En mann er av Oslo politidistrikt tiltalt for ulovlig rettshjelpsvirksomhet.
En mann er av Oslo politidistrikt tiltalt for ulovlig rettshjelpsvirksomhet.

Mistet tillatelse til å drive rettshjelp, men gikk likevel i retten som prosessfullmektig

Nå må mannen i 70-årene selv innta tiltalebenken.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge tiltalen ble mannen tatt ut av Tilsynsrådets register over praktiserende rettshjelpere etter å ha meldt opphør av virksomhet i juni 2017. Samme år ble også hans tillatelse til å yte nettopp rettshjelp tilbakekalt av Advokatbevillingsnemnden.

Likevel skal mannen, som er bosatt i Spania, blant annet ha opptrådt som prosessfullmektig for et par fra Kristiansand. Han skal også ha bistått en mann fra Romsdal.

Nå er han tiltalt etter straffeloven § 167 «for å ha utøvd et yrke eller en virksomhet uten å ha en nødvendig offentlig tillatelse eller autorisasjon, eller uriktig utgitt seg for å ha dette», samt etter domstolloven § 234 første ledd, jf. § 218 «for å ha ytt rettshjelp uten å ha rett til det.»

Det var avisen Tidens Krav (krever innlogging) som først omtalte saken.

«(...) ga han uriktig uttrykk for å ha rettshjelpsautorisasjon»

I tiltalen heter det at mannen gjennom to ulike selskaper skal ha utøvet rettshjelpsvirksomhet og/eller inkassovirksomhet mot vederlag «på vegne av flere kunder, blandt annet ved å bistå i forbindelse med med innkrevning av pengekrav samt tvangsfullbyrdelse av pengekrav og ved en rekke tilfeller opptre som prosessfullmektig overfor namsmann og/eller domstoler, til tross for at han ikke hadde nødvendig bevilling eller tilsvarende tillatelse til dette.»

«I en rekke dokumenter samt i korrespondanse med kunder og/eller offentlige myndighetsorganer ga han uriktig uttrykk for å ha rettshjelpsautorisasjon», kan man lese videre.

Mannen skal blant annet ha markert både dokumenter og korrespondanse med «Norsk rettshjelpsautorisasjon utstedt i 1985. Pensjonert rettshjelper».

Omfattende bistand

Ved flere tilfeller skal mannen ha opptrådt som prosessfullmektig for paret fra Kristiansand.

«Bistanden omfattet blant annet at han helt eller delvis mot vederlag ved en rekke tilfeller opptrådte som prosessfullmektig på vegne av NN og NN ved inngivelse av arrestbegjæring, begjæringer om utlegg, prosesskriv, klager, samt begjæringer om tvangsdekning til Namsfogden i Oslo, Namsmannen i Oslo og til Oslo byfogdembete.»

Han skal også ha opptrådt som prosessfullmektig på vegne av Romsdal-mannen ved inngivelse av to prosesskriv til lagmannsretten.

Powered by Labrador CMS