F.v.: Julie Conradi-Larsen (medlem av disiplinærutvalget for Oslo krets), Cecilie Nakstad (hovedstyremedlem og nestleder i Forsvarergruppen), Trygve Staff (leder i Oslo krets), generalsekretær Merete Smith og Else-Marie Merckoll (tidligere leder av Oslo krets).
F.v.: Julie Conradi-Larsen (medlem av disiplinærutvalget for Oslo krets), Cecilie Nakstad (hovedstyremedlem og nestleder i Forsvarergruppen), Trygve Staff (leder i Oslo krets), generalsekretær Merete Smith og Else-Marie Merckoll (tidligere leder av Oslo krets).

- Sammen skal vi skrive Advokatforeningens fremtid inn i veggene

Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith takket alle tillitsvalgte for engasjementet for rettsstaten da foreningen inviterte til innflytningsfest i de nye lokalene i Oslo sentrum.

Publisert Sist oppdatert

- Velkommen til lokaler der historien på ingen måte er skrevet i veggene. Det er fremtiden som skal skrives inn i disse veggene, og det er vi som skal skrive den sammen, sa generalsekretær Merete Smith i sin velkomsttale for de tillitsvalgte som hadde tatt turen til Universitetsgaten 9 på Tullinløkka.

- Jeg tror at de nye lokalene har gitt oss mer energi, mer arbeidsglede og en ny og mer moderne identitet. Det både tror og håper jeg at dere tillitsvalgte og medlemmer vil merke og få glede av, påpekte hun.

Chorus Mixtus, studentkoret ved Det juridiske fakultet i Oslo, sto for underholdningen da Advokatforeningen inviterte til innflytningsfest for de tillitsvalgte.
Chorus Mixtus, studentkoret ved Det juridiske fakultet i Oslo, sto for underholdningen da Advokatforeningen inviterte til innflytningsfest for de tillitsvalgte.

Smith understreket også at foreningens nye lokaler skal være en sosial og faglig møteplass for alle medlemmene.

- Det er viktig at dere vet at dere kan komme innom så ofte dere har mulighet. Dere vil alltid være hjertelig velkommen hit - til deres egen foreningS, avsluttet Smith.

Advokatforeningen som en kraft i samfunnsdebatten

Frode Sulland, som nylig mottok Oslo krets' ærespris for sitt arbeid med å styrke borgernes rett til forsvarlig rettshjelp, var blant de tillitsvalgte som deltok på innflytningsfesten.

Frode Sulland på besøk i Advokatforeningens nye lokaler på Tullinløkka i Oslo sentrum.
Frode Sulland på besøk i Advokatforeningens nye lokaler på Tullinløkka i Oslo sentrum.

- Når Merete Smith sier at fremtiden skal skrives inn i veggene i de nye lokalene, så tenker jeg på Advokatforeningen som en fortsatt rettspolitisk kraft i samfunnsdebatten. Med det presset som er på rettsstaten i Europa i dag, så er det viktig at også vi i Norge er særlig på vakt overfor tilsvarende krefter som kan legge hele rettssamfunnet under press. Advokatforeningen er både historisk og i dag den kraften og motstemmen som spiller sterkest inn i den debatten, og jeg håper at dette også vil være foreningens rolle i fremtiden, sa Sulland.

Også Eivind Bryne, som er medlem i lovutvalget for avgiftsrett, mener at det å være medlem av en organisasjon som Advokatforeningen blir viktigere og viktigere.

- Det å være medlem i en slik forening som det er Advokatforeningen er i dag, er noe man virkelig skal være stolt av, sa han.

- Advokatene må spille hverandre gode

Bryne trakk frem at Advokatforeningen i lovforarbeider er en instans som blir hyppig sitert, og at de tyngste uttalelsene i høringsrundene ofte kommer fra foreningen.

- Det er veldig fristende å gå innom de nye lokalene, og når vi vet at vi er hjertelig velkomne, så tror jeg at terskelen blir lav for medlemmene til å ta i bruk tilbudet, sier Eivind Bryne.
- Det er veldig fristende å gå innom de nye lokalene, og når vi vet at vi er hjertelig velkomne, så tror jeg at terskelen blir lav for medlemmene til å ta i bruk tilbudet, sier Eivind Bryne.

- Dette er en seier for oss, fordi vi skal representere en faglig styrke. Generelt i rettsvesenet er det en utfordring at staten er så sterk i møte med advokatene. Men hvis vi sammen dyrker en faglig styrke i enda større grad enn i dag, og blir enda flinkere til å spille hverandre gode, så vil dette være noe som kan løfte hele advokatstanden, sa Bryne.

- Åpen møteplass for alle

Leder i menneskerettighetsutvalget, Else Leona McClimans, mener at de nye lokalene er godt egnet for å skape et sosialt og faglig miljø for advokatene på tvers av byer, firmaer og fagområder.

- Jeg tror lokalene kommer til å bli mye brukt av medlemmene hvis folk vet om tilbudet, og at det oppleves som åpent nok til at det er greit å stikke innom. Og det føler jeg at det er!

Menneskerettighetsutvalgets leder Else Leona McClimans sammen med utvalgets tidligere leder Frode Elgesem.
Menneskerettighetsutvalgets leder Else Leona McClimans sammen med utvalgets tidligere leder Frode Elgesem.

- En slik møteplass gjør det mulig å jobbe mye mer på tvers enn det man tidligere har gjort, og det tror jeg er kjempeviktig. Man kan involvere folk fra hele landet på en helt annen måte enn før – både fordi det er åpent for alle som ønsker å stikke innom, men også på grunn av de teknologiske mulighetene som på sett og vis har bidratt til å gjøre Norge mindre, sa McClimans.

Powered by Labrador CMS