Lene Vågslids forslag om å be regjeringen legge frem ny rettshjelpsmodell, og å sikre forhandlingsrett for advokater, ble nedstemt. Skjermdump: Stortinget
Lene Vågslids forslag om å be regjeringen legge frem ny rettshjelpsmodell, og å sikre forhandlingsrett for advokater, ble nedstemt. Skjermdump: Stortinget

Stemte ned forhandlingsrett om salærsatsen

Venstre og Krf stemte sammen med Høyre og Frp imot forslaget om å innføre en ny modell for forhandlinger om salærsatsen mellom staten og Advokatforeningen.

Published

Forslaget ble nedstemt med 54 mot 47 stemmer.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Mdg stemte for, mens Høyre, Frp, Krf og Venstre stemte imot.

Forslaget lød slik; "Stortinget ber regjeringen fremme forslag til ulike modeller for årlige drøftinger eller forhandlinger mellom staten og Advokatforeningen ved fastsettelsen av den offentlige salærsats".

Det var leder i Justiskomiteen, Lene Vågslid (Ap), som sammen med partikollegene Jan Bøhler og Maria Aasen-Svensrud stod bak dok.8-forslaget.

Ville utvide fri rettshjelps-området

Det første punktet i forslaget - som inneholdt fem punkter, handlet om ny rettshjelpsmodell, og å sikre flere bedre rettshjelp ved blant annet utvidelse av anvendelsesområdet, graderte egenandeler og heving av inntektsgrensen.

I stedet vedtok Stortinget et forslag fra Høyre og Frp med en langt rundere formulering:

"Stortinget ber regjeringen i forbindelse med den pågående utredningen av rettshjelpsordningen komme tilbake til Stortinget med tiltak i oppfølgingen av denne for å gjøre ordningen bedre, mer effektiv og treffsikker."

De øvrige punktene i forslaget som ikke fikk flertall, handlet om faglig styrking av forliksrådene for å bidra til økt mekling og konfliktløsning utenfor domstolene, samt å be regjeringen iverksette "konkrete tiltak for å få ned saksomkostningene, slik at risikoen for høye saksomkostninger for vanlige folk reduseres, heriblant legge til rette for en mer dommerstyrt prosess".

Det siste punktet i forslaget handlet om å øke grensen for småkravsprosess og knytte grensen opp mot grunnbeløpet i folketrygden.

"I en tid hvor stadig flere velferdsgoder blir gjenstand for rettsliggjøring, vil ulik tilgang på kvalifiserte juridiske råd og domstolsbehandling bidra til økte forskjeller i samfunnet. De som ikke har råd til advokat eller annen juridisk bistand, stiller svakere enn de som har råd. Loven blir i realiteten ikke lik for alle. Det er liten hjelp i å ha rett hvis kostnadene med en nødvendig domstolsbehandling hindrer at man får rett", het det i dok.8-forslaget.

Venstre har flere ganger tatt til orde for å gi Advokatforeningen forhandlingsrett om salærsatsen. Da Advokatforeningen aksjonerte foran Stortinget i november i fjor for å få forhandlingsrett, fikk de støtte fra Venstres nestleder Abid Raja.

– Det er viktig at en viktig samfunnsaktør som advokater – som ivaretar borgernes rettssikkerhet – sier klart fra om hva de forventer av politikerne. Jeg mener at i dagens samfunn, så skulle det bare mangle at de skal ha selvstendig forhandlingsrett. Det har vi i Venstre foreslått i vårt alternative budsjett, som vi nå sitter og forhandler om med Regjeringen. Jeg håper at vi får gjennomslag for dette, sa Abid Raja til Advokatbladet.

Uttalelsen kom på et tidspunkt hvor Venstre ikke var en del av Regjeringen.

Abid Raja er for tiden sykmeldt. Hans vara på Stortinget, Solveig Schytz, var ikke tilstede under avstemningen i ettermiddag.