hun betegnet som en «generøs» sjekk og en skulptur av Nils Aas. Ifølge legathåndboken er prisen i størrelsesorden 200.000 kroner.

Foreldre uten skolegang

Farooq Ansari synes det var stort å få prisen.

- Jeg takker både for den fine gaven og de fine ordene. Og så vil jeg takke hele jurist-Norge som har gitt meg mulighet til å yte den hjelpen som jeg ikke hadde hatt mulighet til å yte andre steder, sa Ansari.

Han fortalte at hans foreldre kom til Norge fra Pakistan på 1970-tallet, og at verken moren eller faren hadde gått på skole.

- Og i dag står jeg her blant fantastiske mennesker som har gjort ekstremt mye i livet sitt, og jeg takker både mine foreldre og alle mine venner og samarbeidspartnere og mentorer - særlig Marius Gisvold, som tok meg inn i varmen før jeg var ferdig på studiet - som har hjulpet meg med å komme dit jeg er i dag.

- Ser ikke behovet før man er ute blant folk

Han minnet forsamlingen om det store, udekkede rettshjelpsbehovet i samfunnet.

- Jeg er glad for at vi kan tilby både fri rettshjelp og annen type hjelp til mennesker som trenger det. En av de viktigste tankene og det som har drevet meg, er at behovet for rettshjelp er så enormt. Man forstår det ikke før man er ute blant folket. De aller fleste vet kanskje ikke at de har behov for rettshjelp engang, sa Ansari.

Prisvinneren fikk trampeklapp fra salen.

Han sendte også en takk til Advokatforeningen.

- Takk for aksjonen som pågår nå, og for aksjonene som dere har hatt opp gjennom årene, og for det arbeidet dere legger ned for fri rettshjelp og rettshjelpssatsen.

Powered by Labrador CMS