Sverre Bromander, Mette Yvonne Larsen og Jon Wessel-Aas.

Advokatstreiken: - Har behandlet flere hundre dispensasjonssøknader 

- Oppslutningen om streiken er helt unik, sier Forsvarergruppens leder. Hun varsler at streiken i kk-sakene kan bli utvidet til hele landet. Sverre Bromander i Juristforbundet gir advokatene full støtte.

Publisert Sist oppdatert

Da representantskapet hadde sitt årlige møte i månedsskiftet mai-juni, stod advokatstreiken på dagsordenen.

Representantskapet er Advokatforeningens øverste organ, og har representanter fra alle foreningens nitten kretser.

Mette Yvonne Larsen fortalte om et stort engasjement for aksjonen.

- Siden jeg ble valgt som leder av Forsvarergruppen i fjor høst, har rundt to hundre advokater streiket samtidig. De har vist en lojalitet og et engasjement som er imponerende. Det gjøres svært mye gratisarbeid av dem som står i streiken, og av dispensasjonsutvalget. De har behandlet hundrevis av søknader, sa Larsen.

- Gitt dispensasjon ved fare for liv og helse

Marte Svarstad Brodtkorb, leder av arbeidsutvalget i representantskapet, sitter i dispensasjonsutvalget.

Det skal mye til før utvalget gir dispensasjon, fortalte hun.

- Vi har gitt dispensasjon der det har vært fare for liv og helse, og i noen store, internasjonale aksjoner som pågår. Men vi sier stort sett nei til alt. Det som er fint, er at alle støtter oss. Dette merker både Kripos og Oslo politikammer, sa Brodtkorb.

Grunnlaget for sympatien ble lagt i den forrige aksjonen, uttrykte Line Karlsvik, leder av Møre og Romsdal krets.

Line Karlsvik er leder i Møre og Romsdal krets.

- Da satt jeg selv i aksjonskomiteen. Det viktigste budskapet ble formidlet av enkeltadvokater som  fortalte om hvordan de kan sitte i avhør i tolv timer på en søndag uten å få ekstra betalt, eller verken vått eller tørt. Vi vet jo hvor mye det koster å gjøre en skikkelig forsvarerjobb der klientens interesser ivaretas på en god måte. Det skjer jo ikke at en advokat får en stykkprissak, og blåser i å lese resten av dokumentene når hun er kommet halvveis i bunken fordi tiden er ute. Det skjer jo bare ikke, sa Karlsvik.

- Hold fokus på målet

Advokatforeningen har gitt utrykk for at den setter pris på økningen i rettshjelpssatsen på femti kroner som kom i revidert nasjonalbudsjett.

- Vi har fått til historiske økninger i den perioden denne regjeringen har sittet. Når Mehl sier dette, er det ikke feil. Men poenget er at satsen ikke holder tritt med den historiske inflasjonen, og at den fortsatt er langt fra bærekraftig, sa Jon Wessel-Aas, som mandag denne uken formelt gikk av som leder av Advokatforeningen.

Han ba forsamlingen om å holde fokus på målet.

- Vi skal ikke vinne en ordkrig, men få satsen opp på et riktig nivå, og få den knyttet til G eller en indeks som gjør at vi slipper å holde på som dette i all evighet, sa Wessel-Aas.

- Det er ikke alltid slik at vi må agere slik hjertet sier. Vi bør holde et kjølig hode når det gjelder aksjonsform, eller når vi eventuelt skal runde av en aksjon og si at vi kommer tilbake. Det er mine tanker om dette.

Juristforbundet: - Vi støtter dere

Juristforbundets leder, Sverre Bromander, var også invitert til sesjonen som handlet om advokatstreiken.

- Dere har vår støtte. Jeg tror at rettsstaten vår tas for gitt. Det er så lett for samfunnet å sovne når vi har det så godt, så da må den vekkes av og til. Vi hadde en kamp for å få Stortinget til å forstå hvor viktig det er å få grunnlovsfestet domstolens uavhengighet. Det er vår jobb å gjøre politikerne opptatt av disse spørsmålene, sa Bromander.

Han refererte til at justisminister Mehls uttalelse der hun sa at advokatene stilte sine egne interesser foran kriminalitetsbekjempelse.

- Nei, det gjør dere ikke. I en rettsstat er kriminalitetsbekjempelsen helt avhengig av advokatene. Er det ikke heller statsråden som setter sine interesser foran rettsstatens? Hvorfor skal det brukes penger på å åpne lensmannskontorer som ingen vil ha? De pengene hadde vært mer enn nok til å finansiere det dere vil ha.

- Viktig for hele rettsstaten

Juristforbundet har over 23.000 medlemmer, derav flere tusen advokater, fremholdt han.

- Jeg får mange tilbakemeldinger fra bekymrede medlemmer som sier at de får merarbeid, dersom forsvarerne ikke kan forberede sakene godt nok. En straffekjede henger sammen, vi har mange felles interesser, sa Bromander.

- Dere har vår fulle støtte. Denne streiken er viktig ikke bare for dere advokater, men for hele rettsstaten, sa han.

- Ingen synes synd på oss

En som ivrer for å utvide streiken ved at forsvarere takker nei til straffesaker i Høyesterett, er tidligere fast forsvarer i Høyesterett, Frode Sulland.

- Det ser ut til at justisministeren kan leve med at kommunikasjonskontroll-sakene hos politiet stopper opp, men hun kan ikke leve med at straffesaker ikke behandles i Høyesterett, sa han.

Han sa at han hadde merket seg Mehls uttalelse til Advokatbladet om at femtilappen som kom i revidert statsbudsjett, ikke hadde noe med aksjonen å gjøre.

- Vi hadde aldri fått femti kroner ekstra om det ikke hadde vært for aksjonen. Jeg minner om journalist Aslak Bondes uttalelser om at advokater aldri vil få noe, om vi ikke presser det frem. Det er ingen som synes synd på oss. Å utvide streiken er et spørsmål om maktbruk, om å få en politisk seier gjennom et press og ikke gjennom argumentasjon og overbevisning. Dette er ikke en velgersak, sa Sulland.

Mette Yvonne Larsen på talerstolen i forbindelse med Forsvarergruppens ledervalg på Sundvolden i 2023.

- Som alle vet, ønsker jeg meg en ny aksjon i Høyesterett. Vi har nå en unik mulighet til å øke statusen til forsvareryrket. Hvis vi slipper taket nå, kommer denne muligheten kanskje aldri tilbake i vår generasjon. Mitt forslag er at man varsler før sommeren at vi ikke tar berammelser i straffesaker i Høyesterett etter 30.juni, sa Sulland.

- Kan utvide streiken til hele landet

Mette Yvonne Larsen påpekte at det er hovedstyret som beslutter streikeformer.  Hovedstyret har vedtatt å fortsette streiken i kk-saker inntil videre.

- Vi ser på muligheten for å utvide kk-streiken til hele landet, sa Larsen til representantskapet.

Forsvarergruppen skal ha styremøte i kveld.

- Vi skal drøfte streiken og fortsettelsen, og jeg kommer til at å legge frem et forslag om å gjennomføre møter med sentrale advokater, og ha et møte tidlig på høsten hvor vi kan idemyldre om streikeformer, sier Larsen til Advokatbladet.

Powered by Labrador CMS