Stort engasjement da Advokatforeningen Sør Rogaland krets arrangerte årsmøte.
Stort engasjement da Advokatforeningen Sør Rogaland krets arrangerte årsmøte.

Sør-Rogaland: Sier enstemmig ja til ny salæraksjon

Årsmøtet i Sør-Rogaland krets stemte gjennom et forslag om å be Advokatforeningen om å ta ytterligere skritt for å forbedre den offentlige salærsatsen og reisegodtgjørelsen, men det ble debatt om hva slags form aksjonen bør ha.

Publisert Sist oppdatert

STAVANGER: Torsdag 20. februar avholdt Advokatforeningen Sør-Rogaland krets sitt årsmøte. Etter fire år som leder og ti år i styret ble Stian Bråstein takket av som leder og gikk ut av styret, mens styremedlem Ann Mari Winterhus-Fjeld ble valgt som kretsens nye leder.

- Noe av det første jeg skal gjøre er å ta et møte med Stian, og ha en erfaringsutveksling med ham. Selv om jeg har sittet i styret i flere år, er det å være leder en ganske annerledes oppgave enn å være styremedlem, sier Winterhus-Fjeld, som nå skal lede landets tredje største krets der omlag 500 av Advokatforeningens medlemmer har sitt virke.

Ann Mari Winterhus-Fjeld tar over som ny kretsleder for Stian Bråstein, som ble takket av med blomster.
Ann Mari Winterhus-Fjeld tar over som ny kretsleder for Stian Bråstein, som ble takket av med blomster.

Stian Bråstein vil fortsette i Representantskapets arbeidsutvalg, som ble opprettet i fjor.

Som Advokatbladet omtalte i forrige uke, har dette utvalget bedt Advokatforeningens kretser vurdere hvor vidt det bør settes i gang en ny aksjon, og om medlemmene er villig til å delta i denne.

Ueniget om formen

Selv om årsmøtet til slutt stemte igjennom forslagene om salæraksjon, var det mange oppfatninger om hvordan en slik aksjon bør skje, hvor vidt den vil hjelpe for å få økt salærsatsen, og hvor hardt man bør gå ut.

Avtroppende kretsleder Stian Bråstein presiserte flere ganger at årsmøtet ikke skulle stemme over en konkret aksjonsform, men om hvor vidt det er vilje til å aksjonere.

Hans Petter Graver pratet om nazivennlige dommere under andre verdenskrig.
Hans Petter Graver pratet om nazivennlige dommere under andre verdenskrig.

Flere tok til orde for at man har et kommunikasjonsproblem med å få frem hva salærsats egentlig er, og at dette ikke er lønn som går rett til advokatene.

- Det er veldig kjekt at det er mange meninger. Det hjelper å få innspill på hva medlemmene oppfatter som viktig å prioritere, sier Winterhus-Fjeld.

- Hva blir din viktigste oppgave som ny kretsleder?
- Fortsette det gode rettspolitiske arbeidet, og være med på eventuelle aksjoner. Også blir det fokus på det sosiale, siden vi her i Stavanger har Sagførerforeningen, der både jurister som ikke er advokater, og dommere er med. Det gjør at vi her er i en ganske unik situasjon, sier Winterhus-Fjeld.

Forventer en ordentlig og saklig aksjon

Hun ser frem til å ta innspillene fra Sør-Rogalands årsmøte om en mulig ny salæraksjon videre til Advokatforeningens representantskap.

- Jeg synes det er kjempebra. Det vil bli Advokatforeningen sentralt som må beslutte hva slags type aksjon, og hvilken form det vil bli . Jeg har tiltro til at det blir en ordentlig og saklig aksjon. Hvor vidt vi bør ha profesjonell hjelp i kommunikasjonen er et spørsmål vi må ta videre med representantskapet, sier Winterhus-Fjeld.

På programmet under årsmøtet stod også et foredrag med jusprofessor Hans Petter Graver fra Universitetet i Oslo. Han har skrevet boken Okkupasjonstidens Høyesterett, og ga advokatene et mer nyansert bilde på dommerne enn mange kanskje har hatt til nå.