Anders Brosveet i Elden, og Aslak Runde i Thallaug.

Disse opplyser - sjekk timeprisene i 45 advokatfirmaer 

I ett firma tilbys tjenester for tusenlappen; i andre kan prisen bli mer enn syv ganger så høy. Men mange opplyser ikke om pris på sine nettsider. - Det er viktig med åpenhet, sier managing partner i Thallaug. 

Publisert Sist oppdatert

Advokater som selger tjenester til forbrukerklienter skal, ifølge markedsføringsloven § 10 første ledd, informere om sine timepriser. 

«Den som i næringsvirksomhet selger varer, tjenester eller andre ytelser til forbrukere, skal så langt det er praktisk mulig informere om prisene, slik at de lett kan ses av kundene», heter det her.

Departmentet har gitt nærmere regler om gjennomføringen av plikten i  prisopplysningsforskriften.

Forskriften pålegger næringsdrivende å opplyse om fullstendige priser på de tjenestene som tilbys, samt å ha prisopplysningene tilgjengelig der «tjenesten vanligvis bestilles», jf. §§ 10 og 11. Der advokatfirmaet har en nettside, skal oppdatert prisliste gjøres tilgjengelig der.

§ 11. Prisliste og prisoppslag

Prisopplysning skal gis ved lett synlig prisoppslag eller ved prisliste lagt frem på det stedet tjenesten vanligvis bestilles. Har den næringsdrivende hjemmeside på internett, skal oppdatert prisliste også fremgå av hjemmesiden.

Prisliste og prisoppslag skal, så langt det er praktisk mulig, inneholde opplysninger om den næringsdrivendes betalingsbetingelser.

Fra forskrift om prisopplysninger mv. for varer og tjenester

Men det gjøres unntak for opplysningsplikten i de tilfeller der opplysning ikke er «praktisk mulig». Dersom så er tilfelle, skal advokaten eller firmaet i stedet opplyse om hvordan prisen for den aktuell tjeneste beregnes, jf. § 10 fjerde ledd.

To av tre uten prisinformasjon

Advokatbladet har gjennomgått nettsidene til landets 120 største advokatfirmaer, basert på omsetning (2022). 

Gjennomgående viser det seg at firmaene enten ikke har noen form for forbrukeroppdrag, eller at det ikke er «praktisk mulig» å drive prisopplysning.

Blant firmaene vi har gjennomgått, har vi funnet 45 advokatfirmaer som opplyser om pris på sine tjenester.

Se hele oversikten over samtlige firmaer nederst i saken!

Blant disse er det Føyen som opererer med den høyeste veiledende timeprisen. Prisene ligger i intervallet fra 2300 til 6200 kroner, uten merverdiavgift. For næringsdrivende er det pris etter nærmere avtale.

Hjort har, med 5200 kroner, den nest høyeste veiledende timeprisen vi har funnet offentliggjort. På plassen bak finner vi Fend. Deres dyreste tjenester er på fem tusen kroner blank. En høyeste timepris på 5000 kroner gjelder også Elden og Garmann Mitchell. Også for disse firmaene er det andre priser etter avtale for næringsdrivende. 

Den laveste mulige timeprisen blant de firmaene vi har sett på, er det Harris og Thallaug som tilbyr. Denne gjelder for enkelte av firmaenes advokatfullmektiger. Før påslag av merverdiavgift, er timeprisen 1100 kroner.

- Glipp

Advokatbladet har snakket med flere av firmaene som ikke opplyser om priser på sine sider, og spurt hvorfor. Blant firmaene vi tok kontakt med, var Elden. Her berodde manglende prisopplysning på en glipp.

- Siden må ha falt ut. Det ser ut til å ha skjedd da vi lanserte nye nettsider i fjor, sier managing partner, Anders Brosveet.

Priser og betingelser er nå lagt tilgjengelig igjen på siden til Elden. For forbrukerklienter ligger de veiledende timepriser i intervallet 1800 kr til 5000 kr, uten merverdiavgift. Konkrete timepriser avtales ved etableringen av det enkelte oppdrag. 

- Vi har alltid vært åpne

Ett av advokatfirmaene som befinner seg på listen, er nevnte Lillehammer-baserte Thallaug. Firmaet har faste filialer på Gjøvik og i Brumunddal, og yter juridisk bistand innenfor nesten alle rettsområder. Timeprisen varierer fra 1100 kroner for advokatfullmektiger til 3300 kroner for partnere. 

Managing partner Aslak Runde forteller at Thallaug alltid har forholdt seg til at prisene skal opplyses. Firmaet har derfor lenge hatt hatt oppslag både i lokalene og på hjemmesider. 

- Vi har alltid vært åpne på priser og vilkår, slik at klientene kan gjøre seg kjent med betingelsene før de engasjerer oss, sier han. 

- Selv om advokattjenester i økende grad prises løsrevet fra timeforbruk, er dette fremdeles den vanligste måte å beregne salær på. Det er derfor viktig for klientene våre å kjenne timeprisene, og det gjelder særlig prisopplysning overfor forbrukere, sier Runde. 

- Vanskelig å operere med fastpris

Managing partner i Osloadvokatene, Arne Heiestad, forstår at det er vanskelig for flere klienter å vite hva advokattjenester koster på forhånd. Firmaet har flere forbrukere som klienter, og opplyser derfor om sine priser.

- Timeprisen vil i seg selv gi klienten litt informasjon og veiledning. Men sakene og klientene er så forskjellige at det er vanskelig å operere med noen form for fastpris, sier han.

Pålagt å gi skriftlig tilbud hvis klienten ber om det

Advokatforeningen informerer om prisopplysningsforskriften på sine hjemmesider (krever innlogging), og viser til at alle priser det opplyses om, ifølge forskriften § 3, skal inkludere merverdiavgift og offentlige avgifter.

«Det er viktig å merke seg at prisopplysning skal gis ved lett synlig prisoppslag eller ved prisliste som er lagt frem på det stedet tjenesten vanligvis bestilles. Dersom du/advokatvirksomheten har en hjemmeside, skal hjemmesiden ha en prisliste, jf. forskriften § 11 første ledd. Prisliste og prisoppslag skal, så langt det er praktisk mulig, inneholde opplysninger om advokatfirmaets betalingsbetingelser», skriver Advokatforeningen.

Nedenfor ser du listen over advokatfirmaene som opplyser om sine veiledende timepriser på sine nettsider. Minstebelastning ved hver arbeidsøkt varierer, og alle beløp er ekskludert merverdiavgift. 

Gjennomgående tar firmaene forbehold om at det gjelder egne priser for næringsdrivende kunder. Intervallene starter gjerne med advokatfullmektigene. Deretter følger ansatte advokater og senioradvokater med videre. Prisen på partner-tjenestene er gjerne gjenspeilet av den høyeste timeprisen. 

Disse firmaene har offentlige timepriser

Firma Timepris i kroner Sted
1Føyen2300 til 6200Oslo
2Hjort2500 til 5200Oslo
3Fend2000 til 5000Oslo
4Garmann Mitchell2400 til 5000Oslo/Bergen
5Elden1800 til 5000Oslo/Bergen/Stavanger/Tromsø/Haugesund/Sandefjord+
6Helmr2400 til 4900Oslo
7Dalan1600 til 4500Oslo
8Pretor2000 til 4500Trondheim
9Ryger1950 til 4200Bergen/Stavanger
10Rime2000 til 4200Oslo
11Codex2450 til 4100Oslo/Trondheim/Tromsø
12Magnus Legal2400 til 4000Oslo/Bergen/Trondheim/Stavanger
13Osloadvokatene2200 til 4000Oslo
14Rogstad2000 til 4000Oslo
15Mageli2000 til 4000Oslo
16Bjerkan Stav1800 til 3800Trondheim
17Harris1100 til 3600Bergen/Førde/Norheimsund
18Lippestad, Andersen & Bache-Wiig1600 til 3600Oslo/Halden
19Adviso2280 til 3600Ålesund
20Aurlien Vordahl & Co2300 til 3500Oslo/Drøbak
21Kyrre1900 til 3500Bergen
22Wahl-Larsen2000 til 3500Oslo
23Advokatfirmaet Nicolaisen1900 til 3400Oslo/Jessheim/Bekkestua/Råholt
24Bull2400 til 3380Oslo
25Thallaug1100 til 3300Lillehammer
26Salomon Johansen1900 til 3300Oslo
27Judicia1300 til 3200Ålesund
28Langseth1500 til 3200Oslo
29Rekve Pleym1600 til 3100Tromsø
30Wigemyr1500 til 3000Oslo
31Stiegler1700 til 3000Bergen
32Ness Lundin1121 til 3000Oslo/Tromsø/Haugesund/Lillestrøm
33HBL2000 til 3000Tønsberg
34Alver1180 til 3000Gjøvik/Lillehammer
35Legalis1932 til 2240Oslo
36Ytterbøl1800 til 2800Fredrikstad
37Eurojuris Haugesund1300 til 2750Haugesund
38Danielsen2300 til 2700Oslo
39Adnor1900 til 2700Trondheim
40Dehn1500 til 2500Sandvika
41Dietrichson1200 til 2500Oslo
42Tofte Hald1900 til 2300Kristiansand
43Legal242300Oslo
44Angell2200Bodø
45Storrvik1200 til 2000Oslo

*Det tas forbehold om eventuelle feil.

Powered by Labrador CMS