Avtroppende leder av Oslo krets, Else-Marie Merckoll, delte ut prisen til Frode Sulland.

Frode Sulland tildelt Oslo krets' ærespris

For hans utrettelige arbeid med å styrke borgernes rett til forsvarlig rettshjelp og å synliggjøre advokatene rolle i den offentlige rettshjelpsordningen - senest med å ta initiativ til den pågående advokatstreiken.

Publisert Sist oppdatert

Slik heter det i juryens begrunnelse.

Prisen ble delt ut under Oslo krets' årsmøte i Gamle Logen torsdag 17. mars.

- Dette var enestående hyggelig og veldig stas, å bli hedret av sine egne er det aller beste. Jeg har en viss formening om hvem som har fått denne prisen før, og da blir jeg enda mer berørt, sa Frode Sulland da han fikk prisen.

Han benyttet anledningen til å kritisere justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) for hennes håndtering av advokataksjonen i Høyesterett.

- Det verste med aksjonen, er rettsliggjøringen av en politisk kamp, og forsøket på å kneble vår kamp med juridiske virkemidler, og kalle den på grensen av det lovlige.

Det begynner nå å bli umulig å ignorere aksjonen, fremholdt han.

- Vi må bare holde ut, jeg er sikker på at vi lykkes. Jeg er helt sikker på at det er så stor begeistring og oppslutning at det ikke er mulig å avslutte aksjonen uten at det blir et resultat som kan trekke linjene over til debatten vi skal ha senere i kveld, sa Sulland.

Debatten han viste til, har tittelen Er rettsstaten under press: Og hvordan er situasjonen i Norge.

- Burde oppta en justisminister som er opptatt av vanlige folk

- Hvis jeg får lov til å oppildne den lille forsamlingen som har kommet hit, så har jeg to poenger til, sa Sulland.

Hans første poeng var at Oslo tingrett skal betale sine bostyrere dobbelt så mye som de betaler sine forsvarere.

- Dette gjør de for å sikre kompetanse og for ikke å tape de gode kreftene for den gode sak, så å si. Det andre, som er langt viktigere, er en erfaring som vårt firma har gjort det siste året; at det er stadig vanskeligere å få unge, flinke advokater til å holde ut med arbeidet som er nødvendig når man jobber under stykkprissatser og salærsatser i den offentlige rettshjelpsordningen. De velger heller vanlige arbeidsdager i offentlige stillinger der de får det samme lønnsnivået.

- Dette er en bred erfaring i mange advokatfirmaer, så det burde være noe en justisminister som er opptatt av vanlige folk, burde være opptatt av, sa Sulland.

Kjempet for juryordningen og mot isolasjon

Frode Sulland (65) har i en årrekke vært en profilert forsvarer og har arbeidet aktivt med rettspolitiske spørsmål.

Han var leder av Forsvarergruppen fra 2007 til 2015, en gruppe som i 2017 feiret 40-årsjubileum.

Prisens statutter

Æresbevisningen utdeles til den/de som gjennom sitt virke innen det juridiske fagområdet har gjort en særskilt innsats for å øke advokatenes generelle anseelse i samfunnet, eller har bedret rammene for advokatenes yrkesutøvelse og styrket advokatenes faglige og etiske prestasjoner og standard, eller på annen måte gjort en særskilt innsats for kretsens medlemmer.

Alle medlemmer av Oslo krets kan foreslå kandidater til prisen.

Kilde: Oslo krets

- Forsvarergruppen har i sine førti år vært en kontinuerlig motstemme. Man kan alltids ønske at vi hadde fått gjennomslag for mer, men våre forum har bidratt til kunnskap, bevissthet og bedre holdninger, også på det kriminalpolitiske området. Situasjonen kunne vært mye verre uten en organisert motstemme, sa Sulland på 40-årsmarkeringen.

Han viste som eksempel til at om tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch fått det som han ville, hadde juryordningen vært en saga blott lenge før den faktisk ble opphevet i januar 2018.

- I stedet trådde den vannet i tjue år mer enn Busch ønsket. Også kampene for aksjoner og salær i 1988, 1989 og i 2015 var viktige for å hindre enda flere år med null på budsjettet, og også den reduserte bruken av glattceller har vært en kampsak for oss, sa Sulland.

Lanserte ideen om advokatstreik på Forsvarerseminaret

Det var Frode Sulland som på det årlige høstseminaret for Forsvarergruppen den 23.oktober i fjor tok initiativ til advokatstreiken som nå pågår i Høyesterett.

- Jeg er veldig engasjert og veldig sint, sa Frode Sulland fra talerstolen på Forsvarergruppens høstseminar på Sundvolden, der han lanserte ideen om en advokatstreik i Høyesterett.

- Jeg mener vi må få til en begrenset aksjon med full lojalitet og full oppslutning, sa Frode Sulland til de om lag 270 advokatene og fullmektigene i salen.

Tidligere prisvinnere

Oslo krets' æresbevisning deles i år ut for fjortende gang. Her er tidligere prisvinnere:

2020: Hans Petter Graver

2019: Anine Kierulf

2018: Rett 24/ Kjetil Kolsrud

2017: Forsvarergruppen

2016: Kristian Andenæs

2015: Sverre Kock

2014: Jussbuss

2013: Gatejuristen

2012: Kontoret for fri rettshjelp

2011: Jeppe Normann

2010: Knut Rognlien

2009: Arild Humlen og Jonas W. Myhre

2008: Mette Y. Larsen og Christopher Hansteen

Aksjonen har nå pågått siden 9.november, og i skrivende stund er femten straffesaker rammet. Sulland sitter i Advokatforeningens aksjonsutvalg, sammen med advokatene Camilla Hagen, Cecilie Nakstad, Mette Yvonne Larsen, Line Karlsvik og Marius Dietrichson.

Leder arbeidsutvalget i Advokatforeningens øverste organ

Sulland er leder av arbeidsutvalget i Advokatforeningens representantskap, og har tidligere sittet i Advokatforeningens hovedstyre.

Han er også medlem av lovutvalget for strafferett og straffeprosess.

Sulland var ferdig utdannet jurist i 1983 og begynte da i Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co. Firmaet skiftet navn til Advokatfirmaet Sulland i 2017.

Sulland er fast forsvarer for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, og var tidligere fast forsvarer i Høyesterett.

Fra 1984 til 2002 arbeidet han med å revidere straffeloven, først som leder av Straffelovkommisjonens sekretariat, og deretter som medlem av kommisjonen fra 1994 til 2002.

Sulland har jobbet med mange profilerte straffesaker, og var blant annet forsvarer for Veronica Orderud.

- Reddet livet mitt

På Advokatguiden.no, der klienter kan skrive omtaler av advokater, får Sulland bare ros: Under overskriften «Reddet livet mitt» skriver en småbarnsfar, som i tingretten fikk tre års fengsel og ble idømt å betale 150.000 kroner i oppreisning, at han med hjelp fra Sulland fikk omgjort dommen til 45 timers samfunnstjeneste og 15.000 kroner i oppreisning i lagmannsretten.

«Veldig profesjonell i forhold til tidligere advokater jeg har hatt. Veldig dyktig og anbefales på det sterkeste», skriver klienten.

Frode Sulland prosederte i Høyesterett hjemmefra. Bildet prydet Advokatbladets førsteside i nr.4/2020.
Powered by Labrador CMS