Riksadvokat Tor Aksel Busch er vinner av årets Rettssikkerhetspris:

Hedres for sin jobb for rettsstaten

- Unikt å ha en øverste leder for påtalemyndigheten som så ofte har vært tungen på vektskålen for å få gjennomslag for rettssikkerhetsprinsipper, og en human strafferettstenkning, påpeker juryen.

Publisert Sist oppdatert

Riksadvokat Tor Aksel Busch er vinner av Juristforbundets rettssikkerhetspris for 2019. Busch, som har vært riksadvokat siden 1997 og går av senere i høst, vinner prisen på bakgrunn av blant annet følgende:

  • Som riksadvokat har han løftet fram bekjempelse av hatkriminalitet og netthets mot politikere.
  • Hans klare anbefaling om å avskaffe juryordningen begrunnet i rettssikkerheten, og domfeltes og rettstatens behov for begrunnelse
  • Fokuset på vold i nære relasjoner og overgangen fra politiets forenklede behandling til å gjøre dette til prioriterte saker for påtalemyndigheten.
  • Balansegangen mellom sikkerhet og frihet og påminnelsen av politikere om nettopp den når de selv har presset på for å fremstå som «handlekraftige».

Hans gjentatte påminnelser om og forklaringer av straffens formål og virkeområde, herunder betydningen av proporsjonalitet og faren for politisk undergraving av vår tradisjon for en human strafferettspleie ved rop om høyere straffer som løsning på kriminalitetsutfordringer.

Kritisk blikk

Juryen omtaler det som unikt å ha en øverste leder for påtalemyndigheten som så ofte har vært tungen på vektskålen for å få gjennomslag for rettssikkerhetsprinsipper og en human strafferettstenkning.

«Denne rollen er ikke blitt mindre viktig i en tid der liberale rettsstatsidealer står under press fra flere kanter. At han også har beholdt et kritisk blikk på egen etat, endog på sine egne personlige profesjonsbeslutninger, understreker oppriktigheten i hans engasjement. En slik evne og vilje til å beholde et kritisk blikk også på seg selv og sin rolle er ofte mangelvare hos våre makthavere».

Les hele juryens begrunnelse her!

Rekordmange nominerte
Det har ifølge Juristforbundet aldri vært flere nominerte enn i år. Likevel var juryen samstemte om årets vinner.

Prisen deles ut på Rettssikkerhetskonferansen 16. oktober i Gamle Logen, Oslo.

Rettssikkerhetsprisens jury har i år bestått av Jon Wessel-Aas (leder), Anine Kierulf, Anders Anundsen, Eirin Eikefjord og Susann Funderud Skogvang.

Powered by Labrador CMS