ADVOKAT-SOMMER

Advokat Bjørn Hovstad på Støren i Trøndelag.

Forretningsadvokatfirma fra Oslo krevde 2 millioner kroner, Støren-advokat fakturerte 240.000

Advokat Bjørn Hovstad fra Trøndelag krevde betydelig mindre i salær for sitt arbeid med skifer-striden i Oslo tingrett enn motparten, som tapte saken om Nasjonalmuseet på to av tre punkter.

Publisert Sist oppdatert

STØREN: I 2015 kunne Oppdal Sten juble over å vinne anbudet fra Statsbygg for levering av mer enn 22.000 kvadratmeter skifer til fasaden på det nye Nasjonalmuseet i Oslo. I midten av juni var det duket for en kjærkommen åpning av museet, men veien dit var alt annet enn enkel for den lille hjørnestensbedriften på Oppdal.

Statsbygg inngikk i 2015 en hovedleverandøravtale med tyske Hofmann Naturstein, som fikk skiferblokker levert fra steinbruddet på Oppdal for kutting, tilpasning og polering. Avtalen mellom det tyske selskapet og underleverandøren Oppdal Sten gikk knirkefritt til å begynne med, men da kontrakten måtte justeres som følge av en rekke tilleggsordrer, forsinkelser og omstillinger i produksjonsarbeidet, slo idyllen sprekker.

Det nye Nasjonalmuseet ved Aker Brygge i Oslo.

Oppdal Sten krevde nær 4,5 millioner kroner i pristillegg, og Statsbygg aksepterte og betalte. Pengene ble sendt til Tyskland, men nådde ikke frem til den norske råvareleverandøren. I vår løftet Oppdal Sten saken for Oslo tingrett.

Det var Finansavisen som først omtalte saken.

Reagerer på timepris-kontraster

Firmaet har hele veien fått advokatbistand av Bjørn Hovstad, som driver advokatvirksomhet for seg selv på tettstedet Støren i Trøndelag. I tingretten ble tyske Hofmann Naturstein dømt til å betale nesten 3,5 millioner til Oppdal Sten, som fikk medhold i to av sine tre hovedkrav. Dommen er rettskraftig.

For arbeidet med saken krevde Hovstad 240.000 kroner i honorar. Motpartens saksomkostninger endte på over to millioner kroner, etter bistand fra det Oslo-baserte advokatfirmaet Grette.

Advokatbladet møter Hovstad på kontoret hans som ligger i kanten av en stor åker i Støren sentrum, omtrent fem mil sør for Trondheim.

– Jeg tok 2000 kroner i timepris, som er slags middelpris her i området. Grette tok vel nesten det dobbelte, og det er jo relativt mye for en fullmektig, vil jeg påstå.

Bjørn Hovstad (65)

  • Opprinnelig fra: Singsås
  • Fagområde: Allmennpraktiserende, men med en betydelig overvekt av saker innen fast eiendom
  • Antall timer på jobb i uken: Jobber ganske normale uker, men driver et lite gårdsbruk og har ulike styreverv på siden
  • Champagne eller øl? Øl

Forskjell på klientmassene

Selv fakturerte han for 120 timers arbeid, mens Grette hadde ført 583 timer på saken.

– Min klientmasse består stort sett av privatpersoner, bønder og småbedrifter som holder til i distriktene, og som typisk ikke har en betalingsevne som gjør dem i stand til å betale dyre dommer for advokatbistand. Dette må jeg forholde meg til når jeg setter satsen for jobben jeg gjør.

– I tillegg har jeg nok også brukt litt mindre tid enn det en del andre ville gjort, ettersom jeg kjenner oppdalsfirmaet fra før. De hadde selv gjennomgått mye av detaljene og plukket ut de mest relevante tallene på forhånd, så det sparte jeg litt tid på. For motpartens del kan det nok også ha vært både språk- og avstandsutfordringer i bildet som gjør arbeidet mer tidkrevende, forklarer Hovstad.

– Faktureringsgraden gjenspeiler forretningsmodellen

Det er likevel ikke til å komme fra at kostnadsnivået i Oslo står i sterk kontrast til det som er vanlig utenfor byene, innvender han.

– I dag er det jo vanlig med en forretningsmodell der partnerne i firmaet ønsker å tjene mest mulig på det de ansatte gjør, og disse økonomiske ambisjonene vil naturligvis gjenspeiles i faktureringsgraden på timene.

– Men likevel, hvis en fullmektig jobber seks hundre timer med en sak, og ordinær arbeidstid er fra 08 til 16, må vedkommende sitte kun med denne saken hver eneste dag i tre-fire måneder for å komme i mål. Det høres jo ikke helt tilforlatelig ut, spør du meg.

Grette ønsker ikke å kommentere saken.

Hovstads kontor-utsikt på Støren.

Prosederte sak for Høyesterett

– Så over til noen av våre faste sommerspørsmål. På hvilket fagområde bør rettstilstanden endres fortest mulig?
– Jeg mener at rettssikkerheten klart har blitt svekket på visse områder som tidligere var underlagt domstolskontroll, men som i dag er underlagt det offentlige byråkratiet. Ulike offentlige organer som for eksempel kommuner og tilsyn av forskjellig slag, har fått hjemmel til å ilegge administrative sanksjoner – store gebyrer og tvangsmulkt, blant annet. Denne byråkratiseringen er ikke betryggende, og fullmaktene som gis er tidvis altfor vide, synes jeg.

– Har du en spesiell sak eller begivenhet i løpet av din karriere som har gjort særlig inntrykk på deg?
– Det er egentlig flere, og de har nok vært spesielle på hver sin måte og av forskjellige årsaker. Jeg har vært i lagmannsretten langt over hundre ganger, men har sjeldent saker der klientene er villige til å ta den økonomiske risikoen som følger med en anke til øverste instans. I 2013 hadde jeg derimot en sak om åndsverkloven som gikk helt til Høyesterett, og det var en veldig spennende opplevelse. Motpartens juridiske utdrag var på 800 sider, og halvparten var skrevet på svensk, dansk, tysk og engelsk!

Bjørn Hovstads favoritter

  • Advokat-kjendis: Jeg hadde stor sans for Tor Erling Staff som i sin tid var svært dyktig innen strafferetten, og flink til å holde seg til prinsippene.
  • TV-serie: Jeg er glad i Debatten og Eides Språksjov. Kompani Lauritzen har jeg også fulgt litt med på.
  • Artist: Jeg tar som regel til takke med det som serveres på radio – hvis det er dekning med DAB, da! Jeg hører oftest på NRK P1 og P+, men også lokalradioen og Radio E6.

– Er det noe du skulle ønske at du hadde gjort annerledes i løpet av karrieren?
– Det er det nok helt sikkert, men det kommer ikke så mye positivt av å skulle dvele ved hva man kunne gjort eller burde gjort. På mange måter hadde man kanskje hatt det bedre av å jobbe som byråkrat, og slått seg til ro i en bestemt faglig bås. Det å drive selvstendig i et enkeltmannsforetak, med det ansvaret og den risikoen det medfører, kan til tider være veldig stressende.

– Putin fortjener en ikke helt alminnelig dukkert

– Hvem fortjener en ufrivillig dukkert?
– Det hender jo at man lirer av seg noen navn i frustrasjon, men det er vel egentlig ingen som jeg til stadighet irriterer meg over. Jeg kunne jo selvsagt nevnt Putin, men da ville det selvsagt ikke vært tilstrekkelig med en alminnelig dukkert. Vi måtte i så fall hatt noen spesielle krav til varigheten av dukkerten, og til hvilket flytende medium vi skulle brukt, haha!

– Hva gir deg glede og motivasjon i hverdagen?
– Det varierer veldig, i den grad det eksisterer. Nei, da! Innimellom kan det være frustrerende og enerverende å ha så mye å gjøre, men da hjelper det at jeg driver på med så mye forskjellig. Det kan være både teoretisk og fysisk, og det er alltid inspirerende når jeg lærer nye ting og faktisk har mulighet til å utrette noe.

– Jeg var lenge aktiv i lokalpolitikken, og da lærte jeg for eksempel mye om enkelte deler av samfunnet som jeg selv ikke hadde noe særlig tilknytning til fra før. Men like fullt: Det varierte interessefeltet mitt gjør jo at jeg opparbeider en hel del unyttig kunnskap også da.

– Da er du sikkert god i quiz?

– Tja, jeg bruker å prestere habilt på quizen i Adresseavisen, i alle fall!

Hovstad utenfor kontoret på Støren.

Kritisk til ukritisk effektivisering i bransjen

– Hvordan blir fremtidens arbeidsliv i advokatbransjen?
– Det er helt åpenbart at vi kommer til å få flere effektiviseringsmekanismer med det tempoet vi har på den teknologiske utviklingen i dag. Det blir nok flere standardiserte løsninger, tror jeg. Dette kan være positivt, men jeg mener samtidig at det er viktig å ha en kritisk sans til denne effektiviseringen også.

– I stedet for å starte med et blant ark, starter man gjerne med et standardskjema som ikke nødvendigvis behøver å passe så godt i den konkrete situasjonen man jobber med. Da er det viktig at tempojaget ikke går til hodet på deg, og at du greier å gjøre egne og tilpassede vurderinger. En skiftenøkkel er et utmerket verktøy, men den fungerer ikke nødvendigvis så bra hvis oppgaven er å slå inn en spiker!

– Hvor går årets sommerferie?
– Jeg vet ikke om det blir noe særlig sommerferie på meg, egentlig. Jeg har dyr på gården som skal mates og passes på, så jeg kan sjeldent stikke av så veldig langt. Trønder-sommer kan absolutt være trivelig det også, da!

Powered by Labrador CMS