Advokat Kjetil Nilsen i Alta.

Opplever at sin yrkesgruppe blir mistenkeliggjort av regjeringen

Regjeringen har fremmet forslag om endringer i salærforskriften og i metoden for beregning av reisetid for de som påtar seg oppdrag på offentlig rettshjelpssats. Flere advokater reagerer, og SV oppfordrer til snuoperasjon.

Publisert Sist oppdatert

Denne uka sendte Justisdepartementet forslag til endringer i salærforskriften ut på høring. Et av forslagene knytter seg til reisefraværet i § 8, og metoden for beregning av reisetid i forbindelse med rettsmøter og lignende oppdrag. 

I dag gir forskriften et salær tilsvarende 0,7 ganger den offentlige salærsatsen for reiser som har en varighet på mer enn 30 minutter.

Nå ønsker departementet å presisere ordlyden i lovteksten, ved å foreta en begrepsendring fra «reisetid» til «tid brukt på reise». Dette for å tydeliggjøre sin tolkning av bestemmelsen om at det kun er den tiden som faktisk brukes på reise som omfattes, og ikke tiden som eventuelt måtte gjenstå fra man ankommer stedet hvor oppdraget skal holdes, og til oppdraget begynner. 

Eksempel som illustrerer departementets beregningsmetode:

«Dersom den salærberettigede forlater kontoret sitt kl. 8.15 og er fremme ved inngangen til domstolen kl. 8.40 er denne «reisetiden» 25 minutter og gir ikke rett til reisefravær. Vedkommende får heller ikke dekket «annet fravær», da tiden fra kl. 8.40 til 9.00 er mindre enn 30 minutter. Dersom det eneste aktuelle transportmiddelet medfører at vedkommende ankommer domstolen kl. 8.20 kan vedkommende få dekket 40 minutter som "annet fravær" (med mindre tiden brukes til salærberettiget arbeid som kan føres på en sak).»

Kilde: Justisdepartementets høringsnotat

Særlig blant advokatene som påtar seg oppdrag betalt etter offentlig sats, og som er bosatt på steder som krever en del reising i forbindelse med jobb, har forslaget skapt reaksjoner. 

- Jeg blir oppgitt og lei meg. Sittende regjering viser ingen forståelse for hvordan den reelle verden fungerer, og mistenkeliggjør oss som jobber på oppdrag fra det offentlige, sier den Alta-baserte advokaten Kjetil Nilsen.

- Oppleves som et takk-for-sist-forslag

Nilsen arbeider hovedsakelig som forsvarer og bistandsadvokat, og driver for seg selv i et fylke hvor avstandene mellom oppdragsstedene er store. 

Kjetil Nilsen.

- Om dette går gjennom, så må man altså planlegge reisen ned i minste detalj og satse på optimale reiseforhold for at vi ikke skal tape ytterligere på å jobbe for staten. Om vi møter på uvær, stengte fjelloverganger eller andre uforutsette ting, så må retten også akseptere at vi ankommer for sent, sier han.

I lys av Advokatforeningens pågående aksjon for økt rettshjelpssats, oppleves skuffelsen over forslaget desto større, forklarer Nilsen.

- Forslaget bærer preg av at de ikke verdsetter den innsatsen advokater på offentlig salærsats gjør for rettssikkerheten. Jeg klarer ikke unngå å tenke at dette også er et takk-for-sist-forslag som følge av advokatstreiken.

- Jeg har jobbet som forsvarsadvokat i 10-15 år nå, og regjeringens holdning gjør at jeg mister motivasjon, erkjenner han.

Jeg ser at regjeringen er forholdsvis rask på banen for å få endret og presisert reglene i dette tilfellet, men like rask er den ikke når det handler om å få reisefraværet tilbake til full sats. Dette til tross for undersøkelser som viser at lavere sats på reise er et lite egnet tiltak som spesielt rammer advokater i distriktene.

Trude Marie Wold, advokat på Sortland og avtroppende nestleder i Advokatforeningen

SV: - Det er ingen skam å snu

Andreas Sjalg Unneland (SV). Ryggen tilhører justisminister Emilie Mehl (Sp)

Heller ikke Andreas Sjalg Unneland, justispolitisk talsperson i SV, er begeistret over forslaget fra regjeringspartiene Ap og Sp.

- Jeg sliter med å forstå dette forslaget. Det virker som regjeringen vil gjøre et grep som gir ubetydelige innsparinger for staten, men som betyr mye i livet til dem som trenger hjelp fra en advokat. Det bidrar til å skape et bilde av at man ikke forstår og anerkjenner den krevende arbeidssituasjonen for bistands- og forsvarsadvokater, sier Unneland.

Han håper regjeringen velger å trekke forslaget. 

- Min oppfordring til Mehl er at det er ingen skam å snu. Dette forslaget håper jeg blir lagt i skuffen, sier han.

Fristen for å sende inn høringssvar er satt til 26. august 2024, opplyser regjeringen.

Rett24 omtalte høringen og Justisdepartementets forslag først.

Powered by Labrador CMS