Frode Sulland leder arbeidsutvalget i Advokatforeningens representantskap. Her fra forrige aksjon om forhandlingsrett i november 2017.
Frode Sulland leder arbeidsutvalget i Advokatforeningens representantskap. Her fra forrige aksjon om forhandlingsrett i november 2017.

Ber kretsene vurdere ny salæraksjon

Arbeidsutvalget i Advokatforeningens representantskap ber foreningens årsmøter om å stemme over og vurdere hvilke skritt som bør tas for å øke salærsatsen og reisegodtgjørelsen.

Publisert Sist oppdatert

Det er i et brev til Advokatforeningens kretser at representantskapets arbeidsutvalg ber kretsene vurdere medlemmenes aksjonsvilje. Representantskapet er Advokatforeningens øverste organ.

Representantskapets arbeidsutvalg arbeider blant annet med hvordan utfordringene knyttet til rettshjelp, salærsats, stykkpris og reisegodtgjørelse bør håndteres fremover, forteller Frode Sulland.

- Arbeidsutvalget mener at spørsmålene knyttet til det offentlige rettshjelpstilbudet – og herunder nivået på den offentlige salærsatsen – er det viktigste spørsmål for alle advokater som helt eller delvis arbeider med slike saker, sier Sulland til Advokatbladet.

Arbeidsutvalget ble innført som et nytt organ på representantskapsmøte i fjor, og består av Sulland (leder) og Stian Bråstein, leder av Sør-Rogaland krets, og Trude Marie Wold, leder av Midt-Hålogaland krets.

- Årsmøtene avgjør

Sulland legger til at underreguleringen i over tjue år allerede har medført store negative konsekvenser.

- Vi kan ikke bare sitte stille å se på at dette fortsetter. Vi har derfor ønsket å utfordre alle kretsene på hva som må til for å få en endring, og hva landets advokater er villig til selv å bidra med, sier Sulland.

- Om dette fører til at det kan bli aktuelt med en ny aksjon i en eller annen form, er det for tidlig å si noe om. Innspillene fra kretsenes årsmøter vil være avgjørende for hvordan disse temaene skal behandles på Representantskapets møte i mai, sier Sulland.

To spørsmål

Arbeidsutvalget har anmodet årsmøtene i kretsene om å drøfte og stemme over følgende to spørsmål:

  • Er det ønskelig at Advokatforeningen tar ytterligere skritt for å forbedre den offentlige salærsats og reisegodtgjørelse?
  • Er det vilje til å delta i noen form for aksjon for å oppnå en slik forbedring?

Advokatforeningen har også tidligere aksjonert for samme sak. I en uke i august 2015 lot advokater over hele landet være å stille i fengslingsmøter. I Oslo satte advokatene opp et telt utenfor Oslo tinghus der de tilbød gratis rettsråd til befolkningen.

Tilsvarende aksjoner forekom over hele landet.

Også høsten 2017 sto på advokater på stand og møtte politikere utenfor Stortinget for å belyse saken. Spørsmålet som stod sentralt da, var å få forhandlingsrett om fastsettelsen av salærsatsen.

Nedstemt i 2018

Høsten 2018 foreslo Justiskomiteens leder Lene Vågslid sammen med Jan Bøhler og Maria Aasen-Svensrud fra Arbeiderpartiet at Advokatforeningen skulle få forhandlingsrett om salærsatsen, slik foreningen ønsket.

Foruten Ap, fikk forslaget også støtte fra Senterpartiet, SV og MDG, men falt, ettersom Høyre, Frp og KrF stemte imot.

Venstre har flere ganger tatt til orde for å gi Advokatforeningen forhandlingsrett om salærsatsen. Da Advokatforeningen aksjonerte foran Stortinget i november 2017, fikk de støtte fra daværende nestleder Abid Raja, som i dag er kulturminister.

I oktober i fjor krevde Advokatforeningen at salærsatsen må økes til 1530 kroner i 2021, en økning på 44 prosent fra dagens salærsats på 1060 kroner.

Powered by Labrador CMS