I skrivende stund har flere hundre advokater undertegnet brevet til Emilie E. Mehl.
I skrivende stund har flere hundre advokater undertegnet brevet til Emilie E. Mehl.

Advokatforeningen med underskrifts-kampanje for økt rettshjelpssats

Ber justisminister Emile E. Mehl om å øke rettshjelpssatsen i retning av Salærrådets anbefaling for 2024, og om at regjeringen legger frem en opptrappingsplan.

Publisert Sist oppdatert

«De siste 23 årene har rettshjelpssatsen hatt en realnedgang. En gjennomsnittlig norsk årslønn har opplevd en realøkning på 38 prosent i samme periode. Dagens situasjon er uholdbar», heter det i brevet som advokater over hele landet nå blir bedt om å undertegne.

Startskuddet for kampanjen gikk sent fredag ettermiddag. 

I skrivende stund har kampanjen samlet flere hundre underskrifter fra privatpersoner. 

Flere organisasjoner, som Juristforbundet, Jussbuss, Personskadeforbundet, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Norsk organisasjon for asylsøkere, støtter kampanjen.

I et brev som er stilet direkte til justisminister Emile E. Mehl, skriver Advokatforeningen at advokatene som tar oppdrag under den offentlige rettshjelpsordningen, må kompenseres på en måte som gjør at de kan opprettholde høy kvalitet i sitt arbeid.

«Norges rettssystem er blant verdens beste. Frie og uavhengige forsvarsadvokater, bistandsadvokater og andre rettshjelpsadvokater er blant grunnstenene i dette systemet», heter det i brevet.

- Undergraver rettshjelpsordningen

«Vi har forståelse for at kompensasjonen for saker under rettshjelpsordningen ligger lavere enn hva advokater kan fakturere i andre saker. Satsen må imidlertid være bærekraftig, ellers undergraves hele den offentlige rettshjelpsordningen», heter det videre.

Advokatforeningen mener at den offentlige rettshjelpssatsen nå «har nå blitt så lav at den utfordrer rettssikkerheten til de mest sårbare i samfunnet – ikke minst i møte med det offentlige».

I underskriftskampanjen setter Advokatforeningen frem to ønsker:

At revidert nasjonalbudsjett øker rettshjelpssatsen i retning av Salærrådets anbefaling for 2024. Og at regjeringen legger frem en opptrappingsplan som sikrer at rettshjelpssatsen når Salærrådets anbefaling i løpet av denne regjeringsperioden.

En rekke advokater har allerede delt underskriftskampanjen på Facebook. 

Brevet kan signeres på Advokatforeningens nettsider her.

Revidert nasjonalbudsjett for 2024 må legges frem senest 15. mai til neste år. I fjor, for første gang på tjue år, økte regjeringen rettshjelpssatsen fra 1140 til 1180 kroner i revidert.

Budsjettforhandlinger starter 13.november

Regjeringen skal i dag starte budsjettforhandlinger med sin hovedsamarbeidspartner SV.

Før helgen la SV frem sitt alternative statsbudsjett. Partiet foreslår å øke rettshjelpssatsen til om lag 1235 kroner pr. time, noe som er en tjuekroning mer enn regjeringens forslag på 1215 kroner.

- Dette er en håndsrekning til regjeringen. Men vi kan ikke fortsette å rydde opp i regjeringens avtalebrudd, uttalte justispolitisk talsperson Andreas Sjalg Unneland til Advokatbladet.

Underskriftene skal oversendes til justisminister Mehl i forbindelse med Stortingets behandling av budsjettet, opplyser Advokatforeningen.

Powered by Labrador CMS