Jørn Sigurd Maurud.

Riksadvokaten har flere ganger varslet justisministeren om konsekvensene av streiken

- Det er svært beklagelig at den går utover etterforskningen av flere alvorlige straffesaker, sier Jørn Sigurd Maurud. 

Publisert Sist oppdatert

Straks er det to måneder siden Advokatforeningen på ny gikk ut i streik for økt rettshjelpssats. 

Først ut var de såkalte skyggeadvokatene som benyttes i saker av PST og Etterretningstjenesten (E-tjenesten), samt advokater som benyttes av politiet i saker om kommunikasjonskontroll. Mens streiken som rammet de hemmelige tjenestene er avsluttet, fortsetter aksjonen i KK-sakene. 

Advokataksjonen har fått konsekvenser for etterforskingen av flere alvorlige straffesaker, forteller riksadvokat Jørn Sigurd Maurud. 

- Dels ved at avhør av barn ved enkelte Barnehus ikke har kunnet skje som planlagt, dels ved at politiets begjæringer om skjulte etterforskingsmetoder ikke har blitt behandlet av domstolene. Dette er svært beklagelig, sier han til Advokatbladet. 

Rapporterer konsekvenser til departementet

Samtidig innebærer dispensasjonsordningen at en del saker som i utgangspunktet er omfattet av aksjonen, likevel har blitt behandlet, fortsetter riksadvokaten. 

- Isolert sett er dette bra, men det er samtidig meget utilfredsstillende at dispensasjonsutvalgene kan påvirke hvilke straffesaker som blir prioritert.

Fremdeles avviser justisminister Emilie E. Mehl at hun har brutt avtalen med advokatene om å sørge for å en bærekraftig utvikling av rettshjelpssatsen. Riksadvokaten har i flere omganger rapportert til Justis- og beredskapsdepartementet om konsekvensene av aksjonen. 

- Vi vil etter planen rapportere igjen i inneværende uke, sier han. 

- Regjeringens ansvar

Nylig iverksatte sakkyndige psykologer i barnesaker en egen aksjon med mål om å øke de offentlige satsene, hvor de nekter å påta seg samtlige oppdrag etter barneloven og barnevernloven for alle landets lagmannsretter.

Siden starten av april har advokatstreiken også inkludert bistandsadvokater som tar oppdrag for barnehusene i en rekke byer, slik som Tromsø, Bodø, Trondheim og Oslo. 

- Jeg opplever at alle de faste bistandsadvokatene i Oslo står samlet bak streiken. De er forberedt på å holde det gående inntil regjeringen kommer oss i møte med en bærekraftig rettshjelpssats, i tråd med anbefalingene fra salærrådet. De er lei av at regjeringen tar oss for gitt, sier representant for bistandsadvokatene i Oslo, Sverre Ulstrup. 

- Det er selvsagt beklagelig at bistandsadvokatenes aksjon rammer etterforskningen av straffesaker der barn er fornærmet i alvorlige straffesaker, men det er regjeringens ansvar å sørge for en rettshjelpssats som gjør at advokater kan påta seg slike oppdrag, som sikrer barna rettsikkerhet. 

Fra denne uken omfatter aksjonen i tillegg Barnehuset i Bergen.

Uunngåelige konsekvenser

Kjetil Ottesen, representant for bistandsadvokatene i Bergen, mener det er viktig at streiken er målrettet og av en slik karakter at det blir nødvendig for Justis- og beredskapsdepartementet å ta stilling til Advokatforeningens krav.

- Min oppfatning er at advokatene i Bergen mener streik er viktig og riktig, sier han. 

- Jeg vil tro det vanskelig for mennesker utenfor justissektoren å ha en formening om en selvstendig næringsdrivendes advokat hverdag og arbeidsvilkår. Samtidig er nok de fleste opptatt av at fri rettshjelp skal være et fungerende system og av en slik art at advokater kan ta på seg slike saker. Mitt inntrykk er at de fleste innen det juridiske virket har forståelse for streiken og at fri rettshjelp skal kunne være en fungerende ordning både for klienter og advokater.

I likhet med Sverre Ulstrup mener Ottesen at det regjeringens ansvar å sørge for en bærekraftig rettshjelpsordning. 

- Det ligger generelt i streikens natur at det får konsekvenser når den avholdes. For advokater som jobber med fri rettshjelp, vil det omtrent alltid være svakerestilte som rammes hvis det streikes. Dette er uungåelig. Det er nettopp derfor fri rettshjelp er viktig og at rettshjelpssatsen må styrkes. Det er viktig at departement skjønner at for å hjelpe vanskeligstilte, herunder barn og overgrepsutsatte, er det viktig at salærsatsen er konkurransedyktig slik at ikke ordningen utvannes og nedprioriteres av gode advokater.

Powered by Labrador CMS