Ingvild Wetrhus Thorsvik (til h.) ber om svar fra justisminister Emilie E. Mehl.

Venstre-topp vil ha svar på hvorfor regjeringen ikke følger Salærrådets anbefaling

Justispolitiker Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) har stilt et skriftlig spørsmål til justisminister Emilie E. Mehl (Sp).

Publisert

«Hva anser statsråden som en bærekraftig rettshjelpssats, og kan statsråden forklare hvorfor anbefalingen fra Salærrådet, som ble oppnevnt i henhold til avtalen med Advokatforeningen, ikke ble fulgt i det nylige budsjettforliket?»

Dette spørsmålet har Ingvild Wetrhus Thorsvik (V), medlem av Stortingets justiskomité, stilt til justisminiseren. Ifølge Stortingets reglement, er Mehl forpliktet til å svare på spørsmålet innen seks hverdager.

- Ikke vektlagt

«I kjølvannet av budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV, er det tydelig at anbefalingene fra Salærrådet om hva som er en bærekraftig rettshjelpssats, ikke har blitt vektlagt», påpeker Thorsvik i sin begrunnelse for spørsmålet.

Hun viser til at Salærrådet ble oppnevnt som følge av en avtale mellom Advokatforeningen og Justis- og beredskapsdepartementet, og at det blant annet har som oppgave å gi en anbefaling om nivået på rettshjelpssatsen.

Da Salærrådet kom med sin første anbefaling i november 2022, anbefalte den en sats på 1385 kroner for 2023, som ble justert til 1464 kroner i rådets anbefaling for 2024.

Som kjent ble rettshjelpssatsen i budsjettforliket mellom regjeringen og SV satt til 1215 kroner, som er 249 kroner mindre enn Salærrådets anbefaling om  en bærekraftig sats.

- Går ikke inn på avveiningene

I begrunnelsen viser Thorsvik til at departementet - bort sett fra at den viser til at Salærrådets påpekning av at en engangsøkning vil ha store budsjettmessige konsekvenser - ikke går inn på de øvrige momenter og avveininger som Salærrådet gjorde i sin anbefaling for 2023.

«Etter budsjettforliket er det fortsatt uklart om regjeringen har noen formening om hva som gjenspeiler en bærekraftig rettshjelpssats», skriver Thorsvik.

Mehl må svare på spørsmålet i romjulen. Svaret vil bli lagt ut her.

Powered by Labrador CMS