Sammen med daværende advokatfullmektig Ove-Marthin Granlund og sin kone, startet Morten Steenstrup opp advokatfirmaet som i dag heter SANDS tilbake i 1989.

- Advokatbransjen er en av de store bidragsyterne i vårt komplekse samfunn

Morten Steenstrup feirer at det i dag er 35 år siden han startet eget advokatfirma. Til tross for en uhelbredelig hjernesvulst, gleder han seg over å gå på kontoret hver dag.

Publisert Sist oppdatert

- I dag føler jeg bare glede! Jeg skal delta på et arrangement i Hjernesvulstforeningen og høre om siste nytt innenfor faget, før jeg skal løpe tilbake til kontoret til et klientmøte. Jeg er i full fart, og har det like moro som før, sier Morten Steenstrup til Advokatbladet.

I et stort intervju med Dagens Næringsliv i april fortalte Steenstrup om den uhelbredelige hjernekreften som rammet ham i fjor.

Artikkelen førte til mange hyggelige tilbakemeldinger, blant annet fra medisinsk hold, forteller han.

- Flere forskningsmiljøer tok kontakt, for det er en rivende utvikling innenfor forskningen på hjernekreft.  Jeg har tro på at om jeg lever et par, tre år til, så vil legevitenskapen ha utviklet en kur mot sykdommen, sier Steenstrup.

- Jeg er veldig optimistisk, det er det jeg lever etter. Det er ikke mange dager jeg har vært borte fra jobb, jeg har gått på kontoret, selv om jeg har vært full av cellegift. Det er fantastisk å ha gode kolleger, og kunne fortsette å jobbe.

- Jeg er et stolt medlem av en ledende kunnskapsbedrift, sier Morten Steenstrup.

Nylig møtte han som prosessfullmektig i en rettssak som gikk over tre uker.

- Men det ble litt mye tenkning, tror jeg, så jeg fikk et epileptisk anfall etter to dager, men jeg fulgte alle forhandlingene og rådga via Teams, det fungerte fint.

Stortingsmann og statssekretær

71-åringen startet opp sitt eget advokatfirma tilbake i 1989, etter å ha sittet på Stortinget for Høyre i to perioder, vært statssekretær for finansminister Rolf Presthus, og i en kort periode vært statssekretær for statsminister Kåre Willoch.

Ti år senere ble hans partikollega Bjørn Stordrange med i firmaet.

- Vi har kjent hverandre siden vi var ungdomspolitikere i Unge Høyre, og satt i justiskomiteen på Stortinget sammen, så jeg visste at han var en veldig dyktig kar. Da jeg spurte ham om han ville komme og begynne i mitt firma, takket han ja på én betingelse; at firmaet skulle hete Steenstrup Stordrange. Jeg sa ja på rappen, forteller Steenstrup.

Siden har firmaet skiftet navn til SANDS, og er i dag landets tiende største advokatfirma, målt i omsetning. Siden oppstart har firmaet hatt over tusen medarbeidere knyttet til seg, inkludert studentmedarbeidere og traineer.

- Jeg hadde som ambisjon fra første stund at firmaet skulle bli et av landets største. Men jeg hadde ikke drømt om at vi skulle ha så mange ansatte.

Ledet Oslo Høyre til valgseier: Morten Steenstrup satt i bystyret i Oslo for Høyre fra 2015 til 2019, og var leder av Oslo Høyre fra 2022 til januar i år. - Da jeg ble spurt om å bli leder, tenkte jeg at det hadde vært lidderlig gøy å vinne tilbake makten i Oslo. Men jeg lovet kona at jeg bare skulle sitte i to år og ikke ta gjenvalg, og det løftet holdt jeg, sier Morten Steenstrup. Her på et møte i Oslo Høyre sammen med byrådsleder Eirik Lae Solberg og ordfører Anne Lindboe.

- Best på prosedyre

I dag har SANDS kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Tønsberg og Ålesund, og har 220 medarbeidere. I fjor omsatte firmaet for 634,6 millioner kroner, og har de fem siste årene hatt et samlet overskudd på over én milliard kroner.

- Vårt firma er kanskje et av de hyggeligste advokatfirmaene i Norge. Medarbeidertilfredsheten er stor, vi er som en stor familie, egentlig. Det er jeg veldig stolt av, sier Steenstrup.

På spørsmål om han kan trekke frem hva firmaet er aller best på, rent faglig, svarer han prosedyre og regulatoriske forhold.

- Vi er veldig sterke på prosedyre, det er det feltet der vi er aller sterkest. Også på utviklingen av rammebetingelser for næringslivet er vi veldig gode. 

- Uberettiget kritikk

Advokatbransjen får mye kritikk for høye timepriser. Kritikken er ganske uberettiget, mener Steenstrup.

-  Advokatbransjen er en av de virkelig store verdiskaperne i Norge, og er viktig for utbyggingen av infrastruktur, for vitale deler av norsk næringsliv, og har store bidrag inn i samfunnsutviklingen. Det synes jeg advokater har fått alt for lite takk for. Å henge ut advokater fordi de tar høye timepriser, synes jeg er helt malplassert.

Han viser til at Menon Economics på oppdrag fra Advokatforeningens for noen år siden kartla forretningsadvokaters samfunnsverdi

Ifølge rapporten er advokater en viktig del av verdiskapningen og trygger norske investeringer innenfor olje- og energisektoren, shippingbransjen og  bank- og finanssektoren, for å nevne noen eksempler.

- Advokater er en av de store bidragsyterne innenfor det veldig komplekse samfunnet vi lever i, sier Steenstrup.

Ulike forretningsmodeller

En viktig årsak til at advokatbransjen utsettes for kritikk, er at firmaene er organisert på en annen måte enn andre næringer ved at eierne ikke bygger opp formuene sine i et aksjeselskap, men har en struktur som viser frem hva eierne egentlig tjener, mener han.

-  Vi tømmer våre selskap hvert år, og eierne beskattes løpende. Vi er svære bidragsytere på skattesiden, og pengene kommer staten til gode nesten umiddelbart. Mens i et aksjeselskap tar eierne ut utbytte i form av store inntekter senere, noe som gjør at det tar mye lenger tid før pengene kommer frem til staten.

Ifølge den ovennevnte Menon-rapporten bidro advokatbransjens i 2017 med 4,6 milliarder kroner til stat og kommune i skatter og avgifter.

Advokater er litt for dårlige til å vise frem hvilke verdiskapere de er, synes Steenstrup.

- Men dette skjønner klientene. De er villige til å betale høye satser til partnerne, nettopp for å få tilgang til deres kompetanse. Jeg har ikke møtt en eneste klient som ikke ønsker å bruke den beste advokaten.

Hyller tre viktige medarbeidere

På firmaets 35-årsdag i dag ønsker Steenstrup å hylle tre medarbeidere spesielt, som har betydd mye for ham og firmaet: Partner Ove-Marthin Granlund, som var firmaets første advokatfullmektig, og sine to sekretærer.

Janne Wergeland.
Therese Østnes Olsen.

«Din innsats fra starten til nå har vært fantastisk og så viktig for vår historie!», skriver Steenstrup i et innlegg i sosiale medier om Granlund.

Granlund kom til Steenstrup fra Skattedirektoratet, og er spesialisert innen skatte- og selskapsrettslige spørsmål ved omstruktureringer.

Steenstrup roser også de to sekretærene som har stått ved hans side.

«Siden jeg etablerte firmaet, har jeg bare hatt to sekretærer / prosjektassistenter over alle disse årene. Janne Wergeland fra 1989 – 2009 og Therese Østnæs Olsen fra 2009 frem til i dag! En slik kontinuitet er både unik, fantastisk og uvurderlig», skriver han.

Han takker også alle nåværende og tidligere medarbeidere for deres bidrag til å bygge opp SANDS som et av de ledende advokatfirmaene i Norge.

Powered by Labrador CMS