Advokat Peter Sekulic i Andenæs Aaløkken Advokatfirma.
Advokat Peter Sekulic i Andenæs Aaløkken Advokatfirma.

- Oppsiktsvekkende at det offentlige forskjellsbehandler advokatene så til de grader

Oslo tingrett har økt salærsatsen for bostyrere til 2180 kroner, mens den offentlige salærsatsen for advokater som jobber med fri rettshjelp ligger på 1121 kroner. - Selv advokatfullmektigene ligger godt over vår sats, sier forsvarer Petar Sekulic.

Publisert

Fra 1. mars besluttet Oslo tingrett å øke salærsatsen for bostyrere i konkurs. Den nye normalsatsen for bostyrers eget arbeid ligger på 2180 kroner, og 1815 kroner for ansatte advokater. Advokatfullmektigene får inntil 1450 kroner etter prisjusteringen.

Dette til forskjell fra den offentlige salærsatsen for forsvarere og andre aktører som jobber med fri rettshjelp, som etter regjeringsskiftet i fjor høst er blitt satt til 1121 kroner.

Forsvarsadvokat og partner Petar Sekulic i Andenæs Aaløkken Advokatfirma reagerer sterkt på at bostyrer-satsen er så høy sammenlignet med den offentlige salærsatsen.

- Det er rett og slett uforståelig. Jeg synes også det er oppsiktsvekkende at selv advokatfullmektiger som arbeider med konkurs skal ligge såpass mye høyere enn for eksempel meg som jobber med krevende og kompliserte økokrimsaker på offentlig sats. Det å skulle sammenligne en bostyrer-fullmektig med en erfaren strafferettsadvokat er jo egentlig ganske absurd, sier Sekulic.

- Staten ser ikke verdien av et kompetent forsvarerkorps

I vurderingen som ligger bak bostyrernes salærsats-økning har Oslo tingrett lagt vekt på flere momenter, blant annet på den generelle prisutviklingen de siste to årene, betydningen av å opprettholde et kompetent bostyrerkorps og ønsket om å styrke fagkompetansen innen konkurs og insolvens.

- Staten mener åpenbart at dette er irrelevante omstendigheter når det gjelder forsvarere og andre som opererer på offentlig sats. De ser ikke verdien av å sikre et kompetent forsvarerkorps og en styrking av fagkompetansen hos andre som arbeider på offentlig sats, mens Oslo tingrett tvert imot trekker disse momentene frem som helt avgjørende for hvorfor satsen for bostyrerne til sammenligning settes så høyt, påpeker Sekulic.

- Tar ikke alvoret innover seg

Også forsvarergruppens leder Marius Dietrichson reagerer.

- Det er helt nødvendig at satsen i konkursboer ligger på et bærekraftig og konkurransedyktig nivå. Dette er et rettsområde det er viktig å ha kvalifiserte og kompetente folk på, og det anerkjenner domstolen som sitter tett på. Skifteretten ser det, og derfor har de også økt satsen for bostyrerne, sier Dietrichson.

Marius Dietrichson.
Marius Dietrichson.

Retten ser det samme hva angår salær for forsvarerne, men her er domstolene dessverre maktesløse, understreker han.

- Dommerne deler langt på vei vår oppfatning om at salærsatsen for forsvarere må økes. Dette har både Dommerforeningen og Domstoladministrasjonen sagt. Problemet er at det ikke er domstolen som fastsetter nivået, i motsetning til hva som er tilfelle for konkursadvokatene. Det er regjeringen og justisdepartementet som setter den offentlige salærsatsen, og de har fremdeles ikke tatt alvoret i situasjonen innover seg, påpeker Dietrichson.

Powered by Labrador CMS