MDG vil øke pengebruken kraftig på rettshjelp.

MDG vil øke salærsatsen med 238 kroner

MDG mener det er helt avgjørende for alles rettssikkerhet og for tilliten til hverandre i samfunnet at flere får muligheter for å få prøvd sakene sine. Partiet setter av én milliard kroner til en rettshjelpsreform i sitt alternative statsbudsjett for 2022.

Publisert Sist oppdatert

«Vi bidrar til en mer bærekraftig rettshjelp, og en bedre hverdag for advokater som gir fri rettshjelp, ved å øke rettshjelpssatsen med 238 kroner, i motsetning til Støre-regjeringen som øker med 22 kroner », heter det i MDG i sitt alternative statsbudsjett for 2022.

Det er fire punkter milliarden i hovedsak går med til;

  • 300 millioner kroner til å starte en utvidelse av dekningsgraden for dagens rettshjelpsordning fra 9 til 25 prosent av befolkningen over to år. Første året utvides ordningen til å nå 15 prosent av befolkningen.
  • 353 millioner kroner som skal bidra til en mer bærekraftig rettshjelp, og en bedre hverdag for advokater som gir fri rettshjelp, ved å øke rettshjelpssatsen med 238 kroner, i motsetning til Støre-regjeringen som øker med 22 kroner.
  • 170 millioner kroner til å innføre et førstelinjerettshjelpstilbud over hele landet.
  • 200 millioner kroner til å utvide fri rettshjelpsordningen til å omfatte arbeidsrett, gjeldsrett, husleierett, straffegjennomføringsrett, utlendingsrett (herunder også familiegjenforening), saker om helsehjelp og sosiale ytelser, og vi innfører fri rettshjelp til barn i UNE-saker.

    «Dagens tilbud av fri rettshjelp er svært begrenset og gjør at det ofte er størrelsen på lommeboka di eller nettverket ditt som avgjør rettssikkerheten din. Etter at inntektsgrensene for behovsprøvet rettshjelp har stått stille siden 2009, økte Solberg-regjeringen inntektsgrensen med 10%, likevel gir dette kun 9% av befolkningen rett til fri rettshjelp. Dermed er det svært mange med lav inntekt og vanskelig livssituasjon som likevel tjener for mye til å få rettssikkerheten sin ivaretatt. I tillegg er timene og lønnen som er satt av til advokathjelp så lav, at mange flinke advokater ikke vil ta saker med fri rettshjelp eller får for dårlig tid til å gjøre en anstendig jobb», heter det i forslaget.
Powered by Labrador CMS