Foreslår at egenandelen for fri rettshjelp skal variere fra én til 99 prosent

Størrelsen på egenandelen skal avhenge av inntekt og betalingsevne, ifølge regjeringen. Har du en inntekt tilsvarende 5G, kan du ende opp med å måtte betale 99 prosent av advokatutgiftene.

Publisert Sist oppdatert

I begynnelsen av juni sendte regjeringen på høring et forslag til ny rettshjelpsforskrift, som skal supplere rettshjelpsloven som i høst ble enstemmig vedtatt på Stortinget.

«Rettshjelputvalgets flertall foreslo i sin utredning at egenandelene skulle være på mellom 5 prosent og 75 prosent av de samlede rettshjelputgiftene», heter det i høringsnotatet fra justis- og beredskapsdepartementet.

Departementet foreslår i stedet å senke egenandelen til bare én prosent for de med lavest inntekt, men øke den for de med høyest. Helt opp til 99 prosent.

«Departementets forslag innebærer at forskjellen mellom det å akkurat falle innenfor og akkurat falle utenfor ordningen blir mindre, sammenlignet med Rettshjelputvalgets flertalls forslag.»

Økonomisk behovsprøving 

Med loven ble det innført en modell med økonomisk behovsprøving som skal avgjøre om en sak faller innenfor ordningen for fri rettshjelp eller ikke, og hvor mye man eventuelt må betale i egenandel for den hjelpen man får.

Prinsippet bak modellen er at størrelsen på egenandelen som rettshjelpsmottakeren skal betale, vil avhenge av personens betalingsevne. På denne måten vil den økonomiske belastningen være tilpasset den enkeltes privatøkonomi: Jo lavere betalingsevne, jo mindre egenandel. 

Forskriften som nå er sendt på høring, tar sikte på å gi en mer detaljert regulering av hvordan denne betalingsevnen og egenandelen skal fastsettes i hvert enkelt tilfelle.

Kun egenandel på advokatutgifter

Etter endringene skal rettshjelpmottakeren betale egenandel av advokatens salær og godtgjøring for advokatens nødvendige reiseutgifter og reisefravær. 

Det skal ikke betales egenandel av for eksempel utgifter til tolk, sakkyndig og merverdiavgifter. Ei heller foreslås det egenandel på MVA-utgifter.

«For å gjøre det enklere for rettshjelpsmottakeren å finne ut hvor mye den må betale i egenandel, vil departementet få på plass en digital rettshjelpskalkulator. Dersom mottakerens økonomi bli redusert med 20 prosent eller mer i tiden vedkommende mottar rettshjelp, kan det åpnes for at mottakerne få vurdert egenandelsprosenten på nytt», skriver departementet. 

Powered by Labrador CMS