Opprettelsen av arbeidsutvalget ble vedtatt med knappest mulig flertall på årets representantskapsmøte, som ble avholdt på toppen av Folketeaterbygningen på Youngstorget i Oslo den 23.mai. Foran til v. Kyrre Osmundsen, leder av Trøndelag krets. Foto: Monica Kvaale

Stemte for å innføre nytt topp-organ i Advokatforeningen

16 stemte for og like mange stemte imot da Advokatforeningens øverste organ vedtok å innføre et nytt arbeidsutvalg som skal sette dagsorden for møtene og lede dem.

Publisert Sist oppdatert

Leder Jens Johan Hjort – som ifølge vedtektene bare har stemmerett i representantskapet ved stemmelikhet – sørget med sin stemme for at forslaget ble vedtatt. Møtet valgte deretter Frode Sulland som leder av arbeidsutvalget, og representantene Stian Bråstein, leder av Sør-Rogaland krets, og Trude Marie Wold, leder av Midt-Hålogaland krets, som medlemmer.

Det var Brynjar Østgård, representant fra Oslo krets, som i fjor fremmet forslag om å innføre et formannskap i Advokatforeningens øverste organ.

– For passivt

I notatet som fulgte forslaget, skrev Østgård at representantskapet etter hans syn ikke fungerte tilfredsstillende, og et stykke på vei som et «sandpåstrøingsorgan».

– Hovedstyret kontrollerer i dag hele settingen; ikke bare hvilke saker som skal opp, men også hvordan tiden disponeres, rekkefølgen på sakene, samt møteledelsen og også debatten. Alt dette til sammen gjør at representantskapet blir passivt, og det ser jeg ingen grunn til at det skal være. Det burde heller være motsatt; aktivt og selvstendig, sa Østgård til Advokatbladet i november i fjor.

Hans forslag har i vår vært på høring i kretsene. Flere pekte på at begrepet «formannskap» er gammeldags, og ønsket en mer kjønnsnøytral betegnelse.

Da forslaget ble fremmet på representantskapsmøtet, var ordet «formannskap» byttet ut med «arbeidsutvalg».

– Møteledelsen i representantskapet bør være frikoblet fra den utøvende makten i hovedstyret, sa Brynjar Østgård.

Et operativt organ innad i representantskapet bør stå for både innkallelsen til møtene, møtenes agenda, og møteledelsen, fremholdt han.

– Organet vil representere kontinuitet mellom møtene, fange opp signaler fra medlemmene om hva som rører seg, og sette agenda til neste møte i samarbeid med hovedstyret, sa Østgård.

Skeptisk

Marte Svarstad Brodtkorb, tidligere leder av Oslo krets, uttrykte skepsis.

– Jeg synes forslaget setter fingeren på et viktig moment; at vi ikke er aktive nok. Men forslaget innebærer mer byråkrati. Jeg forstår ikke hvordan det skal føre til et større engasjement blant representantskapsmedlemmene, og derfor støtter jeg ikke det ikke, sa Brodtkorb.

Østfold og Follo krets var av en annen oppfatning.

– I forslaget ligger det ikke en kritikk av ledelsen, men en systemkritikk som vi støtter, sa kretsleder Lars Winsvold.

Jens Johan Hjort mente at det er en god idé å opprette et arbeidsutvalg som kan vitalisere representantskapet, og stemte derfor for.

Tror på vitalisering

– Jeg er glad for at det var tilstrekkelig flertall for å opprette et arbeidsutvalg. Da har vi fått det organisatoriske på plass for å styrke representantskapet og gjøre det til foreningens øverste organ, ikke bare i navnet, men også i gavnet, sier Brynjar Østgård til Advokatbladet.

Utviklingen videre vil i stor grad avhenge av hvem som blir valgt inn i arbeidsutvalget, mener han.

– Det utvalget som nå trer i funksjon vil nok være med å sette en standard, så det hviler et visst ansvar på deres skuldre. Jeg ønsker dem lykke til, og jeg har tro på en positiv vitalisering av representantskapet, sier Østgård.

Powered by Labrador CMS